Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referència:
referencia 189425
òrgan convocant:
organo Universidad Jaume I de Castellón - COMUNITAT VALENCIANA
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Estar en posesión de la titulación universitaria de Grado en Medicina, o Grado en Farmacia o Grado en Química (o relacionadas con la química)
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia CASTELLÓN
Observacions:
observaciones Projecte: «Química teórica y computacional: del estudio de materiales en estado sólido al análisis topológico de mecanismos de reacción». Referencia AICO/2020/329. Codi comptable 20I327
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 29/12/2020 El plazo de presentación solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.
Disposicions:
fuente DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Disposat el 09/12/2020 Publicat el 14/12/2020
descripcion RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Química teórica y computacional: del estudio de materiales en estado sólido al análisis topológico de mecanismos de reacción». Referencia AICO/2020/329. Codi comptable 20I327.
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.