Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR
Referència:
referencia 189419
òrgan convocant:
organo Universitat de València (Estudi General) - COMUNITAT VALENCIANA
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Doctor/a en biología, bioquímica, medicina, farmacia o biotecnología, o titulación equivalente
Requisits:
requisitos Inglés: certificado de nivel B1 o equivalente
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia VALENCIA
Observacions:
observaciones Proyecto: «Rotavirus Surveillance in Europe: Determining the Diversity of Co-circulating Rotavirus Seasons. CPI-20-403» Jornada de trabajo: 20 horas semanales
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 14/01/2021 El plazo de presentación de las instancias será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Disposicions:
fuente DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Disposat el 25/11/2020 Publicat el 14/12/2020
descripcion RESOLUCIÓN de 25 de noviembre 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora doctores séniores de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Rotavirus Surveillance in Europe: Determining the Diversity of Co-circulating Rotavirus Seasons. CPI- 20-403».
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.