Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA
Referència:
referencia 189350
Descripció:
descripcion FEA de Medicina Interna
òrgan convocant:
organo Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT) - BALEARS, ILLES
Unitat:
unidad HOSPITAL COMARCAL DE INCA
Selecció de:
seleccion PERSONAL ESTATUTARIO, MILITAR, OTRO
Via:
via ESTATUTARIA
Titulació:
titulacion titulación de licenciado en medicina y la especialidad de Medicina Intensiva
Requisits:
requisitos Estar en posesión del certificado B1 de lengua catalana
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia BALEARS (ILLES)
Observacions:
observaciones 1 plaza de personal estatutario eventual correspondiente a la gerencia de Tramuntana (Hospital comarcal de Inca)
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 22/12/2020 Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 10 hábiles para presentar solicitudes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
Disposat el 23/09/2020 Publicat el 05/12/2020
descripcion Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 23 de septiembre de 2020 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de Fea de Medicina Interna(HCIN 08/20) correspondiente a la gerencia de Tramuntana (Hospital comarcal de Inca)
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.