Home Administración de Gobierno

Lan publikoaren deialdi bilatzailea

titulo
PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO
 erreferentzia:
referencia 186202
 Konbentzioko organoa :
organo Departament D'Interior - CATALUÑA
 Aukeraketa :
seleccion PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
 Via :
via ACCESO LIBRE
 Titulazioa :
titulacion Sin determinar en la convocatoria
 Geografia-esparrua :
ambitogeografico AUTONÓMICO
 Autonomia Erkidegoa :
comunidadautonoma CATALUÑA
 Epeak (*) :
Hasta el 25/02/2020 Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC
 Agiriak :
fuente DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
  Antolatu du 21/01/2020 Posted on 28/01/2020
descripcion RESOLUCIÓN INT/131/2020, de 21 de enero, de convocatoria de las pruebas de selección para obtener la habilitación como personal de control de acceso (núm. de registro de la convocatoria PCA/01/2020).
(*) Aurkezpen epea adierazten den data adierazgarria da. Estatuko Administrazio Orokorraren deialdiaren arabera, nazio mailako esparruko oporrei bakarrik aktibo ez direnak hartu dira kontuan; Autonomia Erkidegoen eta Tokiko Entitateen, jai nazionalen eta dagokion Autonomia Erkidegoaren deialdietan. Azterketa hori 2015eko urriaren 2ko BOEko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan ezarritako preskripzioetatik eratorritako gorabeheren menpe dago.