Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
TÉCNICO SUPERIOR DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN
Referència:
referencia 184564
òrgan convocant:
organo Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT) - BALEARS, ILLES
Unitat:
unidad FUNDACIÓ INSTITUT D''''''''INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Titulación: grado o licenciatura en Medicina y especialidad de Neurología
Requisits:
requisitos Estar en posesión del nivel B2 de lengua catalana
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico AUTONÓMICO
Comunitat autònoma:
comunidadautonoma BALEARS, ILLES
Observacions:
observaciones Proyecto: Actualización y mantenimiento de la base de datos de los pacientes con esclerosis múltiple de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Son Espases
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 26/09/2019
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
Disposat el 10/09/2019 Publicat el 12/09/2019
descripcion Resolución del director gerente de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears por la cual se convoca un proceso selectivo para la contratación de un técnico o técnica de soporte a la investigación para la unidad de esclerosis múltiple
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.