Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
OPERARIO
Referencia:
referencia 190050
órgano convocante:
organo Ayuntamiento de Molina de Segura - MURCIA
Selección de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Vía:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulación:
titulacion Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
Prazas:
plazas Convocadas: 7 Libres: 7
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia MURCIA
Prazos (*):
Hasta el 04/03/2021 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 07/01/2021 Publicado o 12/02/2021
descripcion Resolución de 7 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Disposto o 26/11/2020 Publicado o 04/01/2021
descripcion Bases específicas para la provisión, mediante concursooposición libre, de siete plazas de Operario de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.