Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
AUXILIAR TÉCNICO
Referencia:
referencia 189379
órgano convocante:
organo Universidad de Almería - ANDALUCÍA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
Prazas:
plazas Convocadas: 10 Libres: 9 Discapacidad: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia ALMERÍA
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 22/01/2021 Presentación de Solicitudes
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Disposto o 25/11/2020 Publicado o 10/12/2020
descripcion Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre
Seguimento:
tiposeguimiento ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado o 22/02/2021 Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre (https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/35/BOJA21-035-00002-2685-01_00186613.pdf) (Abre en nueva ventana)
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.