Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia:
referencia 189370
órgano convocante:
organo Fundación Instituto Investigación Sanitaria de las Illes Balears - BALEARS (ILLES)
Unidade:
unidad IDISBA
Selección de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Vía:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación:
titulacion título de grado o licenciado en Informática o afín
Prazas:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia BALEARS (ILLES)
Observacións:
observaciones PROYECTO: «eVIHA, PRAN»
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 24/12/2020 El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
Disposto o 04/12/2020 Publicado o 10/12/2020
descripcion Resolución del director gerente de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears por la cual se convoca un proceso selectivo para la contratación de un técnico o técnica de apoyo a la investigación con grado en Informática para la realización del proyecto «eVIHA, PRAN»
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.