Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
CONSEJERO DE SEGURIDAD
Referencia:
referencia 189125
Descrición:
descripcion para el transporte de mercancías peligrosas
órgano convocante:
organo Consell Insular de Menorca - BALEARS (ILLES)
Selección de:
seleccion PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Vía:
via ACCESO LIBRE
Titulación:
titulacion Sin determinar en la convocatoria
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia BALEARS (ILLES)
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 15/12/2020 Las instancias se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha del anuncio de la publicación de la presente Resolución al BOIB
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
Disposto o 13/11/2020 Publicado o 21/11/2020
descripcion Departamento de Movilidad - Convocatoria de las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera que se llevarán a cabo en la isla de Menorca
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.