Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
LETRADOS
Referencia:
referencia 189092
órgano convocante:
organo Diputación Provincial de Sevilla - SEVILLA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Título de Grado o Licenciatura en Derecho
Prazas:
plazas Convocadas: 3 Libres: 3
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia SEVILLA
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 21/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 11/11/2020 Publicado o 20/11/2020
descripcion Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.