Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
OPERARIO
Referencia:
referencia 189078
órgano convocante:
organo Ayuntamiento de Benalmádena - MÁLAGA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Ver convocatoria
Prazas:
plazas Convocadas: 4 Libres: 2 Discapacidad: 2
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia MÁLAGA
Prazos (*):
Hasta el 17/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 09/11/2020 Publicado o 18/11/2020
descripcion Resolución de 9 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposto o 14/07/2020 Publicado o 14/07/2020
descripcion BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 4 PLAZAS DE OPERARIOS/AS, 2 POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE Y 2 POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.