Harpidetu zaitez irudian, enplegu publikoaren asteroko buletina

Astero jasoko duzu posta elektroniko bakarra; hau da, lotura bat al deialdi guztietako azken astean.

* Izartxoa duten eremuak behar dira
Enplegu Buletinean izena ematea
Deskarga ezazu Enplegu Buletina