Harpidetu zaitez aldizkari irudian, laguntzak, bekak eta estekak

Mezu elektroniko bat jasoko duzu 15 egunez behin, hau da, lotura guztiak irudian, laguntzak, subentzioak, bekak, sariak eta argitaratutako azken bi asteetan.

* Izartxoa duten eremuak behar dira
Laguntzen, sarien eta beken buletinean izena ematea
Deskarga Buletina laguntzak, sariak eta bekak