Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Administració General de l'Estat

El poder executiu està format pel Govern i l'Administració General de l'Estat.

El Govern d'Espanya dirigeix la política internacional, nacional i l'Administració General de l'Estat.  

En aquest apartat es presenta l'Administració General de l'Estat, Què és? Què fa? Quins mitjans usa? Com s'organitza?  

  • Què és?

  • Que fa?

  • Quins mitjans usa?

  • Com s'organitza?

Suggeriments