Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Calendario de días inhábiles

O calendario de días inhábiles é un documento que serve para cinguirse aos prazos sinalados na tramitación dos procedementos administrativos.

Elabórase con sujección ao calendario laboral oficial, fixando no seu respectivo ámbito (administración estatal, autonómica e local) os días inhábiles.

A efectos de prazos sinalados en días, enténdese que son días hábiles todos, salvo os domingos e os declarados festivos. É importante ter en conta que a partir da entrada en vigor da Lei 39/2015 (a partir do 2 de outubro de 2016) os sábados considéranse días inhábiles a efectos de cómputo de prazos.

O calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado, publícao o Ministerio de Facenda e Función Pública, a través da Secretaría de Estado de Función Pública, antes do comezo de cada ano.

 

Volver arriba

  • Información sobre o calendario

  • Cómputo de prazos

Volver arriba

Información relacionada
Suxestións