Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
TITULADO SUPERIOR
Referència:
referencia 193702
Descripció:
descripcion Orquestra de la Comunitat Valenciana, de violín
òrgan convocant:
organo Palau de Les Arts Reina Sofia. Fundación de la Comunitat Valenciana - COMUNITAT VALENCIANA
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulació:
titulacion Poseer la titulación exigida de Título Superior de Música, en la especialidad del instrumento (violín)
Places:
plazas Convocadas: 2 Libres: 2
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia VALENCIA
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 31/10/2021 El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valencian
Disposicions:
fuente DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Disposat el 20/09/2021 Publicat el 01/10/2021
descripcion RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, por la que se da publicidad a la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura, como personal laboral fijo, de dos puestos de trabajo de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, de violín, en turno libre y mediante el sistema de oposición, correspondiente a la oferta de empleo público de la entidad de 2018 y 2020
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.