Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Política de privacidade

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas é a entidade responsable do ficheiro de datos xerado cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios do portal www.administracion.gob.es

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, amplicación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas expostas polos usuarios.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins indicados.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes que só conterán os campos imprescindibles para a prestación do servizo requirido polo usuario. Corresponde ao usuario a actualización dos seus propios datos; o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non será responsable da súa inexactitud se o Usuario non comunica os cambios que puidesen producirse, por exemplo, cambio de dirección de correo electrónico e/ou número de teléfono móbil.

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. Poderá exercer devanditos dereitos dirixíndose á Dirección Xeral de Organización Administrativa e Procedementos C/María de Molina 50, 28006 Madrid (España).

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, jurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. 

Caixa de correos de contacto do portal

A caixa de correos de contacto do portal www.administracion.gob.es está concibido como unha caixa de correos de información xeral e atención ao cidadán, conforme ao establecido no Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán(Abre en nova xanela) .

Os datos achegados polos usuarios no devandito formulario incorporaranse a un ficheiro automatizado titularidade da Secretaria de Estado da Función Pública, cuxo tratamento está suxeito á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal(Abre en nova xanela) , e a súa normativa de desenvolvemento.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade contestar as consultas presentadas polos usuarios e obtención de datos estatísticos das mesmas. Estes datos serán transmitidos aos Departamentos Ministeriais responsables da materia obxecto da consulta. Os Departamentos Ministeriais destinatarios das consultas presentadas ante a caixa de correos de contacto do portal www.administracion.gob.es serán responsables da custodia e manexo dos correspondentes ficheiros.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro(Abre en nova xanela) , relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteracion, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, sen prerjuicio de que as medidas de seguridade en Internet non sexan inexpugnables.

Suxestións