Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Qualitat dels serveis

La societat de transforma i l'Administració et respon a aquests nous reptes avaluant la qualitat dels serveis que t'ofereix. L'Administració vol posar-te a tí, com a ciutadà, al centre de les seves decisions.

Per millorar, cal conèixer com et prestem els serveis, quins són les bones pràctiques de gestió i quins són els aspectes d'aquesta que és necessari modificar amb la finalitat d'obtenir uns bons resultats.

De tota aquesta labor s'encarrega l'Agència Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis(Obre en nova finestra) (AEVAL). .

Per aconseguir-ho s'han elaborat uns documents denominats Cartes de serveis que constitueixen un instrument a través del com els organismes públics t'informen sobre els serveis que ofereixen i dels compromisos de qualitat en la seva prestació, indicant els drets que tens en relació amb aquests serveis. Accedeix a veure totes les cartes de serveis de l'Administració General de l'Estat.


 

Suggeriments