Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Documentos administrativos

Introdución

Os documentos que a continuación se expoñen foron confeccionados coa axuda da publicación do libro "Manual de documentos administrativos". Este manual foi elaborado por un equipo de funcionarios públicos coordinado pola actual Subdirección Xeral de Inspección Xeral de Servizos da Administración Xeral do Estado e Atención ao Cidadán, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, como desenvolvemento dun proxecto de modernización administrativa.

O Manual de Documentos Administrativos constitúe o primeiro estudo sistemático dos documentos utilizados pola Administración Pública e polos cidadáns e propón unha serie de modelos para a confección de diferentes documentos.

Volver arriba

Concepto

A actividade administrativa distínguese polo seu carácter documental, é dicir, por reflectirse en documentos que constitúen o testemuño da mencionada actividade. Os documentos administrativos son o soporte no que se materializan os distintos actos da Administración Pública, a forma externa dos devanditos actos.

Volver arriba

Funcións

Son dous as funcións primordiais que cumpren os documentos administrativos:

  • Función de constancia. O documento asegura a pervivencia das actuacións administrativas ao constituírse no seu soporte material. Garántese así a conservación dos actos e a posibilidade de demostrar a súa existencia, os seus efectos e os seus posibles erros ou vicios, así como o dereito dos cidadáns a acceder aos mesmos.
  • Función de comunicación. Os documentos administrativos serven como medio de comunicación dos actos da Administración. Dita comunicación é tanto interna - entre as unidades que compoñen a organización administrativa - como externa - da Administración cos cidadáns e con outras organizacións.

Volver arriba

Características

Pódense apreciar unha serie de características que determinan o que un documento poida ser cualificado como documento administrativo.

  • Producen efectos: Non cabe cualificar de documento administrativo a aqueles documentos que non están destinados á produción de efecto algún como son, por exemplo, os resumos, extractos...Os documentos administrativos sempre producen efectos fronte a terceiros ou na propia organización administrativa.
  • Son emitidos por un órgano administrativo: O emisor dun documento administrativo - aquel que o produce - é sempre un dos órganos que integran a organización dunha Administración Pública.
  • Un documento é válido cando a súa emisión cumpre cunha serie de requisitos formais e substantivos, esixidos polas normas que regulan a actividade administrativa.

Volver arriba

Tipos

Volver arriba

Suxestións