Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Documents administratius

Introducció

Els documents que a continuació s'exposen han estat confeccionats amb l'ajuda de la publicació del llibre "Manual de documents administratius". Aquest manual ha estat elaborat per un equip de funcionaris públics coordinat per l'actual Sotsdirecció General d'Inspecció General de Serveis de l'Administració General de l'Estat i Atenció al Ciutadà, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, com a desenvolupament d'un projecte de modernització administrativa.

El Manual de Documents Administratius constitueix el primer estudi sistemàtic dels documents utilitzats per l'Administració Pública i pels ciutadans i proposa una sèrie de models per a la confecció de diferents documents.

Tornar a dalt

Concepte

L'activitat administrativa es distingeix pel seu caràcter documental, és a dir, per reflectir-se en documents que constitueixen el testimoniatge de l'esmentada activitat. Els documents administratius són el suport en el qual es materialitzen els diferents actes de l'Administració Pública, la forma externa d'aquests actes.

Tornar a dalt

Funcions

Són dos les funcions primordials que compleixen els documents administratius:

  • Funció de constància. El document assegura la pervivència de les actuacions administrativas en constituir-se en el seu suport material. Es garanteix així la conservació dels actes i la possibilitat de demostrar la seva existència, els seus efectes i els seus possibles errors o vicis, així com el dret dels ciutadans a accedir als mateixos.
  • Funció de comunicació. Els documents administratius serveixen com a mitjàn dels actes de l'Administració. Aquesta comunicació és tant interna - entre les unitats que componen l'organització administrativa - com a externa - de l'Administració amb els ciutadans i amb altres organitzacions.

Tornar a dalt

Característiques

Es poden apreciar una sèrie de característiques que determinen el que un document pugui ser qualificat com a document administratiu.

  • Produeixen efectes: No cal qualificar de document administratiu a aquells documents que no estan destinats a la producció d'efecte algun com són, per exemple, els resums, extractes...Els documents administratius sempre produeixen efectes enfront de tercers o en la pròpia organització administrativa.
  • Són emesos per un òrgan administratiu: L'emissor d'un document administratiu - aquell que ho produeix - és sempre un dels òrgans que integren l'organització d'una Administració Pública.
  • Un document és vàlid quan la seva emissió compleix amb una sèrie de requisits formals i substantius, exigits per les normes que regulen l'activitat administrativa.

Tornar a dalt

Tipus

Tornar a dalt

Suggeriments