Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Símbolos do Estado

Nesta páxina ofrecémosche información referente ao tres símbolos básicos do Estado: a bandeira, o escudo e o himno.

O escudo

Escudo de EspañaO Escudo de España ha ido sufrindo ao longo da historia unha serie de modificacións desde a súa orixe, que se atopa nos Reis Católicos. Actualmente está regulado pola Lei 33/1981 de 5 de outubro e polos Reais Decretos 2964/81 de 18 de decembro e 2267/82 de 3 de setembro.

Volver arriba

O himno

O Consello de Ministros aprobou o 10 de outubro de 1997 aImaxe para o Himno nacional características e disposicións que regulaban a utilización do himno nacional, publicándose ao día seguinte no Boletín Oficial do Estado o Real Decreto 1560/97. Nel recoñécese como orixe de o himno nacional a Marcha Granadera ou Marcha Real.

Volver arriba

A bandeira

Bandeira de EspañaA Bandeira de España, instituida polo rei Carlos III por Real Decreto de 28 de maio de 1785, está regulada actualmente pola Constitución de 1978 que di: «A Bandeira de España está formada por tres franxas horizontais, vermella, amarela e vermella, sendo a amarela de dobre anchura que cada unha das dúas vermellas».

Así mesmo, a Lei 39/1981, de 28 de outubro, di no seu artigo primeiro: «A Bandeira de España simboliza a nación; é signo da soberanía, independencia, unidade e integridade da patria e representa os valores superiores expresados na Constitución».

Volver arriba

Suxestións