Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Símbols de l'Estat

En aquesta pàgina t'oferim informació referent als tres símbols bàsics de l'Estat: la bandera, l'escut i l'himne.

L'escut

Escut d'EspanyaL'Escut d'Espanya ha anat sofrint al llarg de la història una sèrie de modificacions des del seu origen, que es troba en els Reis Catòlics. Actualment està regulat per la Llei 33/1981 de 5 d'octubre i pels Reials decrets 2964/81 de 18 de desembre i 2267/82 de 3 de setembre.

Tornar a dalt

L'himne

El Consell de Ministres va aprovar el 10 d'octubre de 1997 lesImatge per a l'Himne nacional característiques i disposicions que regulaven la utilització de l'himne nacional, publicant-se l'endemà en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret 1560/97. En ell es reconeix com a origen de el himne nacional la Marxa Granadera o Marxa Real.

Tornar a dalt

La bandera

Bandera d'EspanyaLa Bandera d'Espanya, instituïda pel rei Carlos III per Reial decret de 28 de maig de 1785, està regulada actualment per la Constitució de 1978 que diu: «La Bandera d'Espanya està formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella, sent la groga de doble amplària que cadascuna de les dues vermelles».

Així mateix, la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, diu en el seu article primer: «La Bandera d'Espanya simbolitza la nació; és signe de la sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors superiors expressats en la Constitució».

Tornar a dalt

Suggeriments