Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Unión Europea

A Unión Europea garante a paz, estabilidade e prosperidade dos seus cidadáns e estados. Nun mundo globalizado, defende os nosos intereses. Xuntos podemos chegar moito máis lonxe.

En Bruxelas os nosos gobernos e representantes no Parlamento Europeo adoptan decisións en materias moi variadas: economía, asuntos sociais, medio ambiente, seguridade. Estas decisións afectan á vida diaria de 500 millóns de persoas e 28 países. A Unión Europea interésanos a todos.

España é membro da Unión Europea como os demais países membros, transferiu á Unión Europea competencias económicas e políticas. A nosa Constitución prevía expresamente esta posibilidade. Destaca na actualidade a coordinación das políticas económicas no semestre europeo e o papel do Banco Central Europeo.

As Institucións principais da Unión Europea son:

  • Consello Europeo Presidido polo Presidente da UE e integrado polos Xefes de Estado ou de Goberno dos Estados Membros. Establece as grandes directrices.
  • A Comisión representa os intereses da UE
  • O Consello da Unión Europea Representa os intereses dos Gobernos dos Estados Membros. Reúne normalmente a Ministros.
  • O Parlamento Europeo: Representa os intereses dos cidadáns Europeos.
  • O Tribunal da Xustiza da Unión Europea: garante a aplicación do dereito comunitario resolvendo controversias concretas e cuestións prejudiciales.
  • Banco Central Europeo: responsable da política cambiaria, monetaria e supervisión do sistema financeiro. Actúa con independencia.
  • Outras institucións: Defensor do Pobo, Tribunal de Contas Europeo, Consello Económico e Social. Comité das Rexións, Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Destaca tamén o Servizo Exterior da Unión Europea.

Máis información

Volver arriba

Suxestións