Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Unió Europea

La Unió Europea garanteix la pau, estabilitat i prosperitat dels seus ciutadans i estats. En un món globalitzat, defensa els nostres interessos. Junts podem arribar molt més lluny.

A Brussel·les els nostres governs i representants al Parlament Europeu adopten decisions en matèries molt variades: economia, assumptes socials, medi ambient, seguretat. Aquestes decisions afecten a la vida diària de 500 milions de persones i 28 països. La Unió Europea ens interessa a tots.

Espanya és membre de la Unió Europea com els altres països membres, ha transferit a la Unió Europea competències econòmiques i polítiques. La nostra Constitució preveia expressament aquesta possibilitat. Destaca en l'actualitat la coordinació de les polítiques econòmiques en el semestre europeu i el paper del Banc Central Europeu.

Les Institucions principals de la Unió Europea són:

  • Consell Europeu Presidit pel President de la UE i integrat pels Caps d'Estat o de Govern dels Estats Membres. Estableix les grans directrius.
  • La Comissió representa els interessos de la UE
  • El Consell de la Unió Europea Representa els interessos dels Governs dels Estats Membres. Reuneix normalment a Ministres.
  • El Parlament Europeu: Representa els interessos dels ciutadans Europeus.
  • El Tribunal del Justícia de la Unió Europea: garanteix l'aplicació del dret comunitari resolent controvèrsies concretes i qüestions prejudiciales.
  • Banc Central Europeu: responsable de la política cambiaria, monetària i supervisió del sistema financer. Actua amb independència.
  • Altres institucions: Defensor del Poble, Tribunal de Comptes Europeu, Consell Econòmic i Social. Comitè de les Regions, Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

Destaca també el Servei Exterior de la Unió Europea.

Més informació

Tornar a dalt

Suggeriments