Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Sistema político

A Constitución Española de 1978(Abre en nova xanela) establece a organización institucional de España e encabeza o noso sistema legal. As demais normas legais desenvólvena. É un gran logro de consenso e convivencia. Foi aprobada mediante referendo por unha ampla maioría de votantes e electores.

Aquí debúxanse os principais trazos do sistema institucional que permite convivir e tomar decisións:

 • España é unha democracia, un estado de dereito e un estado de benestar. Temos unha economía social de mercado.
 • Os valores do noso modelo de convivencia son: a liberdade, xustiza, igualdade, solidariedade, pluralismo político, dignidade da persoa e o respecto os dereitos fundamentais e ás liberdades públicas.
 • A Constitución protexe os dereitos fundamentais das persoas e establece uns principios para orientar as actuacións dos poderes públicos. Destácanse algúns trazos deste marco constitucional:
  • Dereitos á igualdade, non discriminación, liberdade de ideoloxía, relixiosa, orientación sexual, expresión, ensino, reunión, manifestación, asociación, partidos político, sindicados, asociacións empresariais e folga.
  • Reserva un espazo para propiedade privada e liberdade de empresa.
  • Impulsa a participación de todos nos asuntos públicos a través de representantes e nalgúns casos de forma directa.
  • Presta atención á educación, sanidade, seguridade social. Refírese ao traballo e a vivenda. Considera aos consumidores, familias, maiores, novas e discapacitados. Valora a ciencia, cultura, patrimonio artístico e medio ambiente entre outros.
  • Especialmente a nosa carta magna protexe a diversidade cultural como parte do patrimonio de todos.
  • O idioma español é o oficial, tamén son cooficiais o catalán, o galego e o eúscaro nas súas respectivas rexións.
  • Os dereitos compleméntanse con deberes para todos, respectar a legalidade, os dereitos dos demais, contribuír aos gastos públicos e defender España.
 • A soberanía corresponde ao pobo español, é dicir, a todos os españois, del derivan os poderes do estado: lexislativo, executivo, xudicial.
 • Establece unha monarquía parlamentaria e un sistema de goberno baseado na representación parlamentaria. Ver as apartado Institucións do Estado .
 • Establece a unidade do estado e a autonomía das Comunidades Autónomas (rexións)
 • Territorialmente España é un dos estados máis descentralizados do mundo. Pódense diferenciar (Ver o apartado Comunidades Autónomas e Administracións Locais ):
  • unhas institucións comúns para todo o territorio;
  • 17 Comunidades Autónomas (rexións) con amplos poderes,
  • dúas cidades autónomas e
  • Máis de 8.100 entes locais.
 • España é membro da Unión Europea e participa neste proxecto económico e político. Como outros estados cedeu competencias económicas e políticas ás institucións europeas; comparte o seu exercicio con outros 28 Estados Membros e os seus cidadáns. Ver a Unión Europea .
   

Ir á páxina da A Moncloa(Abre en nova xanela)

Suxestións