Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Sistema polític

La Constitució Espanyola de 1978(Obre en nova finestra) estableix l'organització institucional d'Espanya i encapçala el nostre sistema legal. Les altres normes legals la desenvolupen. És un gran assoliment de consens i convivència. Va ser aprovada mitjançant referèndum per una àmplia majoria de votants i electors.

Aquí es dibuixen els principals traços del sistema institucional que permet conviure i prendre decisions:

 • Espanya és una democràcia, un estat de dret i un estat de benestar. Tenim una economia social de mercat.
 • Els valors del nostre model de convivència són: la llibertat, justícia, igualtat, solidaritat, pluralisme polític, dignitat de la persona i el respecte els drets fonamentals i a les llibertats públiques.
 • La Constitució protegeix els drets fonamentals de les persones i estableix uns principis per orientar les actuacions dels poders públics. Es destaquen alguns trets d'aquest marc constitucional:
  • Drets a la igualtat, no discriminació, llibertat d'ideologia, religiosa, orientació sexual, expressió, ensenyament, reunió, manifestació, associació, partits polític, sindicats, associacions empresarials i vaga.
  • Reserva un espai per a propietat privada i llibertat d'empresa.
  • Impulsa la participació de tots en els assumptes públics a través de representants i en alguns casos de forma directa.
  • Para esment a l'educació, sanitat, seguretat social. Es refereix al treball i l'habitatge. Considera als consumidors, famílies, majors, joves i discapacitats. Valora la ciència, cultura, patrimoni artístic i medi ambient entre uns altres.
  • Especialment la nostra carta magna protegeix la diversitat cultural com a part del patrimoni de tots.
  • L'idioma espanyol és l'oficial, també són cooficials el català, el gallec i el basc a les seves respectives regions.
  • Els drets es complementen amb deures per a tots, respectar la legalitat, els drets dels altres, contribuir a les despeses públiques i defensar Espanya.
 • La sobirania correspon al poble espanyol, és a dir, a tots els espanyols, d'ell deriven els poders de l'estat: legislatiu, executiu, judicial.
 • Estableix una monarquia parlamentària i un sistema de govern basat en la representació parlamentària. Veure l'apartat Institucions de l'Estat .
 • Estableix la unitat de l'estat i l'autonomia de les Comunitats Autònomes (regions)
 • Territorialment Espanya és un dels estats més descentralitzats del món. Es poden diferenciar (Veure l'apartat Comunitats Autònomes i Administracions Locals ):
  • unes institucions comunes per a tot el territori;
  • 17 Comunitats Autònomes (regions) amb amplis poders,
  • dues ciutats autònomes i
  • Més de 8.100 ens locals.
 • Espanya és membre de la Unió Europea i participa en aquest projecte econòmic i polític. Com altres estats ha cedit competències econòmiques i polítiques a les institucions europees; comparteix el seu exercici amb altres 28 Estats Membres i els seus ciutadans. Veure l'Unió Unió Europea .
   

Anar a la pàgina de la La Moncloa(Obre en nova finestra)

Suggeriments