Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Tribunal Constitucional

 És una institució separada i diferent de les altres.

La seva funció és garantir la supremacia de la Constitució i el seu acatament per part de tots els poders públics. Les seves tasques són:

  • Control de la constitucionalitat dels Tractat internacionals i lleis;
  • Resoldre els conflictes de competències entre les institucions centrals de l'Estat (Legislatiu, executiu, judicial); Resoldre els conflictes de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes (regions);
  • Preservar l'autonomia dels ens locals i salvaguardar en última instància els drets fonamentals dels ciutadans.

Les seves relacions amb els altres poders es reflecteixen en el nomenament dels seus membres. El Govern, les Corts Generals -per majories molt àmplies- i el Consell General del Poder Judicial proposa el nomenament dels seus 12 membres. El Rei els nomena per a un període de 9 anys. D'aquesta forma es garanteix la seva legitimitat democràtica i la independència en l'exercici de les seves funcions. 

Veure la pàgina del Tribunal Constitucional(Obre en nova finestra) .

Suggeriments