Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Institucións do Estado

Debuxouse un marco xeral do noso sistema de convivencia no apartado dedicado ao Sistema Político. España é un estado democrático, de dereito e de benestar, cunha economía de mercado.

Coñeces as institucións do Estado? Sabes cales son as súas funcións? É importante que saibas que as súas decisións afectan a todos os cidadáns e ao desenvolvemento económico e social do país.

En España estableceuse unha monarquía constitucional. O sistema de goberno baséase na soberanía nacional, a división de poderes e un sistema parlamentario. É un sistema parlamentario polo papel central que ten o poder lexislativo ou parlamento.

A soberanía nacional corresponde ao pobo español, é dicir, todos os cidadáns son titulares do poder público e del derivan os poderes lexislativo, executivo e xudicial.

Os cidadáns participan nos asuntos públicos a través dos representantes que se elixen en eleccións libres, universais, secretas e plurais. Os cidadáns tamén participan nos asuntos públicos de forma directa, nos casos previstos polas normas por exemplo: iniciativa lexislativa popular, ocupando cargos públicos, exercendo o dereito de petición, votando en referendo e participando en consultas, entre outras.

A división de poderes implica atribuír o exercicio das distintas formas do poder político - lexislativo, executivo e xudicial- a distintas institucións. Esta división non é absoluta, hai relacións, equilibrios e controis recíprocos entre as distintas institucións. As distintas institucións en ocasións necesitan colaborar entre si, noutras actúan de forma independente ou controlan a outras institucións. Esta organización das institucións é moi importante; evita o abuso no exercicio do poder.

Pásase a enumerar as institucións e as relacións entre elas:

Suxestións