Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Institucions de l'Estat

S'ha dibuixat un marc general del nostre sistema de convivència a l'apartat dedicat al Sistema Polític. Espanya és un estat democràtic, de dret i de benestar, amb una economia de mercat.

Coneixes les institucions de l'Estat? Saps quins són les seves funcions? És important que sàpigues que les seves decisions afecten a tots els ciutadans i al desenvolupament econòmic i social del país.

A Espanya s'ha establert una monarquia constitucional. El sistema de govern es basa en la sobirania nacional, la divisió de poders i un sistema parlamentari. És un sistema parlamentari pel paper central que té el poder legislatiu o parlament.

La sobirania nacional correspon al poble espanyol, és a dir, tots els ciutadans són titulars del poder públic i d'ell deriven els poders legislatiu, executiu i judicial.

Els ciutadans participen en els assumptes públics a través dels representants que es trien en eleccions lliures, universals, secretes i plurals. Els ciutadans també participen en els assumptes públics de forma directa, en els casos previstos per les normes per exemple: iniciativa legislativa popular, ocupant càrrecs públics, exercint el dret de petició, votant en referèndum i participant en consultes, entre unes altres.

La divisió de poders implica atribuir l'exercici de les diferents formes del poder polític - legislatiu, executiu i judicial- a diferents institucions. Aquesta divisió no és absoluta, hi ha relacions, equilibris i controls recíprocs entre les diferents institucions. Les diferents institucions en ocasions necessiten col·laborar entre si, en unes altres actuen de forma independent o controlen a altres institucions. Aquesta organització de les institucions és molt important; evita l'abús en l'exercici del poder.

Es passa a enumerar les institucions i les relacions entre elles:

Suggeriments