Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Entidades locais

A nosa Constitución establece a unidade de España e recoñece autonomía ás Comunidades Autónomas (rexións) e administración local.

España é un dos estados máis descentralizado do mundo con 17 Comunidades Autónomas, 2 cidades con estatuto de autonomía Ceuta e Melilla e 8125 entidades locais.

As Entidades que forman a Admnistración Local

Todos vivimos nun municipio, é a administración máis próxima aos cidadáns. Prestan servizos esenciais.

En España as administracións locais teñen autonomía administrativa e financeira. Dentro do seu ámbito de competencias aproban regulamentos e realizan accións concretas.

As entidades locais son as seguintes:

  • Provincias: 50 Provincias; 43 con Deputación Provincial. (7 as Deputacións están integrada ou fusionadas coa Comunidade Autónoma por ser Comunidades Autónomas cunha soa provincia, por exemplo Navarra).
  • Municipios: Municipios son a entidade básica de organización territorial do Estado á fronte dos mesmos están os Concellos.
  • Illas: Hai 11 Illas: 4 forman parte das Illas Baleares e 7 de Canarias. Nelas hai Consellos e Cabidos Insulares.
  • Entidades locais máis pequenas e incluídas nos municipios: 3.719 denomínanse de distintas formas: pedanías, parroquias son comúns por exemplo en Galicia.
  • Entidades locais superiores ao municipio: Están formadas pola asociación de varios municipios son as seguintes: 81 Comarcas; 3 Áreas Metropolitanas e 1.008 Mancomunidades.

Cales son as súas competencias?

O Estado establece o marco legal xeneral para as entidades locais e as súas competencias. Partindo deste marco o Estado e as Comunidades Autónomas ao aprobar as normas legais en cada materia concretan as competencias das administracións locais nestas materias.

Como se financian?

Os seus ingresos dependen do Estado Central, as Comunidades Autónomas e parte dos seus propios recursos entre eles algúns impostos locais. A súa autonomía financeira é menor que a das Comunidades Autónomas.

Colaboran coa Administración do Estado e as Comunidades Autónomas a través de distintos órganos, en aspectos financeiros, plans de actuación entre outras.

Os conflitos de competencias resólvense polos Tribunais. Poden acudir ao Tribunal Constitucional para amparar a súa autonomía local

Máis información

Suxestións