Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Entitats Locals

La nostra Constitució estableix la unitat d'Espanya i reconeix autonomia a les Comunitats Autònomes (regions) i administració local.

Espanya és un dels estats més descentralitzat del món amb 17 Comunitats Autònomes, 2 ciutats amb estatut d'autonomia Ceuta i Melilla i 8125 entitats Locals.

Les Entitats que formen l'Admnistración Local

Tots vivim en un municipi, és l'administració més propera als ciutadans. Presten serveis essencials.

A Espanya les administracions locals tenen autonomia administrativa i financera. Dins del seu àmbit de competències aproven reglaments i realitzen accions concretes.

Les entitats locals són les següents:

  • Províncies: 50 Províncies; 43 amb Diputació Provincial. (7 les Diputacions estan integrada o fusionades amb la Comunitat Autònoma per ser Comunitats Autònomes amb una sola província, per exemple Navarra).
  • Municipis: Municipis són l'entitat bàsica d'organització territorial de l'Estat al capdavant dels mateixos estan els Ajuntaments.
  • Illes: Hi ha 11 Illes: 4 formen part de les Illes Balears i 7 de Canàries. En elles hi ha Consells i Cabildos Insulars.
  • Entitats locals més petites i incloses en els municipis: 3.719 es denominen de diferents formes: pedanies, parròquies són comunes per exemple a Galícia.
  • Entitats Locals superiors al municipi: Estan formades per l'associació de diversos municipis són les següents: 81 Comarques; 3 Àrees Metropolitanes i 1.008 Mancomunitats.

Quins són les seves competències?

L'Estat estableix el marc legal general per a les entitats locals i les seves competències. Partint d'aquest marc l'Estat i les Comunitats Autònomes en aprovar les normes legals en cada matèria concreten les competències de les administracions locals en aquestes matèries.

Com es financen?

Els seus ingressos depenen de l'Estat Central, les Comunitats Autònomes i part dels seus propis recursos entre ells alguns impostos locals. La seva autonomia financera és menor que la de les Comunitats Autònomes.

Col·laboren amb l'Administració de l'Estat i les Comunitats Autònomes a través de diferents òrgans, en aspectes financers, plans d'actuació entre unes altres.

Els conflictes de competències es resolen pels Tribunals. Poden acudir al Tribunal Constitucional per emparar la seva autonomia local

Més informació

Suggeriments