Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Transparència

La transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política.

Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders públics.

La transparència en altres administracions:

Mapa de CCAA
Comunitats Autònomes

Bandera UE
Unió Europea(Obre en nova finestra)

Suggeriments