Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Dades obertes

Les dades obertes són aquells que es consideren dades accessibles i reutilitzables, sense exigència de permisos específics. 

En aquest sentit, s'ha engegat un portal de caràcter nacional que organitza i gestiona el Catàleg d'Informació Pública del sector públic. Així mateix, des d'aquest portal es proporciona informació general, materials formatius i notícies d'actualitat sobre la reutilització de la informació del sector públic.

 

Suggeriments