Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Ofertas de emprego público

Unha Oferta de Emprego Público é o documento no que unha Administración Pública expón as súas necesidades de recursos humanos  que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existente.

As Ofertas de Emprego Público, que se aproban anualmente polos órganos de Goberno das Administracións Públicas, deben ser publicadas no Diario Oficial correspondente. A Administración Xeral do Estado debe publicar as súas ofertas no Boletín Oficial do Estado. A publicación comporta a obrigación de convocar os correspondentes procesos selectivos para as prazas comprometidas. 

Consulta as últimas ofertas de emprego público aprobadas e publicadas de  a AdministraciónXene eral do Estado e das Comunidades Autónomas.

Suxestións