Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Ofertes d'ocupació pública

Una Oferta d'Ocupació Pública és el document en el qual una Administració Pública exposa les seves necessitats de recursos humans  que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existent.

Les Ofertes d'Ocupació Pública, que s'aproven anualment pels òrgans de Govern de les Administracions Públiques, han de ser publicades en el Diari Oficial corresponent. L'Administració General de l'Estat ha de publicar les seves ofertes en el Butlletí Oficial de l'Estat. La publicació comporta l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses. 

Consulta les últimes ofertes d'ocupació pública aprovades i publicades de  l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Suggeriments