Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Aviso Legal

O dominio de internet www.administracion.gob.es e todos os subdominios incluídos baixo o mesmo son de titularidade do Ministerio de Facenda e Función Pública, María de Molina 50, 28006 Madrid. Teléfono: 060.

Os contidos, organización e elección de ligazóns das páxinas de administracion.gob.es foron seleccionados e coordinados pola Dirección Xeral de Gobernación Pública da Secretaría de Estado de Función Pública.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

A información contida nesta web procede, na súa totalidade, de fontes públicas . O Ministerio de Facenda e Función Pública non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

O Ministerio de Facenda e Función Pública non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, salvo a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correos contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún ( Real Decreto 208/1996(Abre en nova xanela) , art 4 b).

O Ministerio de Facenda e Función Pública resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Estes contidos teñen un caracter meramente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

Suxestións