Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Avís Legal

El domini d'internet www.administracion.gob.es i tots els subdominis inclosos sota el mateix són de titularitat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, María de Molina 50, 28006 Madrid. Telèfon: 060.

Els continguts, organització i elecció d'enllaços de les pàgines d'administracion.gob.es han estat seleccionats i coordinats per la Direcció general de Governança Pública de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

La informació continguda en aquesta web procedeix, íntegrament, de fonts públiques . El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la web en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte la del propi departament. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella efecte jurídic vinculant algun ( Reial decret 208/1996(Obre en nova finestra) , art 4 b).

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Aquests continguts tenen un caracter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

Suggeriments