Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Calendari laboral

El calendari laboral és un document en el qual s'estableixen anualment els dies de treball i els dies festius.

El calendari laboral oficial, sense incloure les festes locals, es publica abans de començar l'any, en el Butlletí Oficial de l'Estat i és competència del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

  • Característiques de les festes laborals

Informació relacionada
Suggeriments