Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Calendari de dies inhàbils

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

S'elabora amb sujección al calendari laboral oficial, fixant en el seu respectiu àmbit (administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

El calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, ho publica el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, abans del començament de cada any.

 

Tornar a dalt

  • Informació sobre el calendari

  • Còmput de terminis

Tornar a dalt

Informació relacionada
Suggeriments