Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Rexistro Electrónico: preguntas frecuentes

 1. Que é o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 2. Quen pode tramitar ante o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE? ?
 3. Cando podo tramitar ante o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 4. A quen podo presentar a miña solicitude?
 5. Como acredito a miña identidade?
 6. Podo achegar documentos á miña solicitude no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 7. En que circunstancias poden non aceptarse os documentos?
 8. Obterei un acuse de recibo ao realizar unha solicitude no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 9. Podo recibir avisos sobre o estado da miña solicitude de rexistro no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 10. Cómputo de prazos
 11. Requisitos técnicos
 12. Teño problemas na utilización do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?
 13. ANEXO: Firma Electrónica

 1. Que é o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE é un punto para a presentación de documentos no que poderá presentar calquera solicitude, escrito ou comunicación dirixida a calquera órgano administrativo da Administración Xeral do Estado ou doutras Administracións Públicas integradas no Sistema de Interconexión de Rexistros, que non conten cun procedemento electrónico ou formulario normalizado. As Sedes Electrónicas dos Departamentos Ministeriais e doutras Administracións Públicas proporcionan o acceso aos servizos electrónicos e aos trámites electrónicos que contan con formularios normalizados específicos para a maior parte dos trámites administrativos.

 2. Quen pode tramitar ante o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  As persoas físicas ou xurídicas, así como os seus representantes.

 3. Cando podo tramitar ante o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE permite a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións todos os días do ano, durante as 24 horas do día.

 4. Ante quen podo presentar a miña solicitude?

  Ante todos os organismos da Administración Xeral do Estado, e aos órganos das Comunidades Autónomas, Entidades locais, e Universidades que están integrados.

  Pode consultar a lista de organismos integrados.(Abre en nova xanela)

  Volver arriba

 5. Como acredito a miña identidade?

  Con DNI electrónico(Abre en nova xanela) ou certificado dixital(Abre en nova xanela) recoñecido en vigor (requisito imprescindible).

 6. Podo achegar documentos á miña solicitude no o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  Si, existe a posibilidade de achegar documentación ao formulario de iniciación, mediante a achega de documentos electrónicos.

  Os formatos de ficheiros permitidos no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE son: odm, odt, odg, pdf, jpg, docx, txt, odp, tif, odb, odi, odc, jpeg, png, odf, doc.

 7. En que circunstancias poden non aceptarse os documentos?

  Cando conteñan código malicioso ou dispositivo susceptible de afectar á integridade ou seguridade do sistema.

  No caso de utilización de documentos normalizados, cando non se cumprimenten os campos requiridos como obrigatorios na resolución de aprobación do correspondente documento, ou cando conteña incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.

 8. Obterei un acuse de recibo ao realizar unha solicitude no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE emitirá automaticamente un recibo asinado electronicamente, que conterá:

  • Número de rexistro individualizado.
  • Data e hora da presentación.
  • Copia do escrito, comunicación ou solicitude presentada.
  • No seu caso, enumeración e denominación dos documentos adxuntos.

  Volver arriba

 9. Podo recibir avisos sobre o estado da miña solicitude de rexistro no o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE?

  Se se selecciona o medio de notificación (SMS e/ou correo electrónico) recibirá un aviso coa presentación da súa solicitude, e posteriormente un aviso co inicio da tramitación do mesmo, no seu caso.

 10. Cómputo de Prazos

  O xustificante entregado polo Rexistro Electrónico Xeneral da AGE ten validez a efectos de cómputo de prazo de presentación da documentación de acordo ao establecido no Artigo 31 da Lei 39/2015 , de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 11. Requisitos técnicos para utilizar o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE.

  Para poder utilizar este servizo é necesario que o seu computador dispoña dos seguintes requirimentos técnicos soportados:

  Sistemas operativos soportados:

  • Windows (Vista SP2, 7 SP1 e 8 ou superior) [Recomendado]
  • Non compatible con Windows 8 RT
  • Linux (2.6 ou superior)
  • Mac OS X (10.6.8 ou superior)

  Navegadores soportados:

  • Microsoft Internet Explorer (9 ou superior)
  • Google Chrome (4 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  • Apple Safari (4 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  • Mozilla Firefox (3.0 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  Como norma xeral o certificado debe estar instalado no sistema operativo salvo no caso de Firefox que debe instalarse no navegador.

 12. Teño problemas na utilización do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE.

  Se ten calquera problema, contacte coa Administración no teléfono 060.

  Volver arriba

 13. ANEXO: Firma Electrónica

  1. Que é Firma electrónica?

   Unha Firma Electrónica é un conxunto de datos asociados a unha mensaxe que permite asegurar a identidade do asinante e a integridade da mensaxe. O asinante xerará mediante unha función, un 'resumo' ou pegada dixital da mensaxe. Este resumo ou pegada dixital cifraraa coa súa clave privada e o resultado é o que se denomina Firma electrónica, que se enviará adxunta á mensaxe orixinal da mensaxe. Vostede poderá comprobar que a mensaxe non foi modificado desde a súa creación porque poderá xerar o mesmo resumo ou mesma pegada dixital aplicando a mesma función á mensaxe. Ademais poderá comprobar a súa autoría, descifrando a Firma electrónica coa clave pública do asinante, o que dará como resultado de novo o resumo ou pegada dixital da mensaxe.

  2. Que é un Certificado Dixital?

   O Certificado Dixital(Abre en nova xanela) é un documento dixital que contén, entre outros, os seus datos identificativos. Así, o Certificado permítelle identificarse en Internet e intercambiar información con outras persoas coa garantía de que só Ud. e o seu interlocutor poden acceder a ela.

   Este servizo require que dispoña dun Certificado Dixital persoal estándar X.509 v.3 instalado no seu navegador.

  3. Como podo conseguir un Certificado Dixital estándar X.509?

   A través dun Prestador de servizos de Certificación cualificado. Pode atopar a listaxe de Provedores de Servizos de Certificación no buscador de Prestadores de servizos Electrónicos de Confianza Cualificados(Abre en nova xanela) .Para iso, elixa o cadro de servizos electrónicos de confianza cualificados o servizo "expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica".

  4. Como instalo un Certificado Dixital na miña navegador Internet Explorer?

   Para importar certificados persoais na súa navegador Internet Explorer deberá realizar os seguintes pasos:

   Acceder ao menú Ferramentas, Opcións de internet, e unha vez alí seleccionar a pestana Contido. No apartado de certificados pulsar o botón de Certificados e seleccionar a xanela Persoal.

   A continuación pulsar o botón Importar. Aparecerá un asistente que lle guiará durante toda a importación do certificado. Pulsar o botón Seguinte e introducir no cadro de diálogo o nome do ficheiro que ten o certificado que desexa importar. Pulse Seguinte.Na seguinte xanela se o desexa introduza un contrasinal, introdúcea e marque a casa Marcar a clave privada como exportable para que poida volver exportar o certificado coa súa clave privada e pulse Seguinte.

   A continuación deixe a opción por defecto e pulsar Seguinte.

   Na seguinte xanela mostrarase un cadro coas propiedades do certificado importado, pulse Aceptar. Por último aparecerá un cadro informándolle de que o certificado foi importado correctamente.

  5. Como instalo un Certificado Dixital no meu navegador Firefox?

   Para importar certificados persoais no seu navegador Mozilla Firefox deberá realizar os seguintes pasos:

   Acceder ao menú Ferramentas, Opcións…, e unha vez alí seleccionar a pestana Avanzado. No apartado de certificados pulsar o botón de Ver certificados e seleccionar a pestana Os seus certificados.

   A continuación pulsar o botón Importar. Aparecerá un asistente que lle guiará durante toda a importación do certificado. Pulsar o botón Seguinte e introducir no cadro de diálogo o nome do ficheiro que ten o certificado que desexa importar. Pulse Seguinte.Na seguinte xanela introduza o contrasinal que se utilizou para cifrar o certificado.Por último aparecerá un cadro informándolle de que o certificado foi importado correctamente.

   Volver arriba

Suxestións