Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Registre Electrònic

El Registre Electrònic és un punt per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

A través del Registre Electrònic es podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions que no comptin amb un procediment electrònic o formulari normalitzat a la seu electrònica del Departament Ministerial competent. Les Seus Electròniques dels Departaments Ministerials proporcionen l'accés als serveis electrònics i als tràmits electrònics que compten amb formularis normalitzats específics per a la major part dels tràmits administratius. 

A més a través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques ( Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en Sistema d'Interconnexió de Registres(Obre en nova finestra)

Sobre qui pot presentar sol·licituds en aquest registre, a qui pot dirigir-les, o qualsevol dubte relacionat amb ell, pot consultar la pàgina de  Preguntes freqüents(Obre en nova finestra) .

Per realitzar el registre has de disposar de DNI electrònic(Obre en nova finestra) o certificat electrònic(Obre en nova finestra) en vigor.

Accedir a el  Registre Electrònic(Obre en nova finestra) .

Avís Legal:

D'acord amb Llei Orgànica 15/1999, de 14 de desembre(Obre en nova finestra) , s'informa que les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant el següent formulari quedaran incorporats en el fitxer de caràcter personal del Registre Electrònic, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds, escrits i comunicacions de propòsit general realitzades a l'Administració General de l'Estat. L'òrgan al que ha de dirigir-se per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació d'acord amb els termes descrits en la legislació vigent és la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, c/ María de Molina, 50 - 28006 Madrid.

Suggeriments