Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Oficines de registre

Les oficines de registre són oficines d'atenció al ciutadà que pots utilitzar per presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que van dirigits a les Administracions Públiques. Així mateix, és el lloc que utilitza l'Administració per registrar els documents que remitent al ciutadà, a entitats privades o a la pròpia Administració.

Suggeriments