Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Participación Pública en Proxectos Normativos

A lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, establece no seu artigo 26 dúas vías para posibilitar a participación de cidadáns, organizacións e asociacións nos procesos de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias impulsados pola Administración Xeral do Estado.

En primeiro lugar, e con carácter previo á elaboración do texto normativo, levará a cabo unha consulta pública co fin de solicitar a opinión dos destinatarios potenciais da norma, a través do portal web do departamento competente.

Unha vez elaborado o proxecto ou anteproxecto, e no caso de que afecte os dereitos e intereses lexítimos dos cidadáns, publicarase o texto no mesmo portal web, ao obxecto de sustanciar o trámite de información pública ou conceder audiencia ás persoas afectadas, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que as representen, así como para obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades. 

Accede á sección de participación pública en proxectos normativos dos portais web dos departamentos ministeriais dispoñibles actualmente.

    Suxestións