Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Oposicions a Cossos Generals de l'AGE

27/02/2017.- Publicats els qüestionaris i les plantilles provisionals de respostes dels primers exercicis de les oposicions als Cossos Generals:

També pots veure la informació a la Seu de l'INAP(Obre en nova finestra)

28/02/2017.- Presentació d'al·legacions: si es desitja presentar al·legació contra alguna pregunta pots fer-ho:

  • Per correu electrònic: cps@inap.es
  • Per registro

L'al·legació ha de contenir almenys la pregunta que es desitja impugnar, i la raó per la qual es considera que no és correcta.

No hi ha termini estipulat per a al·legacions contra el qüestionari.

 

Suggeriments