Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Oposicions a Cossos Generals de l'AGE

23/05/2017.- Aprovats segon exercici i nota informativa de el Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Admininstración de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra) .

22/05/2017.- Distribució d'opositors per aula (segon exercici) de el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra)

12/05/2017.- Nota informativa tercer exercici

  • Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra) .
  • Cos de Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Administració de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra)

 

28/04/2017.- Aprovats exercici únic de el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat. Promoció interna

25/04/2017.- Aprovats primer exercici

  • Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra)
  • Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat (exercici únic).  Promoció interna(Obre en nova finestra) .

 

24/04/2017.- Plantilla de respostes del segon exercici de el Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Admininstración de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra) .

22/04/2017.- Criteris de correcció, valoració i superació del segon exercici de el Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Admininstración de l'Estat.  Ingrés lliure(Obre en nova finestra) .

20/04/2017.- Segon exercici.- Distribució d'opositors per aules i crides per a les lectures (crides sol promoció interna)

 

04/04/2017.- Aprovats primer exercici

 

29/03/2017.- Nota del Tribunal

En compliment del que es disposa a la base específica 3.6 de l'Ordre HAP/998/2016, de 17 de juny, per la qual es convoquen processos selectius per a l'ingrés o l'accés a Cossos de l'Administració General de l'Estat, i s'encarrega la seva realització a la Comissió Permanent de Selecció, es comunica que la realització del segon exercici es preveu en la segona quinzena del mes d'abril.

Aquesta nota aplica als següents processos selectius:

28/02/2017.- Presentació d'al·legacions: si es desitja presentar al·legació contra alguna pregunta pots fer-ho:

  • Per correu electrònic: cps@inap.es
  • Per registro

L'al·legació ha de contenir almenys la pregunta que es desitja impugnar, i la raó per la qual es considera que no és correcta.
No hi ha termini estipulat per a al·legacions contra el qüestionari.

27/02/2017.- Publicats els qüestionaris i les plantilles provisionals de respostes dels primers exercicis de les oposicions als Cossos Generals:

També pots veure tota la informació a la Seu de l'INAP(Obre en nova finestra)

Suggeriments