Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Punts d'Atenció a l'Emprenedor

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) són oficines pertanyents a organismes públics i privats, incloses les notaries, així com punts virtuals d'informació i tramitació telemàtica de sol·licituds.

S'encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Accedeix a iniciatives per a l'emprenedor.

Suggeriments