Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Contratación pública

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado dispón do sitio web da Plataforma de Contratacion do Estado ( http://contrataciondelestado.es(Abre en nova xanela) )

A Plataforma de Contratación do Estado é o medio polo cal os órganos de contratación do sector público dan publicidade ás convocatorias de licitacións e os seus resultados e a canta información consideren relevante relativa aos contratos que celebren,

Dentro dela, existe a opción Perfil do Contratante na que se pode obter información dos órganos de contratación dados de alta en l a  Plataformade Contratación do Estado.

Devanditos perfís de contratante cumpren cos requisitos establecidos por  Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público(Abre en nova xanela)

Suxestións