Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Tenir un fill

Data actualització: gener 2017.

Després de tenir un fill cal inscriure al nounat en el Registre Civil, en la Seguretat Social, assignar-li un pediatre, tramitar la baixa de paternitat i/o de maternitat, etc.

A continuació es detallen per al cas més general els diferents tràmits a realitzar, on realitzar-los i la documentació necessària. Per a situacions específiques dels pares s'han de consultar els requisits i normativa concreta.

A l'hospital faciliten diversos impresos que es necessitaran en algun dels tràmits que cal realitzar:

  • Informe mèdic de maternitat que estarà signat pel metge o la matrona que ha assistit al part.
  • Qüestionari per a la declaració de naixement que cal emplenar amb les dades dels pares, en cas que l'hospital en el qual s'hagi produït el naixement es trobi dins de la mesura de comunicació telemàtica de naixements a Registres Civils des de centres sanitaris
  • Alta hospitalària de la mare i del bebè.
  • Si els pares viuen en un municipi diferent del municipi de naixement i van a inscriure al nounat en el Registre Civil del municipi del domicili (veure apartat Inscripció en el Registre Civil per a més detall):
    • Certificat que indiqui que no s'ha promogut la inscripció del nounat en el Registre Civil de la localitat de naixement. En cas de comunicació telemàtica del naixement des del centre sanitari bastarà amb que el part mèdic no porti la indicació “Dades comunicades a Registre Civil” o alguna fórmula equivalent i estigui segellat pel centre sanitari

Participa

Ens agradaria saber la teva opinió sobre aquesta secció del portal. Accedeix aquí a l'enquesta.

 

Tens dubtes?

 

T'ajudem en Xat 060

Suggeriments