Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

AVANÇA-TIC VERDES

Atorgar ajudes per fomentar el desenvolupament de projectes basats en tecnologies de la informació i les comunicaxciones que millorin el medi ambient i l'estalvi energètic, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional R+D+i
Suggeriments