Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Relación de procedementos da AGE

A ABANDERAMIENTO,
ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN E BAIXA - Matriculación.
Departamento: Ministerio de Fomento
Matriculación de buques/embarcacións/motos náuticas, inscrición por unidades e matrícula turística.
ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN E BAIXA - Abanderamiento.
Departamento: Ministerio de Fomento
Abanderamiento provisional/definitivo de buques e embarcacións na bandeira española.
ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN E BAIXA - Baixa.
Departamento: Ministerio de Fomento
Baixa do rexistro do buque ou embarcación.
ABIDOS-Asignación de cantidades de produción de Biodiesel para o cómputo do cumprimento dos obxectivos obrigatorios de biocarburantes
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Fomentar a industria de biocarburantes con fins de transporte, seguridade de abastecemento e independencia energetica
Abono das costas derivadas de condena ao Ministerio de Xustiza
Departamento: Ministerio de Xustiza
Abono das costas dos procedementos xudiciais con sentenza asina nos que foi condenado en costas o Ministerio de Xustiza, do ámbito do que é competente a Subsecretaría.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de declaración de prescrición do dereito á devolución.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Xestión Tributaria.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de software de dixitalización certificado de facturas
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Recadación.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.
Acceso a datos catastrais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
A consulta e certificación de datos catastrais e a obtención de copias de documentos.
Acceso a destino con carácter definitivo polos profesores que imparten o ensino da relixión, contratados con carácter indefinido polo Ministerio
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Acceso a destino con carácter definitivo polos profesores que imparten o ensino da relixión, contratados con carácter indefinido polo Ministerio
ACCESO Á PROFESIÓN DE AVOGADO
Departamento: Ministerio de Xustiza
AVALIACIÓN DA APTITUDE PROFESIONAL PARA O ACCESO Ao EXERCICIO DA PROFESION DE AVOGADO
ACCESO Á PROFESIÓN DE PROCURADOR DOS TRIBUNAIS
Departamento: Ministerio de Xustiza
AVALIACIÓN DA APTITUDE PROFESIONAL PARA O ACCESO Ao EXERCICIO DA PROFESIÓN DE PROCURADOR
ACCESO Aos ANTECEDENTES POLICIAIS DA DIRECCIÓN XERAL DA POLICÍA
Departamento: Ministerio do Interior
Acceso aos datos persoais e antecedentes policiais desfavorables na Dirección Xeral da Policía
ACCESO Aos DOCUMENTOS DO ARQUIVO XERAL DO MINISTERIO DE XUSTIZA
Departamento: Ministerio de Xustiza
Facilitar o acceso dos cidadáns á información custodiada no Arquivo Xeral do Ministerio de Xustiza
Acceso aos fondos do Arquivo Central
Departamento: Ministerio da Presidencia
O Arquivo Central do Ministerio da Presidencia conserva fondos desde o s. XIX ata a actualidade. Calquera cidadán pode solicitar o acceso aos documentos que se custodian no Arquivo, a través da Sede Electrónica ou presentando a correspondente documentación en calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992
Acceso ao Arquivo de Clases Pasivas
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Acceso aos documentos que, formando parte dun expediente xa terminado na data da solicitude, obren no Arquivo de Clases Pasivas, sen prexuízo das exclusións e limitacións previstas na Constitución e nas leis.
ACCESO Ao ARQUIVO DA COMISION XERAL DE CODIFICACIÓN
Departamento: Ministerio de Xustiza
Os investigadores que acrediten un interese histórico, científico ou cultural relevante poden ser autorizados a consultar os documentos do Arquivo da Comisión Xeral de Codificación
Acceso antecedentes policiais en Garda Civil (Ficheiro INTPOL)
Departamento: Ministerio do Interior
Acceso do solicitante aos seus datos persoais - Antecedentes policiais desfavorables incluídos no ficheiro INTPOL da Garda Civil
Acceso e Inscrición ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Facilitar a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil dos potenciais usuarios destinatarios das actuacións e medidas que inclúa o Sistema Nacional de Garantía
Acceso para solicitar unha autorización de Punto de Venda con Recarga.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Obtención dunha autorización de Punto de Venda con Recarga aos titulares dun establecemento mercantil das categorías a que se refire o artigo 25 do Real Decreto 1199/1999, de 9 de xullo. Pode obter un impreso para cumprimentar a man, ou cumprimentalo electronicamente e adicionalmente realizar o pago telemático da taxa.
ACCESO E CONSULTA DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS NO ARQUIVO CENTRAL
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Solicitar a procura, acceso e consulta de documentos custodiados no Arquivo Central do Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Acción crave 1: mobilidade para persoas por motivos de aprendizaxe
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
-proxectos de mobilidade no ámbito da educación, a formación e a mocidade -actos a gran escala do Servizo de Voluntariado Europeo -os Títulos conxuntos de máster Erasmus Mundus -os Préstamos Erasmus+ para máster
Acción Crave2: cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
-Asociacións estratéxicas no ámbito da educación, a formación e a mocidade -Alianzas para o coñecemento -Alianzas para as competencias sectoriais -Desenvolvemento de capacidades no ámbito da educación superior -Desenvolvemento de capacidades no ámbito da mocidade
Acción de dinamización da comunicación de resultados científico-técnicos ou da innovación en congresos internacionais de alto nivel
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
As axudas estarán destinadas a financiar os gastos de adquisición de material fungible e subministracións, gastos derivados da publicidade, difusión, tradución e publicación dos resultados dos congresos, aluguer de salas e equipos audiovisuais, tradución simultánea, gastos de viaxes e dietas xerados pola asistencia, gastos de subcontratación e outros gastos relacionados cos obxectivos da organización dos congresos.
Acción de dinamización. "Proxectos Europa Excelencia"
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
O obxectivo destas axudas é fomentar a participación exitosa de investigadores con traxectorias científicas prometedoras en convocatorias no ámbito de programas do Espazo Europeo de Investigación e de prestixiosas institucións europeas, potenciando, por unha banda, a participación española no programa de excelencia do Consello Europeo de Investigación Starting Grants, financiando parcialmente as actuacións de investigación científico-técnica relacionadas cos obxectivos das propostas remitidas e avaliadas polo Consello Europeo de Investigación, e por outro, incentivar a participación de investigadores españois nas convocatorias de mozos investigadores da Organización Europea de Bioloxía Molecular (EMBO YIP Awards). Desta maneira o Plan Estatal de I+D+i cumpre a súa vontade de situar a investigación española na vangarda da ciencia e a tecnoloxía como eixo fundamental de desenvolvemento económico e social.
Accion Estratéxica Economia e Sociedade Dixital ( AEESD)
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Impulsar tecnoloxías con baixo nivel de madurez e gran valor tecnolóxico e a incentivar a posta en marcha de grandes proxectos con alto potencial de transformación do sector TIC mediante a posta en marcha de dúas subprogramas: Impulso Tecnolóxico e Grandes Proxectos.
Accións complementarias de programación conxunta internacional
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Financiamento de proxectos de investigación colaborativa en saúde de dimensión internacional no marco de consorcios transnacionales no Espazo Europeo de Investigación nos que o ISCIII comprometeuse a apoiar proxectos colaborativos relevantes, con participación de equipos de investigación españois xunto con equipos doutros países.
Accións de cooperación para o desenvolvemento correspondentes ao ano 2016 para a realización de proxectos de innovación para o desenvolvemento
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
Concesión de subvencións a Accións de Cooperación para o Desenvolvemento para contribuír ao desenvolvemento e á redución da pobreza mediante o financiamento de proxectos que impulsen solucións innovadoras nos Países de Asociación da Cooperación Española
Accións de Dinamización Europa Investigación
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Axudas para financiar os gastos necesarios para a preparación de propostas colaborativas de consorcios europeos liderados por institucións españolas, contempladas no Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
Accións de Dinamización Europa Redes e Xestores
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Actuacións para reforzar ou crear estruturas sustentables de xestión e promoción internacional de proxectos de I+D+i contempladas no Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
Accións de dinamización Redes de Excelencia
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Fomentar a creación e o desenvolvemento de redes de investigación mediante o establecemento de sinerxías entre diferentes grupos de investigación.
Accións de información e promoción dos produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Fomentar o consumo de diversos produtos agrarios no mercado interior e promocionar a imaxe dos produtos comunitarios nos mercados internacionais, especialmente no que respecta á calidade e inocuidad dos produtos alimenticios. Axuda cofinanciada entre a Unión Europea (FEAGA), os Estados Membros e os sectores interesados.
Accións de programación conxunta internacional
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Preténdese financiar a parte española de proxectos colaborativos que concorresen a convocatorias internacionais conxuntas, en áreas temáticas específicas, e que demostren un valor engadido da colaboración internacional á hora de enfrontarse aos retos da sociedade.
Acreditación de centros e unidades docentes para impartir formación sanitaria especializada
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Comprobación de que o centro reúne os requisitos establecidos para impartir a formación sanitaria especializada.
Acreditación de Títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
A través deste servizo pódese solicitar a acreditación de títulos españois correspondentes ás profesións reguladas pola directiva 2005/36/CE, a efectos do seu exercicio noutro país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo. Tamén permite a consulta posterior do estado da tramitación do seu expediente tras o enchemento da solicitude e da presentación da mesma nun rexistro oficial.
Acreditación do profesorado para Centros de Formación, Actualización e Adestramento do persoal de Seguridade Privada.
Departamento: Ministerio do Interior
Acreditar a capacidade pedagóxica e o grao de coñecementos das persoas que vaian impartir clases ao persoal de Seguridade Privada.
Acreditación do profesorado para Centros de Formación de Gardas Rurais e as súas Especialidades
Departamento: Ministerio do Interior
Acredita como profesor para impartir ensinos en Centros de Formación de Gardas Rurais e as súas especialidades.
Acreditación para realizar ensaios oficiais ou oficialmente recoñecidos con produtos fitosanitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización a persoas ou entidades para realizar ensaios oficialmente recoñecidos destinados a comprobar o cumprimento dos requisitos que han de cumprir para a súa autorización os produtos fitosanitarios
Actividade transfronteiriza de Fondos de Pensións de emprego
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Comunicación da operación societaria de entidades autorizadas para ser depositarias de fondos de pensións coa finalidade de actualizar os rexistros públicos e asignar os fondos de pensións correspondentes a cada entidade
Actividade transfronteiriza de Fondos de Pensións de emprego
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Dar cumprimento ao procedemento de comunicacións entre autoridades supervisoras en caso de actividade transfronteiriza dun fondo de pensións de emprego, así como proceder á inscrición no Rexistro administrativo previsto no art. 96 do Regulamento de plans e fondos de pensións, dos fondos de pensións de emprego doutros Estados membros que actúen en España
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
As Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) axudan ás institucións ou centros educativos dos países que participan no Programa Erasmus+ a entrar en contacto e desenvolver un plan de traballo con outros centros e institucións que desexen establecer unha Asociación Estratéxica ou colaborar en proxectos de mobilidade, innovación ou intercambio de boas prácticas. Ademais, para facilitar o encontro entre centros de similares intereses ou necesidades, as diferentes Axencias Nacionais definen o tema e o perfil das organizacións ás que vai dirixida cada TCA.
Actuacións de inspección.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Realizar de oficio as actuacións de inspección, como consecuencia de orde superior, a petición razoada doutros órganos, por propipa iniciativa, ou en virtude de denuncia. Todo iso nas materias e coas funcións e facultades propias da Inspección de Traballo e Seguridade Social e nos termos reglamentariamente previstos.
Actuacións de obtención de información relacionadas coa Lei 13/2011
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Actuacións de obtención de información relacionadas coa Lei 13/2011
Actuacións de programación conxunta "COFUND"
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Cofinanciar programas estratéxicos, científicos e de contratación de recursos humanos asociados ao programa COFUND do Sétimo Programa Marco de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (en diante, 7PM), que fosen aprobados e que estean liderados por entidades españolas executoras de I+D+i
Actuacións no ámbito de aplicación da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais, e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Tramitación das actuacións necesarias en materia de incentivos rexionais que non sexa posible realizar no marco dos procedementos administrativos específicos na devandita materia que están dados de alta no Sistema de Información Administrativa.
Actuacións inspectoras individualizadas de Normas de Correcta Fabricación
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Verificación do cumprimento da lexislación e a normativa vixente no funcionamento das instalacións de fabricación ou importación dun fabricante ou importador de medicamentos ou de sustancias activas de uso farmacéutico.
Actualización e mantemento de información técnica do Arquivo Técnico de Hidrocarburos
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Verifícase que as empresas remitiu toda a información coa calidade, formatos e extensión necesaria. Requirimentos de información adicional
ACORDOS DE MOBILIDADE PARA JOVENES CON AUSTRALIA
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Emisión da carta de apoio preceptiva polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, no marco do Programa de mobilidade para mozas con Australia
Acumulación de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizar aos funcionarios con habilitación de carácter estatal que se atopen ocupando un posto de traballo a eles reservado, a desempeñar así mesmo nunha Entidad local próxima as funcións reservadas a outro posto, cando o ámbito territorial exceda dunha Comunidade Autónoma.
Admisión de alumnos/as nos centros públicos e privados concertados da cidade de Ceuta
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Procedemento de admisión de alumnos e de alumnas nos centros públicos e privados concertados da cidade de Ceuta de modo que se garanta o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por parte das familias, atendendo a unha adecuada e equilibrada distribución dos alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
Admisión de alumnos/as nos centros públicos e privados concertados da cidade de Melilla
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Procedemento de admisión de alumnos e de alumnas nos centros públicos e privados concertados da cidade de Melilla de modo que se garanta o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por parte das familias, atendendo a unha adecuada e equilibrada distribución dos alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
Adquisición de bens mobles do patrimonio histórico español
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Adquisición de bens mobles pola Administración do Estado.
Adquisición de Equipamento Científico-Técnico
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Axudas para financiar a adquisición de infraestruturas e equipamentos científicos e tecnolóxicos, do Subprograma estatal de infraestruturas científicas e técnicas e equipamentos, no marco do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
ADQUISICIÓN DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA POR CARTA DE NATUREZA
Departamento: Ministerio de Xustiza
Obter a nacionalidade española. Esta concesión ten carácter graciable e non se suxeita ás normas xerais do procedemento administrativo. Será outorgada ou non discrecionalmente polo Goberno mediante Real Decreto, tras valorar a concorrencia de circunstancias excepcionais.
ADQUISICIÓN DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. (Solicitudes anteriores ao 15 de outubro de 2015). PROCEDEMENTO A EXTINGUIR
Departamento: Ministerio de Xustiza
Consiste na adquisición da nacionalidade española cando o cidadán estranxeiro leva residindo en España durante un tempo determinado. PROCEDEMENTO A EXTINGUIR
ADQUISICIÓN DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA POR RESIDENCIA (Solicitudes posteriores ao 15 de outubro de 2015)
Departamento: Ministerio de Xustiza
Consiste na adquisición da nacionaldiad española por residencia cando o cidadán estranxeiro leva residindo en España un tempo determinado e cumpre cos demais requisitos esixidos polo Código Civil.
ADQUISICIÓN DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA POR VOLUNTARIOS DE BRIGADAS INTERNACIONAIS
Departamento: Ministerio de Xustiza
Obter por parte dos brigadistas internacionais da guerra civil española a nacionalidade española sen que teñan que renunciar á súa anterior nacionalidade.
Adquisición de participacións significativas no capital social dunha xestora de fondos de pensións
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Adquisición de participacións significativas no capital social dunha xestora de fondos de pensións
Adquisición pola intervención de cereais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
No período que se inicia o 1 de agosto de cada ano e finaliza o 30 de abril do ano seguinte, o fega adquirirá o trigo brando, trigo duro, cebada , millo e sorgo que se lle oferte, por calquera tenedor segundo as seguintes modalidades de compra: -en almacén do organismo de intervención -en almacén do ofertante -en almacén de entidades de servizos Aínda que é o FEGA o comprador do cereal as ofertas en calquera do tres modalidades preséntanse nas Unidades Xestoras das Comunidades Autónomas.
Adscrición de alumnos/as nos centros públicos e privados concertados da cidade de Ceuta
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Procedemento de adcripción de alumnos e de alumnas nos centros públicos e privados concertados da cidade de Ceuta de modo que se garanta o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por parte das familias, atendendo a unha adecuada e equilibrada distribución dos alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
Adscrición de alumnos/as nos centros públicos e privados concertados da cidade de Melilla
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Proceso de adscrición de alumnos nos centros públicos e privados concertados que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato da cidade de Melilla para o curso 2011-2012
Adscrición do dominio público marítimo-terrestre ás Comunidades Autónomas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Destinar bens de dominio público marítimo-terrestre ás CCAA para a construción de portos e vías de transporte de titularidade daquelas, ou de ampliación ou modificación da existentes
Afiliación
Departamento: Ministerio de Defensa
Incorporación, altas, baixas e variacións do persoal asegurado, así como beneficiarios a efectos de protección a través do Réxime Especial de Seguridade Social cuxa xestión se atribúe ao Instituto Social das Forzas Armadas.
Afiliación mutualistas obrigatorios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Incorporación inicial á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado dos funcionarios incluídos no seu ámbito de aplicación, a efectos de protección social no Réxime Especial da Seguridade Social do Funcionario Civís do Estado.
AXENCIAS DE COLOCACION COLABORADORAS DOS SPE: ENVIO FICHEIROS ACCED E ACCI
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
ENVIO MENSUAL DOS FICHEIROS DE ACTIVIDADE E INCIDENCIA DA COLABORACION PUBLICO PRIVADA ENTRE UNHA AXENCIA DE COLOCACION E UN SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO
AXENCIAS DE COLOCACION ENVIO DE INFORMACION Ao ETC. DO SISPE
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
ENVIO DE INFORMACION PERIODICA QUE REMITEN As AXENCIAS DE COLOCACION Ao ESPAZO TELEMATICO COMUN DO SISTEMA DE INFORMACION DOS SERVIZOS PUBLICOS DE EMPREGO.
AXENCIAS DE COLOCACION. ESPAZO TELEMATICO COMUN. SISPE.ENVIO DA MEMORIA ANUAL
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
ENVIO DA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DAS AXENCIAS DE COLOCACION
Agrupacións de Empresas Innovadoras do sector turistico.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para a creación de clusters de empresas innovadoras no sector turistico.
Almacén de depósito temporal.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento de autorización dos almacéns de depósito temporal (ADT).
Aluguer de espazos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Aluguer de espazos do Museo, tales como, auditorios, salas polivalentes
Alta, baixa e modificación de fichas toxicolóxicas ao rexistro de produtos químicos do Servizo de Información Toxicolóxica do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses
Departamento: Ministerio de Xustiza
Altas, baixas e modificacións de fichas toxicolóxicas no rexistro de produtos químicos do Servizo de Información Toxicolóxica do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, por parte dos importadores e usuarios intermedios que comercialicen mesturas, para comunicar a composición química das mesturas e a identidade química das sustancias a que fai referencia ao artigo 6.3.l) da Lei 8/2010, de 31 de marzo, pola que se establece o réxime sancionador previsto nos Regulamentos (CE) relativos ao rexistro, á avaliación, á autorización e á restrición das sustancias e mesturas químicas (REACH) e sobre a clasificación, a etiquetaxe e o envasado de sustancias e mesturas (CLP), que o modifica; así como a calquera notificación, xa sexa de forma voluntaria ou en cumprimento da lexislación vixente, que se realice ao Servizo de Información Toxicolóxica
Alta, baixa e variación datos Sist. Espec. Empregados Fogar
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Alta, baixa ou variación de datos do traballador no Sistema Especial Empregados de Fogar
Alta Convenio Especial Expediente Regulación Emprego (ERE)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Solicitude de subscrición do Convenio Especial coa Seguridade Social para traballadores procedentes de expedientes de regulación de emprego, co fin de iniciar ou manter a situación de alta ou asimilada no Réxime que corresponda
Alta de beneficiarios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Inclusión no Réxime do Mutualismo Adminsitrativo de familiares ou asimilados a cargo do mutualista que cumpran os requisitos establecidos na normativa da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado.
Alta de traballadores no Réxime de Minaría do Carbón
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación do inicio da prestación de servizos de traballadores por conta allea dentro do Réxime Especial da Minaría do Carbón
Alta de traballadores no Réxime Xeral
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación do inicio de prestación de servizos de traballadores por conta allea no Réxime Xeral de Seguridade Social
Alta en Convenios Especiais
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Solicitude de subscrición dun Convenio Especial coa Seguridade Social para mantemento do alta e pago de cotas
Alta en Réxime Especial de Autónomos (RETA)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación de alta en Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA) por inicio de actividade que de lugar á súa inclusión.
Alta mutualistas voluntarios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
O funcionario que causen baixa na Mutualidade como consecuencia da perdida da devandita condición, pasen a excendecia voluntaria, ou exerciten o dereito de transferencia do art.11.2 do anexo VIII do Estatuto dos funcionarios das Comunidades Europeas, poderán manter facultativamente a condición de mutualista, asumindo ao seu cargo o abono das cotizacións sociais correspondentes ao funcionario e ao Estado.
Altas / Baixas e modificacións de persoal ferroviario relacionado coa seguridade, que presta servizo en empresas ferroviarias
Departamento: Ministerio de Fomento
Remisión á Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria (AESF), por parte das Empresas Ferroviarias, dos datos relativos ás habilitacións do persoal ferroviario relacionado coa seguridade regulados pola Orde FOM/2872/2010, de 5 de novembro, que prestan servizo nas devanditas empresas. No seu caso, tamén será de aplicación este procedemento, para o administrador de infraestrutura. Remitirase un arquivo Excel, con carácter mensual, cuxo formato será establecido pola AESF.
Altas e rehabilitacións de vehículos.
Departamento: Ministerio do Interior
Altas de vehículos en situación de baixa temporal no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico. Rehabilitacións de vehículos en situación de baixa definitiva no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico.
Altas/Baixas e modificacións de Conselleiros de Seguridade
Departamento: Ministerio de Fomento
Comunicar á Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria as altas, baixas e modificacións dos Conselleiros de Seguridade para o transporte de Mercadorías Perigosas por ferrocarril
Alteración do réxime de autorización de medicamentos de uso veterinario
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Alteración do réxime de autorización de medicamentos de uso veterinario
Alteración na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde dun produto sanitario (efecto e accesorio)..
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Alteración na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde dun efecto ou accesorio.
Ampliación de uso dun produto fitosanitario a un cultivo menor
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
O obxecto do presente procedemento é establecer as pautas na xestión polas Autoridades competentes da solicitude de autorización de usos menores de produtos fitosanitarios. Este procedemento será de aplicación á ampliación a nivel nacional da autorización dun produto fitosanitario para os usos menores definidos no artigo 3.26.a) do Regulamento (CE) nº 1107/2009.
Ampliación, modificación e programa actividade de establecementos financeiros de crédito
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Obener autorización para a ampliación, modificación e programa actividade de establecementos financeiros de crédito
Análise e conformidade para mostras de Hemoderivados
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Realización de análise de mostras de medicamentos hemoderivados para a súa posterior comercialización
Anticipos do Fondo de Garantía do Pago de Alimentos
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Garantir aos fillos menores de idade o pago de alimentos recoñecidos e impagados, establecidos en convenio xudicialmente aprobado ou en resolución xudicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidade do matrimonio, filiación ou alimentos, mediante o abono dunha cantidade que terá a condición de anticipo.
Anulacion de medicamentos de uso veterinario a peticion de parte
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Anulacion de medicamentos de uso veterinario a peticion de parte
Aparellos radioactivos tipo: aprobación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Aprobación de tipos de aparellos radioactivos para a súa exención como instalación radioactiva.
Apertura de despachos de detectives e Inscrición de sociedades de detectives. Altas e baixas de detectives dependentes
Departamento: Ministerio do Interior
Apertura de despachos e Inscrición de sociedades de detectives por detectives habilitados así como as variacións laborais de detectives dependentes
Apertura de prazo presentación de solicitudes Eixo 6 e 7 POICES
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Apertura do prazo para presentación solicitudes axudas no marco do FSE. Resolución de 15 de xullo de 2015, da Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas, pola que se aproba a convocatoria para a selección de operacións que se financiarán co Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social.
Adiamento do pago de débedas á Seguridade Social
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Adiamento de cotas ou débedas con Seguridade Social para suxeitos responsables con dificultades transitorias de tesouraría.
Adiamento e fraccionamento de débedas
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude, tramitación, resolución e notificación dos expeientes de adiamento e fraccionamento concedidos ao obrigado ao pago cando a súa situación económico-financeira impídalle de forma transitoria efectuar o pago nos prazos establecidos. As débedas, estean en período voluntario ou executivo, poderán aprazarse ou fraccionarse nos termos que se fixen reglamentariamente, previa solicitude do obrigado tributario, cando a súa situación económico-financeira impídalle, de forma transitoria, efectuar o pago nos prazos establecidos. Non poderán ser obxecto de adiamento ou fraccionamento as débedas tributarias cuxa exacción realícese por medio de efectos timbrados. Tampouco poderán aprazarse ou fraccionarse as débedas correspondentes a obrigacións tributarias que deban cumprir o retenedor ou o obrigado a realizar ingresos a conta, salvo nos casos e condicións previstos na normativa tributaria.
Aplicación conxunta dunha única tarifa de acceso: autorización
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorización para que un consumidor que dispoña de dous puntos de toma nunha instalación poida aplicar unha única tarifa de acceso.
Achega á Corporación de Radio e Televisión Española
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Xestión e recadación en período voluntario das achegas á Corporación de Radio e Televisión Española a realizar polos operadores de telecomunicaciónes de ambito geografico estatal ou superior ao dunha comunidade autonoma e polas sociedades concesionarias e fornecedoras do servizo de telecomunicación de ambito geografico estatal ou superior ao dunha comunidade autonoma.
Apoio a redes de "Bussines Angels"
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Apoio ás redes de Business Angels que actuan como punto de encontro e de axuste entre a oferta e á demanda de capital entre investidores e emprendedores
Apoio financeiro ao investimento industrial no marco da política pública de Reindustrialización e Fomento da Competitividade Industrial
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Préstamos a empresas industriais para a realización de investimentos
Aprobación de coproducións hispano-estranxeiras
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Comprobar que o proxecto de película en coprodución proposta polo produtor español reúne os requisitos para obter a nacionalidade española.
Aprobación do cofinanciamento por ENRESA de proxectos de desenvolvemento local con cargo ao Fondo para o financiamento de actividades do Plan Xeral de Residuos
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Os municipios que perciben asignacións poden presentar propostas de actividades de desenvolvemento local cuxa cofinanciamento se aprobará mediante resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas .O pago das cantidades que se determine leva a cabo por ENRESA.
Aprobación das medidas de seguridade dos talleres e depósitos de produtos terminados de pirotecnia e cartuchería
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba as medidas de seguridade dos talleres e depósitos de produtos terminados de pirotecnia e cartuchería.
Aprobación dos plans de emerxencia en transportes de explosivos
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba os plans de emerxencia en transportes de explosivos.
Aprobación dos plans de seguridade de instalacións de elaboración e almacenamento de explosivos.
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba os plans de seguridade de instalacións de elaboración e almacenamento de explosivos.
Aprobación dos plans de seguridade de transportes de explosivos e de cartuchería metálica.
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba os plans de seguridade de transportes de explosivos e de cartuchería metálica.
Aprobación de medidas de seguridade de talleres para a reparación de armas
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba as medidas de seguridade de talleres nos que ten lugar a reparación de armas.
Aprobación de medidas de seguridade en federacións, clubs e sociedades deportivas.
Departamento: Ministerio do Interior
Aproba as medidas de seguridade en federacións, clubs e sociedades deportivas.
Aprobación de plans de labores en concesións de explotación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Analizar os plans de labores que conteñen os traballos previstos e os investimentos a acometer. Inclúense datos de investimentos trimestrais e producións mensuais
Aprobación de plans de labores en permisos de investigación de hidrocarburos
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Analizar os plans de labores que conteñen os traballos previstos e os investimentos a acometer. Inclúense datos de investimentos trimestrais
Aprobación de sprays de defensa persoal de venda permitida en armerías.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Control da posta no mercado destes produtos.
Aprobación ou modificación de Estatutos e Regulamentos de Asociacións Deportivas Españolas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Aprobación ou modificación dos estatutos e regulamentos das seguintes asociacións deportivas: agrupacións de clubs de ámbito estatal, ligas profesionais, Federacións deportivas españolas, Federacións e asociacións deportivas internacionais, clubs deportivos que participan en competición profesional, Sociedades anónimas Deportivas e Asociacións ou entidades con personalidade xurídica propia, cuxo obxecto social sexa deportivo que organicen ou participen na organización de competicións deportivas de ámbito estatal.
Aprobación vendas para as empresas que inician a actividade.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Aprobación de vendas para as empresas que inician a actividade a efectos do mantemento de existencias mínimas de seguridade .
Arquivo Ministerio do Interior - Acceso e consulta de documentos
Departamento: Ministerio do Interior
Solicitudes de acceso, consulta e procura de documentación custodiada polo Arquivo Xeral e outros Arquivos do Ministerio do Interior
ARCOS-Autorización de configuracións singulares de medida de cogeneradores
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar as configuracións singulares de medida de cogeneradores.
ARRENDAMENTO DE INMOBLES
Departamento: Ministerio de Xustiza
Arrendamento de inmobles para aloxar órganos xudiciais e servizos do Ministerio de Xustiza
ASCENSOS HONORIFICOS
Departamento: Ministerio de Defensa
CONCESION DE ASCENSOS HONORIFICOS
Aseguramiento de Cooperantes
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
A AECID xestiona un seguro colectivo de vida e outro de saúde para os cooperantes ao que se poden adherir as entidades promotoras da cooperación nas que traballan, e asume o custo do 50% da póliza.
Asignación de axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Concesión de axudas para gastos de funcionamento das Asociacións/Federacións españolas de Exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Administración
Asignación de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Asignar ás instalacións suxeitas a réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro os dereitos que lles corresponden.
Asignación de Número de Identidade de Estranxeiro (NIE) a instancia do interesado
Departamento: Ministerio do Interior
Asignación de NIE para os estranxeiros que se relacionen con España por razón dos seus intereses económicos, profesionais ou sociais (admítese Rexistro Electrónico do Corpo Nacional de Policía UNICAMENTE para cidadáns de Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, Suíza e Principado de Andorra)
Asignación de Número da Seguridade Social
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Asignación de Número de Seguridade Social para identificar o cidadán nas súas relacións coa Seguridade Social
Asignación do ISMN, Número Normalizado para Música Escrita
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Identificación das publicacións con notación musical e datos bibliográficos asociados. Facilita de forma unívoca o seu recoñecemento desde a súa produción á venda, o copyright e a xestión de dereitos de reprodución, o seu intercambio bibliotecario e redacción de Bibliografías Nacionais, así como a explotación estatística dos datos de edición.
Asignación do prefixo editorial ISMN, Número Normalizado para Música Escrita
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
A petición do editor a Axencia do ISMN (International Standard Music Number) asignaralle un prefixo editorial que o identifique.
Asignación dereitos de tráfico
Departamento: Ministerio de Fomento
Asignación de dereitos de tráfico aéreos procedentes dos acordos bilaterais ou multilaterais, que se subscriban con terceiros países, nos que España sexa parte, e nos que existan limitacións no número de designacións ou no número de frecuencias
Asistencia sanitaria en desprazamentos á UE, EEE e Suíza.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Posibilitar a asistencia sanitaria nos desprazamentos dun asegurado en España en Unión Europea, Espazo Económico Europeo e Suíza.
Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Reintegro dos gastos producidos durante o período de cobertura determinado e ocasionados pola asistencia sanitaria que se precisou con ocasión dun desprazamento temporal ao estranxeiro, cando esta haxa tida a súa causa nun accidente, enfermidade, embarazo ou parto xurdidos ou agravados imprevisiblemente durante a estancia no exterior, e sempre que a asistencia recibida ou os gastos reclamados non estean incluídos nalgún tipo de cobertura sanitaria no exterior, a cargo dun ente público ou privado, nacional ou estranxeiro
Asistencia Sanitaria. Recoñecemento do dereito. Inclusion de beneficiarios
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Recoñecer o dereito á asistencia sanitaria a titulares e beneficiarios.
Asistencia sanitaria e prestación farmacéutica para persoas con discapacidade
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Recoñecemento da prestación de asistencia sanitaria e farmacéutica ás persoas con discapacidade que, por non desenvolver actividade laboral, non están comprendidas no campo de aplicación da Seguridade Social. Este procedemento circunscríbese ao ámbito de actuación do Imserso, as Cidades Autónomas de Ceuta e de Melilla.
Asistencia técnica de mantemento por avaría
Departamento: Ministerio de Defensa
Conservación e reparacións de inmobles patrimonio do Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento da Defensa
Asociacións - Incorporación e Separación de asociacións a federacións, confederacións e unións, ou de calquera destas a entidades internacionais
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición rexistral da incorporación ou separación de asociacións a unha federación, confederación ou unión de asociacións inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións, ou de calquera destas a entidades internacionais.
Asociacións - Inscrición de apertura e peche de Delegacións e Establecementos
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición rexistral da apertura, cambio ou peche de delegacións ou establecementos das asociacións inscritas no Rexistro Nacional de Asociacións.
Asociacións - Inscrición de constitución de asociacións
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición de constitución de Asociacións da competencia rexistral do Estado (as de ámbito de actuación estatal ou superior ao territorio dunha Comunidade Autónoma).
Asociacións - Inscrición de delegacións en España de asociacións estranxeiras
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición no Rexistro Nacional de Asociacións de asociacións estranxeiras que establecen delegación en España.
Asociacións - Inscrición de disolución de asociacións
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición rexistral da disolución, liquidación e baixa das asociacións inscritas no Rexistro Nacional de Asociacións.
Asociacións - Inscrición da identidade dos titulares da Xunta Directiva ou órgano de representación.
Departamento: Ministerio do Interior
A inscrición no Rexistro Nacional de Asociacións dos membros do órgano de representación das asociacións.
Asociacións - Inscrición de Modificación de estatutos
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición rexistral das modificacións estatutarias das asociacións inscritas no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior
Asociacións - Suspensión
Departamento: Ministerio do Interior
Inscrición rexistral da suspensión de actividades das asociacións inscritas no Rexistro Nacional de Asociacións.
Asociacións de Utilidade Pública - Rendición de contas.
Departamento: Ministerio do Interior
Depósito das contas anuais das asociacións declaradas de utilidade pública
Asociacións de Utilidade Pública - Revogación da declaración da utilidade pública.
Departamento: Ministerio do Interior
Revogación da declaración de utilidade pública dunha asociación.
Asociacións de Utilidade Pública. Declaración de Utilidade Pública
Departamento: Ministerio do Interior
Declaración ou denegación da solicitude de utilidade pública dunha asociación.
Asociacións- Inscrición de transformación de asociacións.
Departamento: Ministerio do Interior
Inscricións de modificacións de ámbito territorial de actuación ou de réxime xurídico.
Asuntos Xerais
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Permitir aos cidadáns dirixirse á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións para presentar solicitudes ou comunicacións relacionadas co seu ámbito de competencias que non teñan establecido unha canle procedimental específico para a súa tramitación electrónica
ATREO-Autorizacións a Excepcións á Catalogación de Explosivos e Pirotecnia
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizacións ás excepcións á catalogación previstas para explosivos e para artigos pirotécnicos e cartuchería.
Autoliquidación da taxa por análise e estudo de operacións de concentración.
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Pago da taxa por análise e estudo de operacións de concentración.
Autorización de transporte secundario e distribución de gas natural
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar instalacións de transporte secundario e distribución
Autorización a buques de pavillón español e que realizan traxectos de lineas regulares
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizar aos buques con pavillón español e que realizan lineas regulares nas augas territoriais españolas, como requisito previo á autorización da instalación das máquinas recreativas tipo B
Autorización a gravame ou alleamento de bens inmobles en determinados supostos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Autorización ás Federacións Deportivas Españolas para gravame ou alleamento dos seus bens inmobles, cando fosen financiados, en todo ou en parte, con fondos públicos do Estado.
Autorización á participación de deportistas españois en competicións de carácter internacional.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Autorización á participación de deportistas españois en competicións de carácter internacional.
Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude de autorización para actuar como entidade colaboradora no reembolso do Imposto sobre o Valor Engadido aos viaxeiros residentes fose da Unión Europea, que adquirisen bens no territorio de aplicación do imposto por importe superior a 90,15€ e transpórtenos fose da Unión Europea.
Autorización ás entidades cooperativas para tomar participacións en entidades non cooperativas en porcentaxe superior ao 40%
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
O artigo 13 da Lei 20/1990 regula as causas de perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida e recolle entre elas, no seu apartado 9, o caso da adquisición de participacións en entidades non cooperativas en contía superior ao 10% do seu capital. De forma excepcional, é posible adquirir participacións superiores que, cando excedesen do 40%, deben ser autorizadas polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, sempre que se xustifique que tal participación "coadxuva ao mellor cumprimento dos fins sociais cooperativos e non supón unha vulneración dos principios fundamentais de actuación destas Entidades".
Autorización administrativa singular para a prestación de servizos postais
Departamento: Ministerio de Fomento
Solicitude de autorización administrativa para prestar servizos postais incluídos no ámbito do servizo postal universal e para inscribirse no Rexistro Xeral de empresas prestadoras de servizos postais.
Autorización complementaria de circulación.
Departamento: Ministerio do Interior
Obter autorización complementaria de circulación, por un número limitado de circulacións ou por un prazo determinado, previo informe vinculante do titular da vía, para vehículos que, polas súas características técnicas ou pola carga indivisible que transportan, superen as masas máximas establecidas. Modificación da autorización complementaria de circulación.
Autorización compra de accións dunha SAD superior ao 25% do seu Capital Social
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Para a compra de accións dunha SAD que supoñan que en total o solicitante terá unha participación superior ao 25% debe pedir autorización previa ao Consello Superior de Deportes
Autorización de accesos
Departamento: Ministerio de Fomento
solicitude de inicio da tramitación de autorización de accesos tras eventual consulta de viabilidade da mesma
Autorización de almacenamento de existencias mínimas de seguridade no territorio estranxeiro
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar o almacenamento fose do ámbito territorial español das existencias mínimas de seguridade de cru, produtos intermedios do petróleo e produtos petrolíferos.
Autorización de almacenamento, regasificación e tranporte primario de gas natural
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Outorgar autorización previa para a construción de plantas de recepción, almacenamento e regasificación de gas natural licuado, e de instalacións de transporte primario de gas natural.
Autorización de almacéns de inmovilización de mercadorías
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de almacéns para a inmovilización sanitaria de mercadorías procedentes de países terceiros á espera de ditame sanitario por parte dos servizos de Sanidade Exterior.
Autorización de Almacéns Fiscais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para xestionar un Almacén Fiscal de produtos obxecto dos Impostos Especiais
Autorización de apertura de escolas particulares de condutores.
Departamento: Ministerio do Interior
Autorización de apertura de escolas particulares de condutores e de seccións.
Autorización de apertura de laboratorio fabricante e importador de medicamentos
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obtención da autorización sanitaria de funcionamento do laboratorio farmacéutico.
Autorización de apertura e funcionamento de Centros Privados.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
A través deste servizo, os centros educativos privados poden solicitar autorización para a súa apertura e funcionamento.
Autorización de Armeiros para Empresas de Seguridade
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Nos lugares onde presten servizo os vixiantes de seguridade con armas ou de protección de persoas deben existir armeiros. Están exentos da instalación de armeiros os lugares de traballo nos que a duración do servizo non exceda dun mes.
Autorización de mergullo de recreo en reservas mariñas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar a práctica de mergullo nas reservas mariñas e confirmar a regulación e control
Autorización de cambio de porto basee.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar, aos buques pesqueiros, cambios de base entre portos de distintas Comunidades Autónomas.
Autorización de cambio temporal de modalidade de buques pesqueiros.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Poderanse autorizar cambios temporais que permitan ao buque pesqueiro exercitar a pesca con artes diferentes aos que figuran na súa licenza de pesca, dentro do mesmo caladoiro no que está censado o buque, por períodos de tempo non superiores a seis meses, previa consulta, no seu caso, ás Comunidades Autónomas afectadas.
Autorización de central de alarmas de uso propio. (nivel suprprovincial)
Departamento: Ministerio do Interior
Solicitude para a apertura dunha central de alarmas de uso propio (nivel supraprovincial)
Autorización de centros de formación específicos e exclusivos para gardas rurais e as súas especialidades
Departamento: Ministerio do Interior
Autorizar aos centros de formación para impartir formación aos gardas rurais e as súas especialidades
Autorización de centros para impartir ensinos de recarga de cartuchería.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza aos centros para impartir ensinos de recarga de cartuchería.
Autorización de cesión de dereitos de replantación de viñedo entre parcelas dun mesmo titular.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización de cesión de dereitos de replantación de viñedos entre parcelas dun mesmo titular, cando estas se atopen en diferentes Comunidades Autónomas ou cando a cesion é entre parcelas situadas nunha Denominacion de Orixe que se estende en mais dunha Comunidade Autonoma.
Autorización de peche de instalacións de almacenamento e distribución de Gas Licuado de Petroleo
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar o peche de instalacións de gases licuados de petroleo
Autorizacion de peche de refinerias
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar o peche de instalacones de refino de produtos petroliferos
Autorización de peche temporal de expendedurias
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para realizar o peche temporal dunha expendeduría de tabaco e timbre
Autorización de coeficientes de equivalencia de cru e materia prima para a presentación de declaracións á corporación de reservas energeticas.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Calculo de coeficientes dos coeficientes de equivalencia de cru e materia prima
Autorización de comercialización de medicamentos ou outros medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización de comercialización de medicamentos.
Autorización de comercialización de medicamentos ou outros medicamentos veterinarios fabricados industrialmente
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización de comercialización de medicamentos de uso veterinario.
Autorización de comercialización de medicamentos veterinarios entre Estados membros da Unión Europea.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización de comercialización de medicamentos de uso veterinario por procedemento de recoñecemento mutuo e/ou procedemento descentralizado.
Autorización de Comercialización Excepcional de Medicamentos de Uso humano
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de Comercialización Excepcional de Medicamentos de Uso humano
Autorización de concursos de tiro en campos de tiro eventuais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Obtención da autorización para a realización de concursos de tiro e actividades con armas de fogo ou aire comprimido en campos de tiro eventuais.
Autorización de construción de buques pesqueiros con porto basee en Ceuta e Melilla.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar a construción de buques pesqueiros con porto basee en Ceuta e Melilla.
Autorización de Consultas populares sobre asuntos da competencia propia municipal e de carácter local.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Conformidade previa do Goberno para a realización de Consultas no ámbito de cada Municipio, a iniciativa do Concello correspondente.
Autorización de Consumidores de Explosivos Eventuais e Habituais no ámbito Provincial e Autonómico.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Enténdese por consumidor de explosivos aquela entidade que realiza actividades de utilización de explosivos en voaduras, e tamén se entenden por consumidores de explosivos as empresas de realización de efectos especiais con uso de explosivos así como as empresas dedicadas ao adestramento de cans utilizados para a detección de explosivos.
Autorización de contracción única.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento aduaneiro de autorización de contracción única
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo da auga.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar ao Organismo de conca competente a autorización dun contrato de cesión temporal de dereitos ao uso privativo das augas.
Autorización de contratos tipo para servizos de tarificación adicional
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar os contratos tipo que os operadores de telecomunicacións ofrecerán os prestadores de servizos de tarificación adicional
Autorización de contratos tipo relativos a obrigacións de servizo público
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar os contratos-tipo que os operadores de telecomunicacións ofrecerán aos seus clientes para regular a prestación de servizos de telecomunicación suxeitos a obrigacións de servizo público.
Autorización de declaración simplificada habitual.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento tributario de concesión de autorización a operadores para declarar mediante declaración simplificada.
Autorización de depósito distinto do aduaneiro
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización da instalación como depósito distinto do aduaneiro para os efectos do anexo quinto da Lei do IVE.
Autorización de Depósito Fiscal
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para xestionar un Depósito Fiscal de produtos obxecto dos Impostos Especiais
Autorización de Depósitos Aduaneiros, Depósitos Francos, Establecementos en Zonas Francas e Almacéns de Aprovisionamento Marítimo.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de almacenamento de produtos de orixe animal, destinados a uso e consumo humano, procedentes de países terceiros NON conformes coa lexislación comunitaria e destinados a países terceiros ou buques para o seu consumo fóra de zona costeira comunitaria.
Autorización de despacho aduaneiro.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para presentar declaracións aduaneiras en favor dun representante aduaneiro.
Autorización de despacho centralizado.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento aduaneiro de autorización para despacho centralizado de ámbito nacional ou rexional.
Autorización de Destinatario Rexistrado de Impostos Especiais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización de Destinatario Rexistrado de Impostos Especiais
Autorización de destino final.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento de concesión da autorización do réxime especial de destino final.
Autorización de exercicio para persoal directivo e docente das Escolas Particulares de Condutores.
Departamento: Ministerio do Interior
Autorización de exercicio para persoal directivo e docente das Escolas Particulares de Condutores.
Autorización de ensaios clínicos.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar determinados ensaios clínicos.
Autorización de ensaios clínicos e produtos en fase de investigación clínica con medicamentos veterinarios.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización para realizar ensaios clínicos e para obter a cualificación dun produto en fase de investigación clínica.
Autorización de entrada nos rexistros do declarante.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para poder declarar mediante inscrición contable (incluídos os supostos de avituallamento).
Autorización de estancias formativas especializadas para profesionais sanitarios estranxeiros
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar a estancia en Centros Sanitarios acreditados para a docencia para especialistas ou profesionais sanitarios en vias de especialización estranxeiros.
Autorización de Expedidor Rexistrado de Impostos Especiais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización de Expedidor Rexistrado de Impostos Especiais
Autorización de exportación de bens do Patrimonio Histórico Español
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Permitir ou denegar a saída de España de bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Español. (Artigo 5, 1 e 2 da Lei 16/1985 e artigo 45 e seguintes do Real Decreto 111/1986).
Autorización de exportación de sustancias estupefacientes e/ou psicotrópicas suxeitas a fiscalización
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar a exportación de sustancias estupefacientes e/ou psicotrópicas suxeitas a fiscalización
Autorización de exportador autorizado de orixe
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento de concesión de autorización do exportador autorizado a emitir probas de orixe.
Autorización de Extensións transitorias de expendedurías.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización de extensións transitorias de expendedurías en feiras, exposicións, congresos e demais lugares de concorrencia masiva carentes de punto de venda permanente.
Autorización de fabricación de medicamentos aprobados noutros países e non rexistrados en España.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de fabricación de medicamentos aprobados noutros países e non rexistrados en España
Autorización de fábricas de azucre e isoglucosa.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento de autorización de empresas fabricantes de azucre e isoglucosa e de empresas transformadoras de azucre industrial.
Autorización de Fábricas de Impostos Especiais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para xestionar unha Fábrica de produtos obxecto dos Impostos Especiais
Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa).
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento de autorización da constitución dunha garantía global, incluída a súa posible redución ou dispensa.
Autorización de importación de materias reglamentadas
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza a importación de materias reglamentadas.
Autorización de importación de medicamentos para utilizar en ensaios clinicos autorizados en España
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización para a importación de medicamentos para utilizar en ensaios clinicos autorizados en España.
Autorización de importación de sustancias estupefacientes e/ou psicotrópicas suxeitas a fiscalización
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar a importación de sustancias estupefacientes e/ou psicotrópicas suxeitas a fiscalización
Autorización de importación, exportación e traslado de residuos(Traslados transfronteirizos).
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización dos traslados de residuos desde ou cara a terceiros países non pertencentes á Unión Europea así como os tránsitos internacionais de residuos por España.
Autorización de inscrición de asociacións deportiva no Rexistro de Asociacións Deportivas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Autorización de inscrición no Rexistro de Asociacións Deportivas seguintes asociacións deportivas: agrupacións de clubs de ámbito estatal, ligas profesionais, Federacións deportivas españolas, Federacións e asociacións deportivas internacionais, clubs deportivos que participen en competición profesional, sociedades anónimas deportivas e as asociacións ou entidades con personalidade xurídica propia, cuxo obxecto social sexa deportivo, que organicen ou participen na organización de competicións deportivas de ámbito estatal.
Autorización de instalación para o depósito aduaneiro de mercadorías
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización da explotación dunha instalación como depósito do aduaneiro de mercadorías
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización de investigación de augas subterráneas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo o conxunto de operacións destinadas a determinar a existencia de augas subterráneas, incluíndo os labores de profundización no terreo, de alumeamento e de aforamento dos caudais obtidos.
Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude de autorización para acollerse a determinados réximes especiais aduaneiros en caso de aplicación do artigo 163 do Regulamento Delegado (UE) 2016/341 da Comisión, de 17 de decembro de 2015.
Autorización da adquisición e renovación de vehículos do Sector Público Estatal
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizar a adquisición de vehículos para entes do Sector Público Estatal
Autorización da ampliación da actividade aseguradora
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorización para ampliación de ramos de seguro Autorización a entidades aseguradoras españolas para estender a súa actividade fose do territorio en réxime de dereito de establecemento ou libre prestación de servizos. Autorización de entidades estranxeiras para operar en España en réxime de dereito de establecemento ou libre prestación de servizos.
Autorización dos tratamentos de eliminación/inertización, reciclaxe/reutilización de artigos pirotécnicos ou cartuchería.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización dos procedementos utilizados polas empresas de pirotecnia ou cartuchería para a eliminación ou inertización así como a reciclaxe ou reutilización dos artigos pirotéccnicos, cartuchería ou materia reglamentada segundo normativa.
Autorización de métodos estatísticos de cálculo da provisión de prestacións
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Solicitude de autorización, polas entidades aseguradoras ou reaseguradoras, da utilización de métodos estatísticos para o cálculo da provisión de prestacións que inclúan tanto os sinistros pendentes de liquidación ou pago como os sinistros pendentes de declaración. Así mesmo, a solicitude pode comprender a autorización para a utilización de métodos estatísticos unicamente para o cálculo da provisión de sinestros pendentes de declaración
Autorización de modificación de estatutos proposta polas entidades de xestión dos dereitos de propiedade intelectual
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Aprobar as modificacións estatutarias presentadas polas entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual unha vez que o foron polas súas respectivas Asembleas xerais.
Autorización de modificación de importancia maior da autorización de comercialización dun medicamento de uso veterinario
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obter a autorización de modificación de importancia maior da autorización de comercialización dun medicamento de uso veterinario
Autorización de novas entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorización administrativa ou denegación de novas entidades aseguradoras.
Autorización de obras de reconversión, modernización e cambios de motor de buques pesqueiros con porto basee en Ceuta e Melilla.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar obras de reconversión, modernización e cambios de motor de buques pesqueiros con porto basee en Ceuta e melilla.
autorización de ofertas públicas de adquisición de accións (OPA)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
autorización de ofertas publicas de adquisición de accións (OPA)
Autorización de operacións de cesión de carteira de entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Operacións societarias realizadas por entidades aseguradoras.
Autorización de operacións de escisión de entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Operacións societarias realizadas por entidades aseguradoras
Autorización de operacións de fusión de entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Operacións societarias realizadas por entidades aseguradoras
Autorización de operacións de transformación de entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Operacións societarias realizadas por entidades aseguradoras
Autorización de pesador autorizado de plátanos.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento aduaneiro de autorización de pesador de plátanos
Autorización de pesca de recreo en reservas mariñas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Exercicio dalgunhas modalidades de pesca de recreo nalgunhas reservas mariñas, por fóra das reservas integrais
Autorización de pesca para faenar en augas comunitarias non españolas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Obtención de autorización ou permiso para pescar en augas comunitarias non españolas segundo pesqueiras: - Especies demersales para palangreiros menores de 100 TRB en augas da NEAFC. - Especies demersales para arrastreiros e palangreiros maiores de 100 TRB en augas da NEAFC (Os 300) - Especies profundas NON sometidas a TAC e cotas en zonas CIEM VII e VIIIabd - Especies demersales NON sometidas a TAC e cotas en zonas CIEM VIIIabd - Pescada para cañeros en zona CIEM VIIIabd. - Arrastre en zona VIIIc (Augas francesas). - Especies pelágicas ao cerco en zona CIEM VII e VIII abd. - Tunidos (Atún branco) en Atlántico Norte 36ºN (ZONAS CIEM Vb, VIN, VII, VIII, IX e X). - Arrastre en augas de Portugal, Zona CIEM IX. - Acordos fronteirizos con Portugal (GUADIANA E MIÑO)
Autorización de pesca recreativa en augas exteriores.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar a captura e tenencia a bordo de especies de protección diferenciada en augas exteriores das embarcacións da lista sexta e sétima de recreo. Será obrigatorio realizar a declaración de capturas das embarcacións autorizadas. A información e modelos de declaración, estadillos poderanse descargar desde a páxina web http://recreativos.marm.es
Autorización de produtos fitosanitarios autorizados noutro estado membro da Unión Europea (recoñecemento mutuo).
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización de produtos fitosanitarios xa autorizados noutros estados membros da Unión Europea, supón a simplificación de trámites respecto ao resto das autorizacións
Autorización de recarga de cartuchería metálica a particulares
Departamento: Ministerio do Interior
Concede ou denega a autorización de recarga de cartuchería metálica a particulares para o seu propio consumo.
Autorización de réximes aduaneiros económicos: Perfeccionamento activo e pasivo
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorización dos réximes de perfeccionamento activo e pasivo. Expedición de determinados tipos de autorizacións administrativas de importación temporal
Autorización de regreso
Departamento: Ministerio do Interior
Documento que se expide ao estranxeiro cuxa autorización de residencia ou de estancia atópese en período de renovación ou prórroga que lle permita unha saída de España e o posterior retorno ao territorio nacional, sempre que o solicitante acredite que iniciou os trámites de renovación ou prórroga do título que lle habilita para permanecer en España dentro do prazo legal fixado para o efecto
Autorización de saídas programadas
Departamento: Ministerio do Interior
Autorización saídas programas ao exterior de internos centros penais
Autorización de servizos de protección persoal
Departamento: Ministerio do Interior
Servizos de protección persoal, por parte de escoltas privados
Autorización de servizos de tempada en praias.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Tramitar e resolver as solicitudes para funcionamento dos servizos de tempada nas praias españolas.
Autorización de simplificación na determinación do valor en aduana
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización de simplificación na determinación do valor en aduana do artigo 73 do Código Aduaneiro da Unión
Autorización de traballos e instalacións para a investigación e explotación de hidrocarburos (campañas geofísicas e sondaxes)
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar a liberdade de establecemento e a libre prestación de servizos de exploración e produción de petróleo
Autorización de traslado internacional de cadáveres.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Asegurar o cumprimento dos requisitos sanitarios no traslado internacional, esixibles tanto para a entrada como para a saída de España
Autorización dunha entidade elaboradora/importadora de reactivos de diagnóstico de enfermidades dos animais
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
A empresa presenta a documentación requirida (solictud dirixida á DGSPA, acompañada do dossier técnico e do modelo 790 debidamente cumprimentado e coa certificación mecánica acreditativa de realizar o correspondente pago) no Rexistro Xeral do MAGRAMA.Unha vez examinada a documentación e se esta é completa, no seu caso vírase visita de inspección e se é acorde, a SX asina o Informe favorable á súa autorización, que se eleva ao Director para que asine a correspondente Resolución de Autorización da empresa solicitante.
Autorización de uso da bandeira española en marcas
Departamento: Ministerio da Presidencia
Autorización para a utilización da bandeira española nos signos distintivos dunha marca, para o seu rexistro na Oficina Española de Patentes e Marcas
Autorización de uso de logos, imaxes e documentación
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de uso de logotipos, imaxes e documentación institucional
Autorización de uso ou renovación da marca e deseños industriais da Garda Civil
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza a que os cidadáns ou empresas poidan utilizar tanto a marca denominativa Garda Civil como as súas marcas emblemáticas (feixe de líctores e espada concluído por coroa real e as letras GC dentro dun óvalo), así como os deseños industriais correspondentes á súa uniformidade. Esta autorización é independente da regulada na Orde INT/77/2014, de 22 de xaneiro, pola que se regula o uso xeral do uniforme do Corpo da Garda Civil.
Autorización de utilización dun mesmo vehículo para servir tráficos de dúas concesións sen solución de continuidade
Departamento: Ministerio de Fomento
Prestación de servizos de dúas concesións distintas de servizos públicos regulares permanentes de uso xeral de transporte de viaxeiros por estrada cun mesmo vehículo sen solución de continuidade.
Autorización de variacións de importancia maior nos medicamentos.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Modificar especificacións de importancia maior dun medicamento xa autorizado
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización de verteduras ás augas continentais ou a calquera outro elemento do dominio público hidráulico, de augas e produtos residuais susceptibles de contaminar.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a vertedura de augas residuais a Dominio Público Hidráulico
Autorización do reembolso ou rescate de pasivos subordinados desembolsados
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorizar o reembolso ou rescate de fondos propios básicos do articulo 69 b) do Regulamento Delegado 2015/35 da Comisión, de 10 de outubro de 2014, polo que se completa a Directiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de novembro de 2009, sobre o acceso á actividade de seguro e reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II), conforme ao previsto no artigo 71.1 h) do
Autorización do reembolso ou rescate de pasivos subordinados desembolsados
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorizar o reembolso ou rescate de fondos propios básicos do articulo 69 b) do Regulamento Delegado 2015/35 da Comisión, de 10 de outubro de 2014, polo que se completa a Directiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de novembro de 2009, sobre o acceso á actividade de seguro e reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II), conforme ao previsto no artigo 71.1 h) do
Autorización do réxime de importación temporal
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude de autorización para acollerse ao réxime de importación temporal.
Autorización do réxime de perfeccionamento activo
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude de autorización para acceder ao réxime de perfeccionamento activo.
Autorización do réxime de perfeccionamento pasivo
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude para acceder ao réxime de perfeccionamento pasivo.
Autorización do uso de armas de fogo antigas ou réplicas en festexos tradicionais
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización do uso de armas de fogo do tipo avancarga, históricas ou réplicas durante os festexos tradicionais..
Autorización e inscrición no Rexistro de produtos fertilizantes.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización e inscrición en rexistro, de certos tipos de fertilizantes (abonos orgánicos, abonos órgano-minerais e emendas orgánicas), requirida para a súa comercialización
Autorización especial para o establecemento, modificación, traslado e cambio de titularidade de fábricas de armas e talleres que fabriquen pezas fundamentais das armas de 1ª, 2ª e 3ª categoria.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza o establecemento, modificación, traslado e cambio de titularidade de fábricas de armas e talleres que fabriquen pezas fundamentais das armas de 1ª, 2ª e 3ª categoria.
Autorización especial para uso de armas por menores de idade.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza o uso de armas por menores de idade.
Autorización excepcional de entrada
Departamento: Ministerio do Interior
Autorizar a entrada en España aos estranxeiros que non reúnan os requisitos establecidos legalmente, cando existan razóns excepcionais de índole humanitaria, interese público ou cumprimento de compromisios adquiridos por España.
Autorización excepcional de estancia de curta duración
Departamento: Ministerio do Interior
Excepcionalmente, e sempre que existan motivos humanitarios, de interese público ou obrigacións internacionais, o titular do Ministerio do Interior ou o titular do Ministerio de Traballo e Inmigración poderán autorizar a estancia en territorio español, por un máximo de tres meses nun período de seis, aos estranxeiros que entrasen nel con documentación defectuosa ou mesmo sen ela ou por lugares non habilitados para o efecto
Autorización excepcional de exportación de medicamentos para doazóns humanitarias
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización excepcional de exportación de medicamentos para doazóns humanitarias
Autorización excepcional para a fabricación de medicamentos por terceiros
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar actividades de fabricación excepcional de medicamentos por terceiros
Autorización expedición de carta de invitación
Departamento: Ministerio do Interior
Expedición da carta de invitación de particulares a favor de estranxeiros que pretendan acceder ao territorio nacional por motivos de carácter turístico ou privado
Autorización xenérica para realizar ensaios con fins de investigación e desenvolvemento con produtos fitosanitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización xenérica para realizar ensaios con fins de investigación e desenvolvemento a persoas e entidades que reúnan os requisitos contidos no artigo 7 da Orde de 11 de decembro de 1995.
Autorización inscrición indocumentados
Departamento: Ministerio do Interior
Documentación excepcional de estranxeiros que acrediten que non poden ser documentados polas autoridades de ningún país e que desexa ser documentado por España.
Autorización, modificación e cancelación de Centros de Formación de seguridade Privada
Departamento: Ministerio do Interior
Autorizar a centros para impartir formación de seguridade privada Modificación de centros autorizados. Cancelación de Centros a petición propia.
Autorización, modificación e cancelación de empresas de Seguridade Privada e as súas delegacións
Departamento: Ministerio do Interior
Autorizar para prestar servizos e actividades de empresas de seguridade e/ou delegacións destas Modificacións Rexistrais Cancelacións de empresas e Delegacións a petición propia
Autorización para concurso de pesca deportiva.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar a superación do volume de captura e tenencia a bordo de especies de protección diferenciada contempladas no Anexo V do Real Decreto 347/2011,de 11 de marzo, polo que se regula a pesca maritima de recreo en augas exteriores, na celebración de concursos por embarcacións de recreo.
Autorización para construír, explotar, transmitir, modificar substancialmente refinarías
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar a construción, explotacion, transmisión e modificación de instalacións de refino de produtos petrolíferos
Autorización para construír, explotar, transmitir ou pechar instalacións de transporte ou almacenamento de produtos petrolíferos
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar a construción, posta en marcha, transmisión ou peche das instalacións de transporte ou almacenamento de produtos petrolíferos
Autorización para construír, explotar, transmitir ou modificar substancialmente instalacións de Gases Licuados do Petroleo (GLP)
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar instalacións de Gases Licuados do Petróleo.
Autorización para o cómputo consolidado de vendas e existencias a efectos do cumprimento da obrigación de ems para grupos empresariais.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Cumprimento obrigación ems.
Autorización para o exercicio da función de Médico de Medicamento Familiar e Comunitario
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Certificado acreditación de estar habilitado para o desempeño de funcións de Médico de Medicamento Familiar e Comunitario no Sistema Nacional de Saúde español e sistemas públicos de Seguridade Social nos demais Estados membros da Unión Europea
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para o establecemento de baños ou zonas recreativas e deportivas nas canles públicas ou as súas zonas de policía.
Autorización para o establecemento ou modificación de talleres ou depósitos de cartuchería ou pirotecnia
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización tanto para a instalación de talleres e depósitos non integrados de pirotecnia e ou catuchería como das súas posibles modificacións posteriores.
Autorización para o transporte de mercadorías perigosas
Departamento: Ministerio do Interior
Obtención, prórroga e ampliación da autorización para o transporte por estrada de mercadorías.
Autorización para o transporte urxente de mercadorías en itinerarios e períodos restrinxidos.
Departamento: Ministerio do Interior
Autorización para o transporte urxente de mercadorías en itinerarios e períodos restrinxidos.
Autorización para o uso de artigos pirotécnicos en manifestacións festivas
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización dos Delegados ou Subdelegados do Goberno a petición dos concellos do uso de pirotecnia durante a celebración de manifestacións festivas recoñecidas como de carácter relixioso, cultural ou tradicional.
Autorización para establecementos de venda ou comercialización ao público de artigos pirotécnicos
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para a instalación do establecemento de venda de artigos pirotécnicos ou para o funcionamento dun establecemento xa instalado.
Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento aduaneiro de concesión de autorización a operadores para emitir proba do estatuto das mercadorías como pertencentes á Unión Europea.
Autorización para instalación de campos de tiro eventuais.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza para instalación de campos de tiro eventuais (Artigo 152 Regulamento de Armas).
Autorización para a actividade de armeiro ou corredor.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza para o ejerciciio da actividade de armeiro ou corredor no tráfico comercial.
Autorización para a celebración de negocios xurídicos sobre licenzas de comunicación audiovisual de radio e televisión
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Concesión de autorizacións para a celebración de negocios xurídicos sobre licenzas de comunicación audiovisual de radio e televisión
Autorización para a comercialización dun Reactivo de diagnóstico de enfermidades dos animais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización dos Reactivos de diagnóstico de enfermidades dos animais (produtos zoosanitarios)
Autorización para a comercialización e a realización de ensaios con Organismos de Control Biolóxico Exóticos (OCBs)
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
A comercialización e a realización de ensaios de Organismos de Control Biolóxico exóticos requiren a autorización da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria, previo informe favorable da Subdirección Xeral de Medio Natural do MAGRAMA
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a derivación temporal de augas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a derivación temporal de augas sen carácter privativo.
Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Os suxeitos pasivos que tributen polo Réxime especial de bens usados poderán solicitar a aplicación da marxe de beneficio global para a determinación da base impoñible, para iso presentarán a solicitude acreditando que teñen especiais dificultades para aplicar a modalidade de determinación da Base Impoñible pola marxe de beneficio de cada operación debido ao elevado número de operacións realizadas e o reducido prezo dos bens.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a extracción de áridos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a extracción de áridos en terreos de dominio público que non pretendan o uso exclusivo dun tramo, ou en zonas de policía de canles.
Autorización para a fusión e escisión de xestoras de fondos de pensións
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorización para a fusión e escisión de xestoras de fondos de pensións
Autorización para a importación de pezas anatómicas, con fins científicos, docentes e/ou investigación
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización sanitaria para a importación de pezas anatómicas con fins cientificos, docentes e/ou investigación
Autorización para a instalación de campos, polígonos e galerías de tiro
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza a instalación de campos, polígonos e galerías de tiro.
Autorización para a instalación de maquinas recreativas tipo B en buques autorizados
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizar a instalación das máquinas recreativas tipo B nos salóns e cafeterias dos buques autorizados así como expedir as guias de circulación das devanditas máquinas
Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
A entidade interesada solicita autorización para cumprir as obrigacións formais referentes ao Imposto sobre o Valor Engadido , en concreto a presentación de declaracións, en relación con determinados suxeitos pasivos de escasa entidade, que realizan unha mesma actividade a favor da solicitante.
Autorización para a posta en servizo de redes de estacións (servizo fixo, móbil e satélite)
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Autorizar a posta en servizo das estacións de redes fixo, móbil e satélite
Autorización para a realización de actividades de promoción e publicidade da doazón de células e tecidos humanos
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar as actividades de promoción e publicidade en apoio da doazón de células e tecidos humanos cando estas actividades superen o ámbito dunha comunidade autónoma.
Autorización para a realización de servizos discrecionales de transporte internacional de viaxeiros por estrada
Departamento: Ministerio de Fomento
Expedición de autorizacións ou documentos de control para a realización de servizos discrecionales de transporte internacional de viaxeiros por estrada
Autorización para a realización de servizos regulares internacionais de transporte de viaxeiros por estrada.
Departamento: Ministerio de Fomento
Expedición, renovación, substitución e modificación de autorizacións de servizos regulares internacionais de transporte de viaxeiros por estrada.
Autorización para a transmisión de accións ou participacións significativas de sociedades de corretaxe de seguros.
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Autorización para a transmisión de accións ou participacións que dean lugar á aplicación do réxime de participacións significativas de sociedades de corretaxe de seguros.
Autorización para a transmisión de armas de fogo entre particulares
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza a transmisión de armas de fogo entre particulares.
Autorización para medidas de seguridade nas armerías.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza as medidas de seguridade adoptadas nas armerías.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para obras e instalacións.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder realizar obras e instalacións na zona de dominio público hidráulico e na zona de policía de canles.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público hidráulico para usos comúns especiais. Aproveitamento de pastos.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitar a preceptiva autorización do Organismo de conca correspondente para o aproveitamento de pastos en zona de dominio público hidráulico.
Autorización para ocupación do dominio público marítimo-terrestre, para a realización de determinadas actividades.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorizar o uso do dpmt para actividades que concorran circunstancias especiais e toda ocupación do dpmt con instalacións desmontables ou con bens mobles por prazo non superior a 4 anos
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de canles.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para poder levar a cabo calquera actuación non especificada noutras instancias na zona de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para realizar ensaios baixo boas prácticas de laboratorio con produtos fitosanitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización para realizar ensaios conforme ao disposto no Real Decreto 822/1993, de 28 de maio, polo que se establecen os principios das boas prácticas de laboratorio, destinados a obter datos sobre o perigo para persoas, animais e medio ambiente, que haxan de ser utilizados como probas na autorización de produtos fitosanitarios.
Autorización para transformar azucre ou isoglucosa industrial.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización para transformar azucre ou isoglucosa industrial.
Autorización para transmisión de concesións de servizos públicos regulares permanentes de uso xeral de transporte de viaxeiros por estrada.
Departamento: Ministerio de Fomento
Autorizar a cesión do contrato.
Autorización para transporte de cartuchos en exceso do permitido en vehículo particular
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza para transporte de cartuchos en exceso do permitido en vehículo particular.
Autorización para transportes especiais, probas deportivas e outros usos excepcionais da estrada
Departamento: Ministerio de Fomento
Autorización para transportes especiais, probas deportivas e outros usos excepcionais da estrada
Autorización para uso público de imaxes da Biblioteca Nacional de España con fins comerciais
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Autorización para uso público de imaxes da Biblioteca Nacional de España con fins comerciais (uso editorial, comunicación pública, uso publicitario) (só para obras en dominio público).
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización para usos agrícolas e forestais.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude da preceptiva autorización administrativa para a sementeira en terreos de dominio público hidráulico, a plantación e curta, ou aproveitamento de vexetación arbórea ou arbustiva, en terreos de dominio público hidráulico ou na zona de policía de canles.
Autorización pesca de polbo con artes menores no Golfo de Cádiz.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concesión de autorizacións, complementarias á licenza de pesca, aos buques interesados na pesca de polbo con artes menores no Golfo de Cádiz
Autorización previa á introdución desde terceiros países de vexetais ou determinados organismos nocivos con fins de investigación cando se trate de material procedente dun país terceiro.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Permitir a importación de determinados organismos nocivos e de vexetais con fins de investigación, experimentación e ensaios científicos e para a actividade de selección de variedades na península e en Baleares
Autorización provisional de comercialización de sementes - Solicitudes e renovacións de autorización.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
APC de sementes pertencentes a variedades para as que se presentou unha solicitude de inscrición no catálogo nacional de variedades de especies de plantas agrícolas e hortícolas.
Autorización sanitaria da importación de mercadorías destinadas a uso e consumo humano, procedentes de países terceiros.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Control das garantías sanitarias dos produtos destinados a uso ou consumo humano, procedentes de países terceiros, polo seu posible risco para a Saúde Pública.
Autorización sanitaria para a exportación de mostra biolóxicas
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización sanitaria para a exportación de mostra biolóxicas para diagnóstico ou investigación en humanos
Autorización sanitaria para a importación de mostras biolóxicas
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización sanitaria de importación de mostras biolóxicas para o diagnóstico ou investigación en humanos
Autorización sanitaria e rexistro de desinfectantes e repelentes de insectos de uso en hixiene humana e na área sanitaria
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Avaliación da eficacia e seguridade dos produtos, para outorgar a súa autorización de fabricación e comercialización.
Autorización sanitaria e rexistro de produtos de coidado persoal
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar a fabricación e comercialización dos produtos de hixiene persoal (dentríficos, de hixiene, de estética e pediculicidas) e as súas modificacións.
Autorización singularizada para realizar ensaios con fins de investigación e desenvolvemento con produtos fitosanitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización para cada un dos ensaios que pretendan realizarse con fins de investigación e desenvolvemento e impliquen a vertedura no medio ambiente de produtos fitosanitarios cuxa comercialización non foi aínda autorizada.
Autorización fornezo de explosivo.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Cando un consumidor de explosivos vaia a iniciar a utilización dos mesmos, deberá solicitar a correspondente autorización
Autorización Cartóns pago gasóleo profesional
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorización a determinadas entidades, para que expidan o cartón de pago para subministración de gasóleo profesional
Autorización e rexistro de empresas importadoras do sector da alimentación animal
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Autorización e rexistro obrigatorio das empresas importadoras (que pretendan introducir pensos procedentes de terceiros países) do sector da alimentación animal
Autorización e renovación residencia temporal por circunstancias excepcionais
Departamento: Ministerio do Interior
Autorización de residencia e as súas renovacións por colaboración con autoridades policiais, fiscais ou xudiciais, ou razóns de seguridade nacional, así como por colaboración na loita contra redes organizadas ou contra trátaa de seres humanos
Autorización e supervisión de empresas de servizos de investimento.
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
autorización e supervisión mediante recepción de información financeira periódica das empresas de servizos de investimento
Autorización e supervisión de sociedades e fondos de investimento colectivo.
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
autorizar a creación e supervisar mediante recepción de información financeira periódica as sociedades e fondos de investimento colectivo
Autorizacións a coleccionistas
Departamento: Ministerio do Interior
Autorizacións a coleccionistas
Autorizacións. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Inspección dos gastos correspondentes a actividades de investigación científica e innovación tecnolóxica que se vaian a considerar susceptibles de gozar da dedución a que se refire o artigo 35 da Lei do Imposto. A Administración tributaria deberá aplicar a valoración dos gastos que resulte da resolución durante o seu prazo de vixencia, sempre que non se modifique a lexislación ou varíen significativamente as circunstancias económicas que fundaron dita valoración.O acordo deberá indicar o prazo de vixencia da valoración que non poderá ser superior a 3 anos.
Autorizacións. Acordos de valoración previa entre persoas ou entidades vinculadas
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Administración tributaria das operacións que vaian realizarse entre persoas ou entidades vinculadas con carácter previo á súa realización, partindo da proposta formulada polo propio obrigado tributario. O acordo de valoración fornecerá efectos respecto das operacións realizadas con posterioridade á data en que se aprobe e terá validez durante os períodos impositivos que se concreten no propio acordo, sen que poida exceder do catro períodos impositivos seguintes á data en que se aprobe. Así mesmo, poderá determinarse que os seus efectos alcancen ás operacións do período impositivo en curso, así como ás operacións realizadas durante o período impositivo anterior, sempre que non finalizase o prazo voluntario de declaración.
Autorizacións. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal a efectos da determinación do correspondente ingreso a conta do IRPF.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Administración tributaria dos rendementos do traballo que se satisfagan en especie, aos exclusivos efectos de determinar o ingreso a conta correspondente. O acordo vinculará á Administración tributaria e aos solicitantes durante o seu prazo de vixencia, sempre que non se modifique a lexislación ou varíen significativamente as circunstancias económicas que fundamentaron a valoración.
Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intangibles.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Administración Tributaria dos ingresos procedentes da cesión de activos intangibles e dos gastos asociados, así como das rendas xeradas na transmisión, ou ben, a cualificación dos activos e valoración dos ingresos e gastos asociados aos mesmos, así como das rendas xeradas, partindo da proposta formulada polo obrigado tributario. A solicitude deberá presentarse por escrito con carácter previo á realización das operacións. O acordo terá validez durante os períodos impositivos que se concreten no propio acordo.
Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizacións administrativas para a importación exenta de determinados bens.
Autorizacións bilaterais de transporte internacional de mercadorías por estrada para terceiros países non pertencentes á Unión Europea.
Departamento: Ministerio de Fomento
Expedición, renovación, substitución e modificación de autorizacións de transporte internacional de mercadorías por estrada con orixe e/ou destino en terceiros países non pertencentes á Unión Europea.
Autorizacións de cartuchería a coleccionistas.
Departamento: Ministerio do Interior
Autoriza a tenencia de cartuchería a coleccionistas.
Autorizacións de estacións de servizo
Departamento: Ministerio de Fomento
Procedemento para a solicitude de autorizaciónes de estacións de servizo tras a consulta favorable de vialibilidad
Autorizacións de franquías arancelarias e exencións de IVE
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Procedemento tributario de autorización de franquías arancelarias ou exencións de IVE.
Autorizacións de obras en servidumes aeronaúticas.
Departamento: Ministerio de Defensa
Autorizacións de obras en servidumes aeronaúticas.
Autorizacións de variacións de importancia menor nos Medicamentos. Tipo I A e Tipo I B
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar as modificacións de importancia menor dun medicamento
Autorizacións do continxente multilateral C.E.M.T. (Conferencia Europea de Ministros de Transporte) agora ITF (Foro Internacional do Transporte)
Departamento: Ministerio de Fomento
Obtención de autorizacións de transporte Internacional de mercadorías por estrada da Conferencia Europea de Ministros de Transportes, válidas para realizar operacións de transporte entre os países parte deste Organismo Internacional.
Autorizacións en materia de facturación e libros rexistro
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
En materia de facturación e libros rexistros poderase autorizar: - A non emisión de facturas co fin de evitar a perturbación de determinadas actividades empresariais. - A expedición de billetes en lugar de facturas. - A emisión de facturas simplificadas. - Modificación dos requisitos das anotacións rexistrais.
Autorizacións: Obras e instalacións, Rótulos e anuncios
Departamento: Ministerio de Fomento
Autorizacións: Obras e instalacións, Rótulos e anuncios
Autorizacións para o uso terapéutico
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Autorizar aos deportistas ao uso de sustancias ou métodos que se atopen incluídos entre os publicados na Lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte. Cada autorización será específica para cada deportista en función das súas circunstancias individuais.
Autorizacións precursores impor-expor.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizacións de Importación e Exportación de Sustancias Químicas Catalogadas
Autorizacións relativas a importación de medicamentos rexistrados de uso humano
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización previa necesaria para a importación de medicamentos rexistrados en España así como os seus produtos intermedios e graneis
Autorizacións relativas a importacion de medicamentos rexistrados de uso veterinario e principios activos para a súa fabricación
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorizar as solicitudes de importacións de medicamentos rexistrados de uso veterinario e principios activos para a súa fabricación
Autorizacións. Solicitude de plans de gastos correspondentes a actuacións ambientais.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Inspección da deducibilidad dos gastos correspondentes a actuacións ambientais. Os plans de gastos correspondentes a actuacións ambientais aprobados poderán ser modificados a solicitude do suxeito pasivo aplicándose normas similares ás vixentes para a súa aprobación. Dita solicitude deberá presentarse dentro do tres últimos meses do período impositivo no que deba fornecer efecto dita modificación.
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de amortización.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración por Inspección de plans para a amortización dos elementos patrimoniais do inmobilizado material, intangible ou investimentos inmobiliarios.
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración por Inspección de que os investimentos e gastos das comunidades titulares de montes veciñais en man común deben efectuarse necesariamente nun prazo superior ao previsto na o apartado 1 do artigo 123 da Lei do Imposto, para poder beneficiarse da redución na base impoñible prevista no devandito artigo. Este prazo xeral é o propio período impositivo en que se obtén o beneficio e o catro seguintes.
Autorizacións. Solicitude de Plans especiais de reinversión.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Inspección de plans especiais de reinversión que poñan de manifesto que polas súas características técnicas, o investimento ou a súa entrada en funcionamento deba efectuarse necesariamente nun prazo superior ao previsto no apartado 6 do artigo 42 da Lei do Imposto, ao obxecto de poder aplicar a dedución por reinversión de beneficios extraordinarios. Este prazo está comprendido entre o ano anterior á posta a disposición do elemento patrimonial transmitido e o tres anos posteriores.
Autorizacións. Solicitudes de criterios de imputación temporal diferentes ao deveño.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Inspección de criterios de imputación temporal distintos ao deveño, para que devanditos criterios teñan eficacia fiscal.
Autorizacións. Solicitudes de Plans de valoración dos Gastos de dirección e xenerais de administración imputables a un Establecemento Permanente.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Valoración pola Administración tributaria dos gastos de dirección e xenerais de administración imputables ao establecemento permanente, partindo da proposta formulada polo propio obrigado tributario. O acordo de valoración fornecerá efectos respecto das operacións realizadas con posterioridade á data en que se aprobe e terá validez durante os períodos impositivos que se concreten no propio acordo, sen que poida exceder do catro períodos impositivos seguintes á data en que se aprobe. Así mesmo, poderá determinarse que os seus efectos alcancen ás operacións do período impositivo en curso, así como ás operacións realizadas durante o período impositivo anterior, sempre que non finalizase o prazo voluntario de declaración.
Autorización/Información de explotación Mancomunidade Canles do Taibilla
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
AUTORIZACIÓN PARA EXECUCIÓN DE CRUZAMENTO DE CONDUCIÓNS, LIÑAS ELÉCTRICAS, PASOS E VALADOS CON AFECCIÓN DE CONDUCIÓNS E/Ou TERREOS
Autorizar a creación de sociedades e fondos de capital risco (réxime común).
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
autorizar a creación de sociedades e fondos de capital risco
Auxiliares de conversación españois no estranxeiro.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para auxiliares de conversación de lingua española en centros docentes de Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nova Zelandia, Reino Unido e Suecia.
Auxiliares de conversación estranxeiros en España
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas a graduados ou estudantes de último curso de países cos que existe acordo bilateral para ser auxiliar de conversación estranxeiro en centros educativos públicos españois.
Auxilio por defunción
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
É unha axuda económica que se recoñece a quen soportasen os gastos do enterro do causante falecido.
Auxilio por defunción (REM)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Recoñecemento o dereito ao Auxilio por Defunción para facer fronte aos gastos do enterro a quen os soportou.
AVANZA-Cidadanía Dixital
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para incorporar á Sociedade da Información aos cidadáns, especialmente aos discapacitados, maiores e mulleres, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional I+D+i.
AVANZA-Competitividade I+D
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para proxectos de I+D+i no ámbito das Telecomunicciones e a Sociedade da Información, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional I+D+i.
AVANZA-Contidos de Interes Social
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para potenciar a creación de novos contidos dixitais de interese social, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Informacion do Plan Nacional de I+D+i.
AVANZA-Contidos Dixitais
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Outorgar axudas para potenciar o sector dos contidos dixitais, incluído na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional I+D+i.
AVANZA-Formación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para proxectos de formación de profesionais e usuarios en Telecomunicacións e Tecnologias da Sociedade da Información, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional de I+D+i.
AVANZA-Novas Infraestruturas de Telecomunicacións
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Outorgar axudas para impulsar o desenvolvemento de infraestruturas de banda ancha e TV Dixital.
AVANZA-Servizos Públicos Dixitais
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Convocatoria de axudas para proxectos que impulsen o desenvolvemento da Sociedade da Información nas Entidades locais, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional de I+D+i.
AVANZA-TIC VERDES
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Outorgar axudas para fomentar o desenvolvemento de proxectos baseados en tecnoloxías da información e as comunicaxciones que melloren o medio ambiente e o aforro enerxético, incluída na Acción Estratéxica de Telecomunicacións e Sociedade da Información do Plan Nacional I+D+i
Axuda complementaria para a amortización de longametraxes
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Amortizar os custos de produción das películas de longametraxe.
Axuda de enterro
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Prestación económica de pago único destinada a sufragar os gastos de enterro polo falecemento dun beneficiario ou dun titular con documento asimilado ao de afiliación.
Axuda xeral para a amortización de longametraxes
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Amortizar os custos de produción de películas de longametraxe.
Axudas a CC.AA. para gastos en Centros de Tecnificación Deportiva e Centros Especializados de Tecnificación Deportiva
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Subvencións para os Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD) e Centros de Tecnificación Deportiva (CTD) que fosen clasificados polo CSD, para o desenvolvemento de Programas Deportivos de Tecnificación Estatal (E) e/ou de Alto Rendemento (AR) en coordinación coas FF.EE.
Axudas a Comunidades de Propietarios para a adaptación de instalacións de recepción de televisión.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Conceder axudas ás Comunidades de Propietarios para a adaptación das súas instalacións de recepción de televisión para adaptarse aos cambios de canle derivados do proceso de liberación do Dividendo Dixital.
Axudas a Directivos Españois en federacións no Ámbito Internacional
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas a Federacións Deportivas Españolas para Directivos Españois e/ou sedes con obxecto de incrementar a influencia en Federacións Deportivas no Ámbito Internacional
Axudas a entidades locais territoriais, entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para mantemento de Aulas Mentor
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Aula Mentor é unha iniciativa do Ministerio de Educación para a formación de persoas adultas a través dun modelo de formación aberto, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación. As entidades colaboradoras establecen convenios de colaboración para a posta en marcha dunha aula Mentor no seu ámbito de actuación territorial. O obxectivo desta convocatoria é financiar axudas en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais territoriais, entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para o mantemento dunha aula Mentor.
Axudas a entidades privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos archivísticos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Levar a cabo proxectos archivísticos que redunden na mellor conservación ý difusión dos nosos arquivos, mediante o financiamento de traballos de descrición, reprodución, conservación, restauración...
Axudas a entidades privadas sen ánimo de lucro para a mellora das instalacións e o equipamento dos seus arquivos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Levar a cabo proxectos de mellora das infraestruturas dos arquivos privados e que redunden na mellor conservación e difusión do Patrimonio Documental Español.
Axudas a Federacións Deportivas Españolas.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Subvencións ás Federacións Deportivas Españolas.
Axudas a Fundacións e Asociacións vinculadas con partidos políticos con representación nas Cortes Generalesl
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomento de actividades de estudo e desenvolvemento do pensamento político, social e cultural así como financiamento de gastos de funcionamento das Fundacións e Asociacións beneficiarias.
Axudas á dixitalización do patrimonio bibliográfico e á súa difusión e preservación mediante repositorios.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para proxectos de dixitalización, accesibilidade en liña e preservación dixital de bens que formen parte do Patrimonio Bibliográfico.
Axudas á Formación do Sector Transporte por Estrada
Departamento: Ministerio de Fomento
Formación do sector.
Axudas á formación do sector Transporte por Estrada
Departamento: Ministerio de Fomento
Formación do sector
Axudas á industria mineira do carbon
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Cubrir, total ou parcialmente, as perdas da produción corrente de empresas mineiras con unidades de produción inscritas no Plan de Peche, de acordo co previsto pola Unión Europea e sen que poidan superar a diferenza entre o custo de produción previsible e o ingreso previsible para un exercicio carboeiro.
Axudas á innovación e desenvolvemento tecnolóxico do sector da pesca e da acuicultura.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Orde AAA/1904/2014, de 8 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á innovación e desenvolvemento tecnolóxico do sector da pesca e da acuicultura.
Axudas á modernización de buques pesqueiros con base en Ceuta e Melilla.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Conceder unha axuda a fondo perdido cofinanciado coa Unión Europea para a modernización dun buque pesqueiro con porto basee nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla.
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estancias breves en centros de I+D españois e estranxeiros
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Estancias, por parte do persoal investigador en formación, en Centros de I+D, incluídas no Subprograma Estatal de Mobilidade do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade en I+D+i no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
Axudas á música, a lírica e a danza
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas en réxime de concorrencia pública, destinadas a fomentar a promoción, protección e difusión en todo o territorio español do patrimonio cultural da lírica, a música e a danza, facilitando a comunicación cultural do patrimonio entre CC.AA.
Axudas á produción de curtametraxes realizadas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Amortizar os gastos de realización das películas de curtametraxe.
Axudas á produción de curtametraxes sobre proxecto
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a produción de películas de curtametraxe.
Axudas ás actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas ás actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos
Axudas ás Federacións Deportivas Españolas para actuacións diversas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas ás federacións deportivas españolas para investimentos e equipamentos deportivos, para o Programa Nacional de Tecnificación Deportiva e para actividades adicionais de Alta Competición.
Axudas ás organizacións interprofesionais agroalimentarias.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concesión de subvencións para fomentar a constitución e facilitar o cumprimento das finalidades propias das organizacións interprofesionais agroalimentarias.
Axudas a mulleres deportistas.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas a mulleres deportistas dentro do ámbito do programa Muller e Deporte.
Axudas a Proxectos de I+D+i en energia e cambio climático no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, 2008-2011
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Fomentar a investigación científica, o desenvolvemento e a innovacion tecnolóxica na materia de transporte e infraestruturas e mobilidade sustentable e cambio modal no transporte
AXUDAS A SINDICATOS DE TRABALLADORES DOS SECTORES AGROALIMENTARIO E AMBIENTAL
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
para o desar de activ de col e repr ante A G E, a UE e Institucións Internacionais.
Axudas a vítimas de delitos violentos
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Recoñecemento de axudas públicas en beneficio das vítimas directas e indirectas dos delitos dolosos e violentos, cometidos en España, co resultado de morte, ou de lesións corporais graves, ou de danos graves na saúde física ou mental, así como en beneficio das vítimas dos delitos contra a liberdade sexual aínda cando estes se perpetrasen sen violencia.
Axudas ao Abandono do Sector Transporte por Estrada
Departamento: Ministerio de Fomento
Outorgar axudas polo abandono da actividade a transportistas autónomos de transporte pesado e en autobús maiores de 60 anos.
Axudas ao desenvolvemento de guións para películas de longametraxe
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar o desenvolvemento de guións de calidade e incentivar aos autores.
Axudas ao estudo a vítimas terrorismo
Departamento: Ministerio do Interior
Bolsas e procedementos para a concesión de axudas ao estudo de vítimas de terrorismo e familiares.
Axudas ao Programa Nacional de Tecnificación Deportiva
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Subvencións a Federacións Deportivas Españolas con cargo ao Programa Nacional de Tecnificación Deportiva.
Axudas ao teatro e ao circo
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas en réxime de concorrencia pública, destinadas a fomentar a promoción, protección e difusión en todo o territorio español do patrimonio cultural de teatro e circo, facilitando a comunicación cultural do patrimonio entre CC.AA.
Axudas ao transporte nas Illes Balears
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías con orixe ou destino en Illes Balears. Consiste en abaratar o custo efectivo do transporte marítimo e aéreo de mercadorías entre as Illes Balears, ou entre estas e a península, así como do efectuado entre as devanditas illas e outros territorios de Estados membros da Unión Europea e demais estados asinantes do Acordo sobre o espazo económico europeo.
Axudas ao transporte nas Illas Canarias
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías, con orixe ou destino en Illas Canarias. Consiste en abaratar o custo efectivo do transporte marítimo e aéreo de mercadorías entre as Illas Canarias, ou entre estas e a península, así como do efectuado entre as devanditas illas e outros territorios de Estados membros da Unión Europea e demais estados asinantes do Acordo sobre o espazo económico europeo.
Axudas asistencias extraordinarias para cidadáns españois residentes no exterior.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Paliar a carencia de recursos aos emigrantes españois e familiares ao seu cargo, así como sufragar gastos extraordinarios derivados do feito da emigración
Axudas carencia especial préstamos RR.DD. 613/2001 e 204/1996
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concesión axudas para a carencia especial regulada no Capítulo I da Orde AAA/1446/2014, de 30 de xullo
Axudas Peche de Unidades de Produción de Carbón
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Financiar parcialmente o orzamento de restauración autorizado á empresa mineira respecto da unidade ou unidades de produción de carbón cuxo cese sexa definitivo (clausuara das instalacións e restauración do espazo natural).
Axudas compensatorias a determinada frota pesqueira que faena en augas adxacentes á Rocha de Xibraltar
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Bases reguladoras e a convocatoria para a concesión de axudas compensatorias a determinada frota pesqueira que faena en augas adxacentes á Rocha de Xibraltar.
Axudas compensatorias por custos de emisións indirectas de CO2
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Compensar os custos indirectos imputables ás emisións de gases de efecto invernadoiro repercutidas nos prezos da electricidade.
Axudas complementarias para beneficiarios de axudas (FPU): Estancias Breves e Traslados Temporais.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
As axudas para estancias breves e traslados temporais teñen por obxecto reforzar a internacionalización da formación científica e capacidade técnica, mediante a súa incorporación a un centro ou grupo de investigación relevante no ámbito internacional e vinculado ao campo científico, técnico ou artístico correspondente ao contido da tese doutoral para a que se concedeu a axuda.
Axudas de formación en xestión da investigación en saúde (FGIN).
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Concesión de bolsas para o desenvolvemento dun plan de actividades de formación en xestión da investigación en ciencias e tecnoloxías da saúde, a realizar no ISCIII, dentro do Subprograma Estatal de Formación
Axudas de protección sociosanitarias
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Atender necesidades derivadas de distintas situacións de discapacidade ou dependencia e de colectivos que requiren especial protección
Axudas destinadas a fomentar a negociación colectiva no ámbito do ensino privado sostida total ou parcialmente con fondos públicos.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva ás organizacións sindicais con capacidade para negociar no ámbito estatal e funcional do ensino sostido total ou parcialmente con fondos públicos.
Axudas económicas paralización flota.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Proporcionar prestacións sustitutivas do salario e abonar as cotas de Seguridade Social dos tripulantes, en caso de paralización da frota.
Axudas en materia de propiedade industrial - Fomento de patentes no exterior
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Conceder subvencións para o fomento das solicitudes de patentes e modelos de utilidade españois e no exterior.
Axudas en réxime de concorrencia competitiva para cursos de lingua inglesa, alemá ou francesa no estranxeiro durante o verán destinado a alumnado de Ens. Artísticas Sup., Grao Superior de FP, de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinos Deportivos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Os beneficiarios recibirán unha dotación económica para realizar un curso nas condicións requiridas na convocatoria, que posteriormente xustificarán.
Axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no marco do Programa Erasmus+.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Mobilidade de estudantes de institucións de educación superior no marco do Programa Erasmus+.
Axudas extraordinarias a traballadores por reestruturación e/ou reconversión de empresas.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Consiste na concesión de axudas extraordinarias a traballadores destinadas a atender situacións de urxencias e necesidade socio-laboral.
Axudas xerais para a produción de longametraxes sobre proxecto
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas xerais para a produción de longametraxes sobre proxecto. Convocatoria aberta.
Axudas Injuve para a creación nova
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional. Modalidades: produción de obra, mobilidade de obra producida e/ou creadores, emprendimiento en espazos emerxentes de creación nova e Sala Amadís do Instituto da Mocidade.
Axudas minimis a pequenos proxectos empresariais xeradores de emprego
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Promover a localización de pequenos proxectos de inversion empresarial nas zonas afectadas pola reestruturación da mineria do carbon e a súa contorna, co fin de xerar actividades economicas alternativas, coa consecuente xeración de novos postos de traballo e/ou mantemento dos xa existentes.
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Concesión de axudas a Centros de I+D para a contratación de persoal técnico de apoio dentro do do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016
Axudas para contratos do Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU).
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Concesión de Axudas para contratos predoutorais para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas
Axudas para contratos Juan da Cerva-formación
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
As axudas Juan da Cerva-formación teñen como obxectivo fomentar a contratación laboral, por parte de organismos de investigación ou centros de I+D españois, de novos doutores por un período de dous anos con obxecto de que os mesmos completen a súa formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españois distintos a aqueles nos que realizaron a súa formación predoutoral. As solicitudes de participación preséntanas os centros de I+D incluíndo nelas aos investigadores candidatos para a súa incorporación aos equipos de investigación. A selección fundaméntase nun proceso de concorrencia competitiva dos candidatos en base aos seus méritos curriculares e no historial científico-técnico do equipo de investigación no que se quere integrar, dando especial relevancia aos méritos relativos ao investigador titor.
Axudas para contratos Juan da Cerva-incorporación
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
As axudas Juan da Cerva-incorporación teñen como obxectivo fomentar a contratación laboral, por parte de organismos de investigación ou centros de I+D españois, de novos doutores por un período de dous anos con obxecto de que os mesmos afiancen as capacidades adquiridas durante unha primeira etapa de formación posdoctoral. As solicitudes de participación preséntanas os centros de I+D incluíndo nelas aos investigadores candidatos para a súa incorporación aos equipos de investigación. A selección fundaméntase nun proceso de concorrencia competitiva dos candidatos en base aos seus méritos curriculares e no historial científico-técnico do equipo de investigación no que se quere integrar, dando especial relevancia aos méritos relativos ao investigador titor.
Axudas para contratos para a formación de investigadores en empresas (Doutoramentos Industriais)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Formación de doutores en empresas mediante o cofinanciamento dos contratos laborais do persoal investigador en formación que participen nun proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental, a fin de favorecer a inserción laboral de investigadores, contribuír á empregabilidade dos mesmos e promover a incorporación de talento no tecido produtivo.
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
contratación laboral de persoal investigador en formación en Universidades, OPIS, e outros centros de I+D públicos ou privados sen ánimo de lucro do Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
Axudas para contratos Ramón e Cajal (RYC)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Estas axudas van dirixidas a promover a incorporación de investigadores nacionais e estranxeiros cunha traxectoria destacada en centros de I+D mediante, por unha banda, a concesión de axudas para a súa contratación laboral e, por outra banda, a concesión de axudas para a creación de postos de traballo de carácter permanente para a súa posterior incorporación nos axentes do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación beneficiarios destas axudas. A selección fundaméntase nun rigoroso proceso de concorrencia competitiva dos candidatos en base aos seus méritos curriculares e en base á súa capacidade para liderar unha liña de investigación, en función da experiencia científica e profesional así como da independencia da súa traxectoria.
Axudas para contratos Torres Quevedo (PTQ)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Axudas dunha duración de tres anos a empresas, centros tecnolóxicos de ámbito estatal, centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal, asociacións empresariais e parques científicos e tecnolóxicos para a contratación laboral de doutores que desenvolvan proxectos de investigación industrial, de desenvolvemento experimental ou estudos de viabilidade previos, a fin de favorecer a carreira profesional dos investigadores, así como estimular a demanda no sector privado de persoal suficientemente preparado para acometer plans e proxectos de I+D, e axudar á consolidación de empresas tecnolóxicas de recente creación
Axudas para cursos de lingua inglesa, alemá ou francesa para estudos universitarios.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Os beneficiarios recibirán unha dotación económica para realizar un curso nas condicións requiridas na convocatoria, que posteriormente xustificarán.
Axudas para cursos de inmersión en lingua inglesa para titulados en máster en profesorado e mestres
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para realizar un curso intensivo en lingua inglesa en réxime de internado dunha semana de duración
Axudas para cursos de lingua francesa en Francia durante o mes de xullo en réxime de concorrencia competitiva.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Os beneficiarios asistirán a un curso organizado por unha empresa contratada polo Ministerio de Educación, debendo abonar unha parte do custo.
Axudas para cursos de lingua inglesa no estranxeiro destinadas a Mestres e estudantes de Maxisterio
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para cursos de lingua inglesa no estranxeiro destinadas a Mestres e estudantes de Maxisterio
Axudas para desprazamentos á Península de equipos e/ou deportistas de Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Concesión de axudas ás CCAA de Baleares e Canarias e ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, para compensación dos gastos incorridos por desprazamento á Península, dos equipos e/ou deportistas participantes en competicións oficiais de carácter estatal
Axudas para o desenvolvemento de infraestruturas e de restauración de zonas degradadas por mor da actividade mineira
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Financiar actuacións que favorezan o desenvolvemento alternativo das comarcas mineiras do carbón, mediante a execución de proxectos de infraestruturas e restauración de zonas degradadas a causa do peche das explotacións mineiras.
Axudas para o desenvolvemento de proxectos de películas cinematográficas de longametraxe
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Facilitar o financiamento de desenvolvemento de proxectos de películas cinematográficas de longa metraxe.
Axudas para o desenvolvemento de proxectos empresariais xeradores de emprego
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Promover a localización de proxectos de investimento empresarial nas zonas afectadas pola reestruturación da minaría do carbón e a súa contorna co fin último de xerar actividades económicas alternativas á minaría do carbón, coa consecuente xeración de novos postos de traballo e mantemento dos xa existentes.
Axudas para o desenvolvemento e a realización de proxectos culturais e de formación non regulada
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para o desenvolvemento e a realización de proxectos culturais e de formación non regulada
axudas para o despezamento de buques pesqueiros destinadas á paralización definitiva da súa actividade pesqueira, así como para as medidas socioeconómicas de acompañamento
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
A presente orde ten por obxecto convocar, para o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas á paralización definitiva para propietarios de buques pesqueiros e á compensación socioeconómica non renovable para pescadores de buques pesqueiros sometidos a paralización definitiva, con independencia de onde radique o seu porto basee, afectados os plans de recuperación da pescada norte, da pescada sur e lagostino e do atún vermello
Axudas para o despezamento de buques pesqueiros destinados á paralización definitiva da súa actividade pesqueira, así como para as medidas socioeconómicas de acompañamento, das frotas afectadas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
a) Paralización definitiva para propietarios de buques pesqueiros, con independencia de onde radique o seu porto basee, afectados o plan de recuperación da pescada Norte, de acordo co Regulamento (CE) N.º 811/2004, e o seu correspondente plan de axuste do esforzo pesqueiro. b) Compensación socioeconómica non renovable para pescadores de buques pesqueiros sometidos a paralización definitiva, con independencia de onde radique o seu porto basee, afectados o plan de recuperación da pescada Norte, de acordo co Regulamento (CE) N.º 811/2004, e o seu correspondente plan de axuste do esforzo pesqueiro.
Axudas para gastos funerarios de internos e liberados condicionais
Departamento: Ministerio do Interior
Concesión de axudas para gastos funerarios de reclusos e liberados condicionais falecidos.
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
As axudas para incentivar a incorporación estable de doutores pretenden impulsar a oferta de postos de traballo de carácter permanente en Universidades e Centros de I+D sen ánimo de lucro con obxecto de estimular a súa ocupación por investigadores que posúan unha traxectoria científico-tecnolóxica destacada. Estas axudas nacen co propósito de dar continuidade aos obxectivos do Programa de Incentivación da Incorporación e Intensificación da Actividade Investigadora (Programa I3) e confluír, no futuro, coas axudas para a creación de postos de traballo de carácter permanente, contempladas dentro das axudas para contratos Ramón e Cajal a partir da súa convocatoria 2012
Axudas para a acción e a promoción cultural
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Estas axudas teñen por obxecto o fomento de actividades que contribúan a xerar contidos culturais e á modernización e profesionalización do sector cultural español.
Axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, para sufragar o servizo de comedor escolar e para transporte escolar, para alumnos matriculados en centros docentes na Cidade de Ceuta.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, servizo de comedor e transporte escolar para alumnado de centros públicos en Ceuta e, no caso de libros de texto e material didáctico e informático, tamén alumnado de centros sostidos con fondos públicos, de distintos niveis educativos.
Axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico, sufragar o servizo de comedor escolar e para transporte escolar para alumnado matriculado na Cidade de Melilla
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, servizo de comedor e transporte escolar para alumnado de centros públicos de Melilla e, no caso de libros de texto, e material didáctico e informático, tamén alumnado de centros sostidos con fondos públicos, de distintos niveis educativos.
Axudas para a conservación do patrimonio cinematográfico
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Promover a conservación en España de negativos e soportes orixinais das películas de longametraxe.
Axudas para a consolidación delos proxectos de excelencia das Universidades
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Desenvolvemento e reactivación de proxectos de Campus de Excelencia
Axudas para a distribución de películas de longametraxe e conxuntos de curtametraxes, españois, comunitarios e iberoamericanos
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a difusión de películas comunitarias e iberoamericanas en salas de exhibición.
Axudas para a implantación voluntaria de Plans de Igualdade nas PEMES e outras entidades.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Concesión de axudas destinadas ás pequenas e medianas empresas e outras entidades de entre 30 e 250 traballadores e traballadoras que elaboren e implanten proxectos para fomentar a igualdade efectiva de mulleres e homes na súa organización a través da adopción de plans de igualdade.
Axudas para a minoración de intereses dos préstamos para o establecemento dunha liña de financiamento para a produción cinematográfica
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Facilitar os recursos financeiros necesarios para a produción cinematográfica.
Axudas para a minoración de intereses de préstamos para financiar a exhibición cinematográfica, adquisición e mellora de equipos de produción cinematográfica
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Facilitar os recursos financeiros necesarios para a creación, reconversión e remodelación de salas de exhibición e para a adquisición e mellora de equipamentos de produción cinematográfica.
Axudas para a modernización e innovación das industrias culturais e creativas mediante proxectos dixitais e tecnolóxicos.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para subvencionar o investimento en capital, favorecendo a modernización e innovación das industrias culturais e creativas e para promover e incrementar a oferta legal de contidos dixitais culturais en internet.
Axudas para a mobilidade de persoal investigador contratado no marco da AES (M-AES)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Subvencións para financiar estancias de persoal investigador contratado con cargo a diversas axudas do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade da Acción Estratéxica en Saúde. As estancias realizaranse en centros estranxeiros de I+D co fin de mellorar a súa formación e competencia en investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.
Axudas para a mobilidade de profesionais sanitarios e investigadores do SNS (M-BAE)
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Subvencións para financiar estancias de profesionais sanitarios e investigadores do Sistema Nacional de Saúde (SNS) para a aprendizaxe ou perfeccionamento de técnicas, tecnoloxías ou procedementos de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica do campo da biomedicina, en institucións nacionais ou estranxeiras de prestixio.
Axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos
Axudas para a participación de películas españolas en festivais
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para a participación de películas españolas en festivais
Axudas para a produción de películas e documentais para televisión sobre proxecto
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a produción de películas e documentais para televisión.
Axudas para a produción de series de animación sobre proxecto
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a produción de series de animación.
Axudas para a promoción de emprego novo e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Concesión de axudas dunha duración de tres anos para a contratación laboral de persoal técnico e de xestión do I+D en universidades, organismos e entidades de investigación do sector público. As axudas, destínanse a cofinanciar o salario e a cota empresarial da Seguridade Social dos contratados durante cada unha das anualidades.
Axudas para a promoción da arte contemporáneo español
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Promoción e difusión da arte español, da creación artística en España e apoio ás novas tendencias das artes plásticas.
Axudas para a realización de estudos de Máster en Artes, Humanidades, e Ciencias Sociais en Universidades de Estados Unidos de América
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Esta convocatoria ten por finalidade a concesión de axudas para a realización de programas de Máster, encadrados en áreas de Artes, Humanidades e Ciencias Sociais, en universidades de EE.UU. Quedan excluídos todos os estudos e programas ofrecidos dentro das áreas de Dereito, Xornalismo e Empresariais. Esta convocatoria conta coa participación da Comisión Fulbright, co que se garante aos interesados o apoio desta institución durante a tramitación da solicitude así como durante a realización dos seus estudos.
Axudas para a realización de obras audiovisuais con emprego de novas tecnoloxías
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a produción de obras audiovisuais con emprego de novas tecnoloxías
Axudas para as matrículas nos ensinos de doutoramento do persoal investigador en formación
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Axudas para o pago das matrículas nos ensinos de doutoramento que realice o persoal investigador en formación, no marco do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
Axudas para libros de texto e material didáctico, para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e CIDEAD
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico, nos niveis obrigatorios do ensino, para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e o desenvolvemento da Educación a Distancia (CIDEAD).
Axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola UIMP
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Procedemento de concesión de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola UIMP
Axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
a.Favorecer a conservación dos bens declarados Patrimonio Mundial en España. b.Contribuír a unha mellor protección do Patrimonio Mundial en España. c.Impulsar a difusión e coñecemento da Convención de Patrimonio Mundial e os bens declarados Patrimonio Mundial en España d)Apoiar de maneira especial os proxectos que se refiran a os apartados anteriores e que comprendan dous ou máis Comunidades Autónomas e)Apoiar aqueles proxectos que sirvan de marco de actuación a un conxunto amplo de sitios ou bens, ou que expoñan solucións e formulas que contribúan a mellorar a sustentabilidade e as capacidades de xestión do Patrimonio mundial a nivel xeral f) Apoiar aqueles proxectos que axuden a fomentar a función social do patrimonio cultural
Axudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Os beneficiarios asistirán a un curso organizado por empresas contratadas por este Ministerio, debendo abonar unha parte do custo.
Axudas por desprazamento e dietas de estancia aos beneficiarios da asistencia sanitaria do INGESA no ámbito territorial de Ceuta e Melilla
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Autorización de axudas por desprazamento e dietas de estancia aos beneficiarios da asistencia sanitaria do INGESA
Axudas pola paralización temporal a armadores ou propietarios de buques afectados, pola redución de posibilidades de pesca, do acordo da Unión Europea con Mauritania.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva a armadores ou propietarios de buques afectados, pola redución de posibilidades de pesca, do acordo da Unión Europea con Mauritania.
axudas pola paralización temporal armadores ou propietarios de buques afectados pola suspensión do acordo de pesca entre a Unión Europea e Mauritania.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
axudas pola paralización temporal armadores ou propietarios de buques afectados pola suspensión do acordo de pesca entre a Unión Europea e Mauritania.
Axudas pola paralización temporal de armadores ou propietarios de buques afectados pola suspensión do acordo de pesca entre a Unión Europea e Mauritania.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Mediante esta orde convócase para o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión de axudas aos armadores ou propietarios de buques pesqueiros españois das modalidades de pesca indicadas na mesma, afectados pola suspensión do Acordo entre a Unión Europea e Mauritania.
Axudas polos danos causados en producións agrícolas e gandeiras polos temporais de choiva na Comunidade Autónoma de Canarias e no sur e este peninsular nos meses de setembro e outubro de 2015
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concesión das axudas previstas no artigo 9 do Real Decreto-lei 12/2015, de 30 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados polos temporais de choiva na Comunidade Autónoma de Canarias e no sur e este peninsular nos meses de setembro e outubro de 2015
Axudas por paralización definitiva e axudas socioeconómicas para propietarios e pescadores de buques pesqueiros afectados pola redución das posibilidades de pesca no acordo internacional
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Concédense axudas por: a) Paralización definitiva para propietarios de buques pesqueiros españois, con independencia de onde radique o seu porto basee afectados por unha redución importante das posibilidades de pesca en virtude do acordo de pesca entre a Comunidade e Mauritania e a suspensión do acordo internacional de pesca entre a Comunidade e Guinea Bissau. b) Compensación socioeconómica non renovable para pescadores de buques pesqueiros españois sometidos a paralización definitiva, con independencia de onde radique o seu porto basee, afectados por unha redución importante das posibilidades de pesca en virtude do acordo de pesca entre a Comunidade e Mauritania e a suspensión do acordo internacional de pesca entre a Comunidade e Guinea Bissau
Axudas por sinistro ou catástrofe.
Departamento: Ministerio do Interior
Concesión ou denegación de axudas por sinistro ou catástrofe.
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga"
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Concesión de Axudas para a realización de tesias doutorais, no IUE (Instituto Universitario Europeo de Florencia)
Axudas previas á xubilación ordinaria no Sistema da Seguridade Social.
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Concesión axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social, a traballadores afectados por procesos de reestruturación de empresas.
Axudas programa muller e deporte
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Subvención a Federacións Deportivas Españolas para actividades dentro do ámbito do programa Muller e Deporte.
Axudas selectivas para a produción de longametraxes sobre proxecto
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Fomentar a produción cinematográfica.
Axudas sociais por custos laborais mediante baixas indemnizadas de carácter voluntario
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Concesión de axudas ás empresas que leven ou levasen a cabo unha actividade relacionada coa produción de carbón, a fin de cubrir os custos da extinción do contrato de traballo do seu persoal como consecuencia do peche de unidades de produción de carbón.
Axudas sociais por custos laborais para traballadores de idade avanzada ( minaría)
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Concesión de axudas ás empresas que leven ou levasen a cabo unha actividade relacionada coa produción de carbón, a fin de cubrir os custos da extinción do contrato de traballo do seu persoal como consecuencia do peche de unidades de produción de carbón
AXUDAS (SUBVENCIÓNS) PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIAS DE INTERES PARA O CIS
Departamento: Ministerio da Presidencia
PROMOCIONAR E ESTIMULAR A INVESTIGACION SOCIAL APLICADA EN MATERIAS DE INTERES PARA O ORGANISMO.
Axudas e subvencións para financiar escavacións arqueolóxicas no exterior, dentro do plan establecido polo Instituto do Patrimonio Cultural de España
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Realización de proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior.
Axudas e Subvencións para a realización de actividades dirixidas á divulgación, promoción e defensa dos dereitos humanos
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
Axudar e cooperar coa sociedade civil na promoción e a difusión dos dereitos humanos, mediante o financiamento de proxectos tanto en España como no exterior.
B
Baixa Convenio Especial Expediente Regulación Emprego (ERE)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Solicitude de finalización de Convenio Especial subscrito para traballadores procedentes de expediente de regulación de emprego
Baixa de beneficiarios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Tramitación da baixa de beneficiarios no Mutualismo Administrativo.
Baixa da prestación
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación da baixa na prestación por desemprego dun traballador debido á súa colocación, xubilación, incapacidade, maternidade, paternidade.
Baixa de mutualistas obrigatorios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Os mutualistas obrigatorios causasen baixa na Mutualidade de Funcionarios Civís: por perda de condición de funcionario; pase á situación de excedencia voluntaria, quen exerciten o dereito de transferencia de dereito pasivos conforme ao Estatuto dos Funcionarios da Unión Europea, o funcionario en situación de servizos especiais que por prestar servizos como persoal da administración da Unión Europea opten por suspender o alta na Mutualidade, os funcionarios en prácticas que cheguen a alcanzar a condición de funcionario de carreira e por falecemento.
Baixa de mutualistas voluntarios
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Os mutualistas voluntarios causarán baixa na Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado polo reingreso ao servizo activo ou xubilación; renuncia; falecemento ou o transcurso de 6 meses sen abonar cotas.
Baixa de traballadores no Réxime de Minaría do Carbón
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación do cesamento da prestación de servizos de traballadores por conta allea dentro do Réxime Especial da Minaría do Carbón
Baixa de traballadores no Réxime Xeral
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación do cesamento da prestación de servizos de traballadores por conta allea do Réxime Xeral
Baixa dun Auditor de Contas no Rexistro Oficial de Auditores de Contas
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Baixa dun Auditor de Contas no Rexistro Oficial de Auditores de Contas
Baixa dunha Sociedade de Auditoría de Contas do Rexistro Oficial de Auditores de Contas
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Baixa dunha Sociedade de Auditoría de Contas do Rexistro Oficial de Auditores de Contas
Baixa do empresario
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación da finalización da actividade do empresario (Código de Conta de Cotización).
Baixa do vehículo.
Departamento: Ministerio do Interior
Perda de vixencia do permiso de circulación do vehiculo, causando baixa no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico. A baixa pode ser definitiva ou temporal.
Baixa en Convenios Especiais
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Solicitude de baixa dun Convenio Especial subscrito coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social
Baixa en Réxime Especial de Autónomos (RETA)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación da baixa en Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA) por finalización da actividade que deu lugar á súa inclusión.
Bancos: repartición en efectivo dos fondos de reservas
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Bancos: repartición en efectivo dos fondos de reservas
Bolsa de formación práctica e perfeccionamento técnico-profesional en materia de seguros agrarios para graduados universitarios ou titulacións equivalentes
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva dunha bolsa de formación práctica e perfeccionamento técnico- profesional en materia de seguros agrarios para graduados universitarios ou titulacións equivalentes. As condicións, finalidade e características desta bolsa son as establecidas no artigo 2 da Orde APM/88/2017, de 30 de xaneiro, publicada no Boletín Oficial do Estado número 33, de 8 de febreiro de 2017. A bolsa comezará desde a incorporación do bolseiro, tras a notificación da resolución finalizando o 31 de decembro de 2017, de acordo co establecido polo artigo 10 da Orde APM/88/2017, de 30 de xaneiro, podendo ser prorrogada anualmente ata un máximo de dous anos seguindo o procedemento establecido no seu artigo 12.
Bolsa para a formación en documentación e xestión museográfica na área de Coleccións do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsa para a formación nos procesos de documentación e xestión dos fondos museográficos da colección do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, concretamente mediante o emprego da base de datos do organismo como ferramenta integral de xestión museográfica na área de Coleccións.
Bolsas BANCO DE ESPAÑA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas BANCO DE ESPAÑA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas concedidas polo Consello de Administración de Patrimonio Nacional
Departamento: Ministerio da Presidencia
Solicitude de bolsas (Consello de Administración de Patrimonio Nacional). A Lei 23/1982, de 16 de xuño, reguladora do Patrimonio Nacional establece no seu artigo 3.1 que, en canto sexa compatible coa afectación aos seus fins dos bens do Patrimonio Nacional, o Consello de Administración adoptará as medidas conducentes ao uso dos mesmos con fins culturais, científicos e docentes. Para cumprir adecuadamente esta función considerouse oportuno fomentar a formación de novos investigadores e profesionais mediante a concesión dun determinado número de bolsas anuais que contribuísen a complementar a formación de titulados universitarios, facilitando o seu ulterior inserción no mercado laboral, para o que se ditou a Orde PRE/515/2005, de 28 de febreiro pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas polo Consello de Administración de Patrimonio Nacional. A convocatoria destas Bolsas efectúase mediante Acordo de convocatoria de bolsas do Consello de Administración de Patrimonio Nacional.
Bolsas CONGRESO DOS DEPUTADOS-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas CONGRESO DOS DEPUTADOS-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Muso Nacional do Prado
Bolsas "CULTUREX" de formación práctica en xestión cultural para mozos españois no exterior.
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Programa de bolsas para especialización de mozos profesionais españois en xestión de programas culturais no exterior. Co propósito de fomentar a internacionalización da xestión cultural e o intercambio cultural con institucións de recoñecido prestixio.
Bolsas de alta formación de xestores e directivos de empresas da cadea alimentaria
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
A concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de bolsas de alta formación a xestores e directivos de empresas da cadea alimentaria.
Bolsas de colaboración
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas de colaboración
BOLSAS DE FORMACIÓN
Departamento: Ministerio de Fomento
BOLSAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS SUPERIORES NO INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
Bolsas de formación de posgrao no Consello Superior de Deportes
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas para formación teórica e práctica de posgrao en diferentes departamentos do Consello Superior de Deportes.
Bolsas de formación de posgrao na Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Asignación de bolsas para formación teórica e práctica de posgrao na Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte
Bolsas de formación en distintos campos educativos desenvolvidos por unidades dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
O obxecto das bolsas é a formación nos diferentes ámbitos aplicados á educación, tanto na súa dimensión teórica como a través da súa participación e colaboración nas tarefas que lle sexan encomendadas nas unidades administrativas onde se realice o seu proceso de formación.
Bolsas de formación para o programa de traballo do Consello de Consumidores e Usuarios.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Concesion de Bolsas de formación para participar no programa de traballo do Consello de Consumidores e Usuarios.
Bolsas de Formación para Posgraduados
Departamento: Ministerio da Presidencia
O programa de Bolsas de Formación para Posgraduados en Materias de Interese para o Organismo pretende contribuír á formación de profesionais na produción e análise de datos estatísticos.
BOLSAS DE FORMACION PARA POSGRADUADOS EN MATERIAS DE INTERES PARA O CIS
Departamento: Ministerio da Presidencia
CONTRIBUÍR Á FORMACIÓN DE PROFESIONAIS NA PRODUCIÓN E ANÁLISE DE DATOS ESTATÍSTICOS.
Bolsas de formación práctica na área de desenvolvemento rural e política forestal.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Bolsas de formación práctica na área de desenvolvemento rural e política forestal. Convocatoria 2017.
Bolsas de formación práctica en materia de análise e prospectiva agroalimentaria, rural, forestal, pesqueira e ambiental para titulados universitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Bases e Convocatoria de 6 bolsas de formación practica na Subdirección Xeral de Análise, Prospectiva e Coordinación.
Bolsas de formación práctica en materia de ordenación pesqueira para titulados universitarios.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE ORDENACIÓN PESQUEIRA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS
Bolsas de formación práctica para titulados universitarios, no ámbito das producións e mercados agrarios
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Bolsas de formación práctica para titulados universitarios, no ámbito das producións e mercados agrarios
Bolsas de formación práctica para titulados universitarios en materia de economía e comercialización pesqueira
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Orde AAA/54/2015, de 16 de xaneiro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica para titulados universitarios en materia de economía e comercialización pesqueira.
Bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades competencia do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Investigación dos fondos da colección e da arte contemporáneo para a organización de exposicións Formación na coordinación de programas públicos e de exposicións Formación nas tarefas de apoio á coordinación de exposicións; nas técnicas de documentación e biblioteconomía e na protección, conservación e restauración de obras de arte contemporánea
Bolsas de investigación para profesores españois de francés, ofrecidas pola Embaixada de Francia en España
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas de investigación para profesores españois de francés, ofrecidas pola Embaixada de Francia en España
Bolsas de matrícula en másteres para titulados en desemprego
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas de matrícula en másteres para titulados en desemprego
Bolsas de perfeccionamento técnico-profesional para titulados superiores na área de comercialización pesqueira (pesca marítima).
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
BOLSAS DE PERFECCIONAMENTO TECNICO - PROFESIONAL PARA TITULADOS SUPERIORES NO AREA DE COMERCIALIZACION PESQUEIRA.
Bolsas dirixidas a estudantes universitarios chineses para realizar estancias académicas de grao en Universidades españolas
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas do Goberno Español para estudantes chineses para estudar en España
Bolsas Endesa para Iberoamérica de Patrimonio Cultural
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas Endesa de Patrimonio Cultural
Bolsas FORMARCHE de formación e especialización en materias da competencia das institucións culturais dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Formación e especialización en actividades e materias da competencia de institucións culturais dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte .
Bolsas FUNDACION GONDRA-BARANDIARAN-MUSEO NACIONAL DO PRADO para investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas FUNDACION GONDRA-BARANDIARAN-MUSEO NACIONAL DO PRADO para investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas FUNDACION IBERDROLA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas FUNDACION IBERDROLA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura para o curso académico 2017-2018
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
Concesión de axudas para o financiamento da realización de proxectos artísticos no exterior, a formación de cidadáns españois e estranxeiros en centros de educación superior e de formación artística de excelencia así como prácticas en unidades da Administración Xeral do Estado vinculadas á acción exterior.
Bolsas MEADOWS MUSEUM-MUSEO NACIONAL DO PRADO de formación de especialistas e fomento da investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas MEADOWS MUSEUM-MUSEO NACIONAL DO PRADO de formación de especialistas e fomento da investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas Ministerio de Educación, Cultura e Deporte/Fulbright
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América
Bolsas MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas para a formación de especialistas en cooperación internacional para o desenvolvemento (2014-2015)
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
Convocar, mediante o procedemento de concorrencia competitiva, ata un máximo de 9 bolsas para a formación de especialistas en cooperación internacional para o desenvolvemento divididas en tres modalidades: Bolsas de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, Bolsas de Cooperación Financeira para o Desenvolvemento e Bolsas de Cooperación en Sectores de Auga e Saneamento.
Bolsas para a Residencia Joaquín Blume de Madrid
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
A concesión de bolsas para a Residencia «Joaquín Blume» ten por obxecto facilitar o adestramento dos deportistas de máximo nivel, dando a posibilidade de ter o seu lugar de Residencia no propio Centro de Alto Rendemento (CAR) de Madrid.
Bolsas REAL ACADEMIA DA LINGUA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas REAL ACADEMIA DA LINGUA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas Sanidade: Modelo solicitude bolsas sanidade produción agraria
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Solicitude bolsas
Bolsas SENADO DE ESPAÑA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas SENADO DE ESPAÑA-MUSEO NACIONAL DO PRADO para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación en diversas áreas do Museo Nacional do Prado
Bolsas "Turismo de España" para realizacion de practicas profesionais e de investigación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Realizacion de prácticas profesionais e de investigación nas Consejerias Españolas de Turismo no estranxeiro.
Bolsas e axudas a alumnos de niveis posobrigatorios
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas e axudas a alumnos de niveis posobrigatorios
Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo
Bolsa de Traballo para a contratación temporal de persoal con cargo a Proxectos de Investigación, Convenios e Contratos.
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
O obxecto desta Resolución é a convocatoria dunha bolsa de traballo para a contratación temporal de persoal investigador e técnico con cargo a proxectos, convenios e contratos de investigación. O seu ámbito de aplicación esténdese a todos os Institutos e Centros de investigación do CSIC, os seus Centros Mixtos e Unidades Asociadas con independencia da súa localización xeográfica
BOLSAS DE TRABALLO DE PERSOAL INTERINO DA ADMINISTRACION DE XUSTIZA
Departamento: Ministerio de Xustiza
Nomeamento de persoal interino para cubrir temporalmente postos de funcionarios dos corpos da Administración de Xustiza
BUQUE EN SERVIZO - Motores.
Departamento: Ministerio de Fomento
Autorización para a montaxe, desmonte ou cambio de motores intraborda e motores intra-fueraborda.
BUQUE EN SERVIZO - Adecuación de datos técnicos.
Departamento: Ministerio de Fomento
Se se detecta unha discordancia entre a realidade e os datos que están rexistrados, procédese á anotación da súa corrección.
BUQUE EN SERVIZO - Anotación/cancelación de modalidades de explotación.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación ou cancelación en folla de asento dos distintos contratos de explotación aos que está suxeito unha embarcación ou buque.
BUQUE EN SERVIZO - Achegar/desaporte para baixa de embarcacións/buques de pesca.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación en folla de asento do achegar/desaporte dunha embarcación/buque de pesca para a construción doutra/ou.
BUQUE EN SERVIZO - Cambio de actividade/lista.
Departamento: Ministerio de Fomento
Autorización de cambio de actividade/lista.
BUQUE EN SERVIZO - Cambio de clasificación.
Departamento: Ministerio de Fomento
Cambio de clasificación dun buque/embarcación.
BUQUE EN SERVIZO - Cambio de lista por adecuación ao Real Decreto 1027/1989.
Departamento: Ministerio de Fomento
Cambio de lista para determinadas embarcacións en aplicación do disposto no Real Decreto 1027/1989
BUQUE EN SERVIZO - Cambio de nome.
Departamento: Ministerio de Fomento
Solicitude de cambio do nome da embarcación ou buque.
BUQUE EN SERVIZO - Cambio de Rexistro.
Departamento: Ministerio de Fomento
Procedemento para cambiar a matriculación dun buque do Rexistro Especial de Canarias ao Rexistro ordinario e viceversa.
BUQUE EN SERVIZO - Troco/duplicado de Rol.
Departamento: Ministerio de Fomento
Troco ou duplicado do Rol nos supostos de esgotarse as follas de anotación, modificación de datos do buque, deterioración manifesta, extravío, furto ou perda.
BUQUE EN SERVIZO - Constitución/cambio/novación/cancelación de hipoteca.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación en folla de asento da constitución, cambio, novación ou cancelación dunha hipoteca sobre unha embarcación ou buque.
BUQUE EN SERVIZO - Execución de opción de compra en leasing.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación en folla de asento da cancelación do contrato de leasing cando o arrendatario executa a opción de compra.
BUQUE EN SERVIZO - Escritura notarial.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación en folla de asento da elevación a público da acta de entrega dunha embarcación ou buque ou de calquera outro documento privado.
BUQUE EN SERVIZO - Obras de reforma.
Departamento: Ministerio de Fomento
Solicitude da autorización das obras que alteren as características do buque tales como a eslora, manga, puntal, TRB, GT, motores principais, etc.
BUQUE EN SERVIZO - Rexistro de Bens Mobles.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación en folla de asento da inscrición no Rexistro de Bens Mobles dunha embarcación ou buque.
BUQUE EN SERVIZO - Transferencia de propiedade.
Departamento: Ministerio de Fomento
Anotación na folla de asento da transferencia da propiedade da embarcación ou buque.
C
Caducidade de concesións administrativas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Pór fin á existencia dun título concesional polas causas previstas segundo a lei de Costas
Cálculo da tarifa de último recurso de gas natural.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Elaboración da tarifa de gas natural , aplicable aos conusmidores con dereito a acollerse a ela.
Cálculo das peaxes e canons de acceso ás instalacións gasistas
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Elaboración das peaxes e canons que os comercializadores han de abonar polo uso das instalacións gasistas.
Cualificación de Organizacións non Gobernamentais de Desenvolvemento
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperacion
Obtención da condición de ONGD cualificada
Cualificación de películas e certificado de nacionalidade española
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Cualificación, por grupos de idades de público ao que van destinadas, de películas cinematográficas e demais obras audiovisuais, e expedición do certificado de nacionalidade española das películas
Cualificación do grao de discapacidade
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Consiste no recoñecemento administrativo da situación de discapacidade e o grao da mesma no ámbito de actuación do Imserso, circunscrito á as Cidades Autónomas de Ceuta e de Melilla.
Cualificación e nomeamento de Deportistas de Alto Nivel
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Obtención da condición de Deportista de Alto Nivel
Cambio base de cotización Autónomos (RETA)
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Comunicación de elección de nova base de cotización no Rég. Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA)
Cambio base de cotización Convenios Especiais
Departamento: Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Cambio da base de cotización dun Convenio Especial subscrito coa Seguridade Social
Cambio de categoría profesional taurina
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Cambio de categoría profesional taurina
Cambio de domicilio no Rexistro de Condutores.
Departamento: Ministerio do Interior
Actualizar o domicilio no Rexistro de Condutores da Dirección Xeral de Tráfico.
Cambio de domicilio fiscal do vehículo.
Departamento: Ministerio do Interior
Cambiar o domicilio fiscal que consta dese vehículo no Rexistro Xeral de Vehículos.
Cambio de especialidade na formación sanitaria
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Cambio da especialidade durante a residencia por outra especialidade no mesmo centro ou noutro da mesma Comunidade Autónoma
Cambio de modalidade de asistencia sanitaria
Departamento: Ministerio de Defensa
Autorizar a variación da modalidade asistencial sanitaria elixida polos asegurados.
CAMBIO DE NOME E/Ou APELIDOS
Departamento: Ministerio de Xustiza
Posibilidade de poder cambiar os apelidos, a orde destes ou o nome.
Cambio de Titularidade ou Fabricante dun Produto Fitosanitario
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
O obxecto do presente procedemento é poder levar a cabo un cambio de titularidade da autorización dun produto fitosanitario ou un cambio de fabricante dun produto fitosanitario.
Cambio de titularidade e notificación de venda do vehículo.
Departamento: Ministerio do Interior
Comunicación da venda dun vehículo e renovación do permiso de circulación por variación da titularidade rexistral do vehículo.
Cambio de título de enfermeiro especialista
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Cambio de título dos Axudantes Técnicos Sanitarios, Diplomados e Graduados en Enfermaría que posúen un título de especialista de especialidades que foron suprimidas e desexan que se lles emita un novo título de especialista.
Cambio entidade sanitaria fose de período ordinario cando a opción é o Sistema Sanitario Público por razóns médico hospitalarias
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Autorizar, previo informe preceptivo e vinculante da Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDADE SOCIAL, cambio de entidade ao Sistema Sanitario Público cando o titular o solicite fose do período ordinario (mes de xaneiro de cada ano )por razóns de asistencia médico-hospitalaria. O titular debe achegar informe médico no que conste o diagnóstico do proceso patolóxico padecido por el ou por algún dos seus beneficiarios e as razóns que aconsellan o seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer cinco anos adscrito ao INSS no caso de que lle sexa autorizado o cambio.
Cambios de Emprazamento de expendedurías de tabaco e timbre.
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Cambio de emprazamento das Expendedurías de Tabaco e Timbre.
Campus de Profundización Científica
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
«Campus de Profundización Científica para estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria» en Soria, durante o mes de xullo, dirixidas ao alumnado que se atope cursando cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria en centros docentes españois sostidos con fondos públicos. Constitúe o obxecto deste Campus favorecer o desenvolvemento do interese científico por parte dos alumnos, potenciar as súas capacidades demostradas no ámbito das ciencias, así como fomentar o esforzo individual e a motivación do alumnado, á vez que se integra nun ámbito no que prima a convivencia e o intercambio de experiencias culturais e educativas entre alumnos procedentes das distintas Comunidades Autónomas.
Campus Inclusivos, Campus sen Límites
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Subvencións a universidades para organizar estancias para estudantes con discapacidade
Cancelación antecedentes policiais en Garda Civil (Ficheiro INTPOL)
Departamento: Ministerio do Interior
Cancelación datos persoais - antecedentes policiais desfavorables incluídos no ficheiro INTPOL da Garda Civil
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENAIS
Departamento: Ministerio de Xustiza
Consiste en deixar sen efecto os antecedentes penais, de oficio ou a solicitude do interesado.
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES POLICIAIS NA DIRECCIÓN XERAL DA POLICÍA
Departamento: Ministerio do Interior
Cancelación de datos persoais e antecedentes policiais desfavorables na Dirección Xeral da Policía
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES SEXUAIS
Departamento: Ministerio de Xustiza
Consiste en deixar sen efecto os antecedentes que consten no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, de oficio ou a instancia da interesado
Cancelación de inscrición no Rexistro de Partidos Políticos
Departamento: Ministerio do Interior
Cancelación de inscricións no Rexistro de Partidos Políticos ás formacións políticas inscritas, previa solicitude dos interesados lexitimados.
CANCELACIÓN DE INSCRICIÓNS NO REXISTRO DE ENTIDADES RELIXIOSAS.
Departamento: Ministerio de Xustiza
Cancelación de inscricións rexistrais.
Cancelacion ou perda da habilitación do persoal de seguridade privada
Departamento: Ministerio do Interior
Cancelación ou perda da habilitación para traballar como persoal de seguridade privada.
Cancelación Temporal (Instancia 026)
Departamento: Ministerio de Fomento
Procedemento administrativo que permite solicitar mediante vía telemática a cancelación temporal dunha matrícula por un tempo non superior a 5 anos, cando a mesma vaia a ser temporalmente inscrita no estranxeiro.
Cancelacións de Créditos Hipotecarios
Departamento: Ministerio de Fomento
Cancelación de créditos hipotecarios de diversos tipos: a) préstamos de vivendas de renda limitada; b) préstamos de vivendas protexidas; c) préstamos denominados PACE (Préstamos de Andalucía, Canarias e Estremadura); d) Apoios Financeiros Vivendas Sociais; e e) Axudas Económicas Persoais
Troco, inscrición e substitución do permiso de condución.
Departamento: Ministerio do Interior
Trocar un permiso de condución obtido nun país da UE ou nun país que teña subscrito convenio bilateral de troco, polo español equivalente. Tamén inclúe o TROCO DE PERMISO MILITAR, POLICIAL Ou DA GARDA CIVIL, a INSCRICIÓN DE PERMISO DE CONDUCIÓN e a SUBSTITUCIÓN DE PERMISO DE CONDUCIÓN.
CARIBDIS-Cálculo da retribución da actividade de distribución
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Aplicación da fórmula para a determinación da retribución ordinaria das empresas que realizan a actividade de distribución de gas natural
CARIBDIS-Cálculo da retribución específica das instalacións de distribución de gas natural
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Outorgar retribución específica a instalacións de conexión coa rede de gasodutos existente, para acometer a gasificación de núcleos de poboación que non dispoñan de gas natural, ou para substituír plantas satélite existentes de GNL por unha conexión coa rede de gasodutos.
CARIBDIS-Calculo da retribución inicial no caso de escisións de redes de distribución.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Cálculo, aprobación e publicación da retribución inicial das redes de distribución que son escindidas nunha sociedade independente (habitualmente para a súa venda).
CARIBDIS-Cálculo da retribución provisional das instalacións de regasificación e cálculo da retribución a conta das instalacións de transporte
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Cálculo da retribución provisional das instalacións de regasificación e cálculo da retribución a conta das instalacións de transporte
Carnés de Artilleiro
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Obter un certificado especial (carné de artilleiro) para o uso e manexo de explosivos no seo dunha empresa consumidora de explosivos autorizada
Catalogación de especies ameazadas.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Catalogación, descatalogación ou cambio de categoría de especies ameazadas na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e no Catálogo Español de Especies Ameazadas.
Cátedra Príncipe de Asturias na Univeridad de Georgetown
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
No marco do Acordo subscrito entre o Ministerio de Educación e Ciencia, a Universidade de Georgetown, a Embaixada de España en EE.UU. e ENDESA de data 23 de marzo de 1999 e o Acordo revisado de 19 de xullo 2005, convócase concurso para a provisión da Cátedra Príncipe de Asturias da Universidade de Georgetown.
CATEX-Clasificación e catalogación de explosivos, cartuchería e artificios pirotécnicos, certificado de conformidade de explosivos e homologación de accesorios
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Clasificar e catalogar explosivos, cartuchería e artificios pirotécnicos, certificado de conformidade de explosivos e homologación de accesorios.
Cédula de Inscrición
Departamento: Ministerio do Interior
É un documento que se dota ao estranxeiro que non pode ser documentado polas autoridades de ningún país e que desexa ser documentado por España, unha vez resolveuse a súa inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros
Centrais nucleares paralizadas: Cantidades a ter en conta no Importe Pendente de Compensación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Fixar as cantidades a ter en conta no Importe Pendente de Compensación das centrais nucleares paralizadas pola Lei 40/1994.
Centrais nucleares paralizadas definitivamente: importe Pendente de Compensación
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Fixar elImporte Pendente de Compensación das centrais nucleares paralizadas definitivamente pola Lei 40/1994.
Centrais paralizadas definitivamente: aprobación da memoria de plans de mantemento, desmantelamento, peche e desinversiones.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Aprobación das Memorias de Plans de mantemento, desmantelamento, peche e desinversiones das centrais paralizadas definitivamente.
Centros de excelencia Severo Ochoa e Unidades de excelencia María de Maeztu
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
A convocatoria pretende o recoñecemento, o financiamento, o fortalecemento institucional e a potenciación do liderado internacional de organizacións científicas públicas ou privadas sen ánimo de lucro existentes en España que destaquen polo seu nivel de excelencia e impacto internacional dos seus resultados.
Centros educativos públicos que solicitan acoller a un docente estranxeiro en estancia profesional
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Selección de centros educativos sostidos con fondos públicos para acoller profesorado de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, Reino Unido, República de Irlanda e Suíza para a realización de Estancias Profesionais en España
CERCOPES-Certificación de colectores solares planos.
Departamento: Ministerio de Industria, Energia e Turismo
Conceder a certificación respecto de normas dos colectores solares planos.
Certame Nacional de Mozos Emprendedores
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Fomentar entre os mozos menores de 35 anos, a cultura emprendedora e a creación de empresas.
Certame Universitario Arquímedes
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
O Certame Arquímedes ten como obxectivo fomentar o espírito investigador dos novos estudantes universitarios mediante a concesión de premios a traballos de investigación. Os premios ARQUÍMEDES contan co apoio
Certificación administrativa para cancelación rexistral de créditos hipotecarios concedidos polo antigo Instituto Nacional da Vivenda (INV)
Departamento: Ministerio de Fomento
Expedición de certificacións administrativas, válidas para proceder á cancelación rexistral dos créditos hipotecarios afectados pola disposición adicional número 40, da Lei 30/2005, de 29 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2006
CERTIFICACIÓN DE ASENTOS E DOCUMENTACIÓN POLO REXISTRO DE FUNDACIÓNS
Departamento: Ministerio de Xustiza
O Regulamento do Rexistro de fundacións de competencia estatal establece a publicidade do Rexistro. A publicidade faise efectiva por certificación do contido dos asentos expedida polo encargado do Rexistro, por nota simple informativa ou por copia dos asentos e documentos depositados no Rexistro preferentemente por medios telemáticos. Corresponderá exclusivamente ao Encargado do Rexistro a facultade de certificar os asentos do Rexistro e dos documentos arquivados ou depositados no mesmo. As certificacións constitúen o único medio de acreditar fidedignamente o contido dos asentos do Rexistro. Tanto a certificación como a nota poderán ser literais ou en extracto, e referirse a todos os asentos relativos a unha fundación ou só a algún ou algúns deles.
Certificación de datos rexistrais de entidades aseguradoras
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Certificación de datos rexistrais
Certificación de datos rexistrais de mediadores de seguros e corredores de reaseguros
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Certificación de datos rexistrais
Certificación de datos rexistrais de plans e fondos de pensións
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
Certificación de datos rexistrais
Certificación da adecuacion dos gastos a efectos da obtención dos beneficios fiscais aplicables aos acontecementos declarados de excepcional interese público
Departamento: Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte
Emisión das certificacións para a obtención de beneficios fiscais aplicables aos acontecementos declarados de excepcional interese público.
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificacións sobre o contido do Rexistro de Augas
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentacion e Medio Ambiente
Este procedemento ten por obxecto a emisión, polos Organismos de conca, das certificacións acreditativas do contido do Rexistro de Augas
Certificado BIOPYME
Departamento: Ministerio de Economia e Competitividade
A Orde regula a expedición dunha certificación para PEMES de alta intensidade investidora en I+D+i, para acompañar á presentación de solicitudes de adiamento ou fraccionamento con dispensa de garantía á Delegación de Facenda competente, identificando as entidades e débedas que se acollen a esta orde. O obxectivo é proporcionar ás Delegacións de Economía e Facenda documentación que lles permita analizar o carácter transitorio das dificultades económico-financeiras das empresas e a súa futura viabilidade.
CERTIFICADO DE ACTOS DE ÚLTIMA VONTADE
Departamento: Ministerio de Xustiza
Informar o cidadán sobre se el mesmo (acto inter vivos) ou no seu caso a persoa falecida outorgou ou non testamento e de ser afirmativo o lugar e data do outorgamento e nome do notario autorizante.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENAIS.
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o documento que permite acreditar a carencia de antecedentes penais ou no seu caso a existencia dos mesmos.
CERTIFICADO DE CONTRATO DE SEGURO CON COBERTURA DE FALECEMENTO
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o documento no que se Informa ao cidadán sobre se a persoa falecida tiña contratado un seguro de vida con cobertura de falecemento ou un seguro de accidentes nos que se cubra a continxencia da morte do asegurado e, en caso afirmativo, o número de póliza/s e a entidade/é aseguradora/s.
Certificado de Control de Sanidade a bordo / Exención de Control de Sanidade a bordo.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Expedición dun certificado tras comprobar que as condicións hixiénico-sanitarias dun buque son adecuadas ou tras a comprobación documental de realizarse as oportunas tarefas esixidas desde o punto de vista sanitario
Certificado de cosméticos e de produtos de coidado persoal
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Obtención dun certificado bilingüe sobre a situación legal dos produtos cosméticos e de coidado persoal, principalmente para a exportación
CERTIFICADO DE DATOS OBRANTES NO REXISTRO DE ENTIDADES RELIXIOSAS
Departamento: Ministerio de Xustiza
Certificar que unha entidade relixiosa está ou non inscrita no Rexistro de Entidades Relixiosas, así como sobre os datos que constan no citado Rexistro.
CERTIFICADO DE DEFUNCION
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o documento oficial que acredita o falecemento da persoa e que se expedirá polo Encargado do Rexistro Civil correspondente.
CERTIFICADO DE DELINCUENTES SEXUAIS
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o certificado que permite acreditar a carencia de antecedentes por delitos de natureza sexual para poder acceder ou exercer profesións, oficios ou actividades que impliquen contacto habitual con menores
CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN POLO REXISTRO DE FUNDACIÓNS
Departamento: Ministerio de Xustiza
O primeiro paso que hai que dar para constituír unha fundación é solicitar un certificado de denominación. A solicitude vai dirixida ao encargado do Rexistro para comprobar que a denominación da fundación que se quere constituír non coincide nin asemella con ningunha outra previamente inscrita nos Rexistros de Fundacións. O Rexistro consultará aos Rexistros de Fundacións autonómicos, se lles consta inscrita ou reservada unha denominación idéntica ou similar á solicitada. Este certificado negativo de denominación acompañarase á escritura de constitución. O certificado negativo de denominación debe ser expedido, como máximo, tres meses antes da data de outorgamento da escritura. Se caducase, poderase solicitar un novo certificado coa mesma denominación, debendo incorporarse, neste caso, á solicitude, a certificación caducada. A denominación solicitada reservarase durante seis meses, transcorridos os cales esta denominación provisional rexistrada caducará.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE CONTAS, PLANS DE ACTUACIÓN E OUTROS
Departamento: Ministerio de Xustiza
O Regulamento do Rexistro de fundacións de competencia estatal establece a publicidade do Rexistro. A publicidade faise efectiva por certificación do contido dos asentos expedida polo encargado do Rexistro, por nota simple informativa ou por copia dos asentos, así como, documentos depositados no Rexistro preferentemente por medios telemáticos (contas e plans de actuación).
Certificado de Desinfección
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Expedición dun certificado de desinfección previa comprobación de realizarse as oportunas tarefas de desinfección para determinados produtos como trapos e/ou materias contumaces. Unicamente expediranse se a autoridade sanitaria do país de destino esíxeo
Certificado de Desinsectación.
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Garantir que as materias contumaces que se pretendan exportar a terceiros países foron debidamente desinfectadas. Unicamente expediranse se a autoridade sanitaria do país de destino esíxeo.
CERTIFICADO DE FE DE VIDA E ESTADO
Departamento: Ministerio de Xustiza
O certificado de fe de vida e estado é o documento que acredita que unha persoa está viva, así como o seu estado civil
Certificado de inspección de botiquines dos buques de pasaxe
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Expedición dun certificado tras comprobar a existencia e dotación do botiquín correspondente, de acordo coa lexislación vixente, nos buques que entran dentro do ámbito competencial de Sanidade Exterior.
CERTIFICADO DE MATRIMONIO
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o documento expedido polo Encargado do Rexistro Civil, que fai fe do acto do matrimonio e de dátaa hora e lugar en que acontece (art. 69 LRC). Asímismo, poderán expedirse certificacións electrónicas de matrimonio con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado a partir dos datos contidos na base central de datos das persoas inscritas nos Rexistros Civís.
CERTIFICADO DE NACEMENTO.
Departamento: Ministerio de Xustiza
É o documento que dá fe do feito do nacemento, da data en que tivo lugar, do sexo, e no seu caso, da hora en que se produciu o nacemento e da filiación do inscrito e expídese polo Encargado do Rexistro Civil ou Consular correspondente. .
Certificado de non residente
Departamento: Ministerio do Interior
Acreditar a condición de estranxeiro non residente en España (admítese Rexistro Electrónico do Corpo Nacional de Policía UNICAMENTE para cidadáns de Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, Suíza e Principado de Andorra)
Certificado de rexistro de cidadán da Unión
Departamento: Ministerio do Interior
Documento que acredita a inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros dos cidadáns dun Estado membro da Unión Europea, doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou de Suíza que van residir en España por un período superior a tres meses
Certificado de residente
Departamento: Ministerio do Interior
Acreditar ante outros organismos períodos de residencia legal en España (admítese Rexistro Electrónico do Corpo Nacional de Policía UNICAMENTE para cidadáns de Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, Suíza e Principado de Andorra)
Certificado de saldo cero de créditos hipotecarios
Departamento: Ministerio de Fomento
Certificación de saldo cero de créditos hipotecarios acollidos á lei de vivendas protexidas de 19/4/1939, e de vivendas de renda limitada de 15/7/1954, de créditos denominados Apoios Financeiros, e outra denominados Axuda Económica Persoal
Certificado de servizos a funcionarios con habilitación de carácter estatal
Departamento: Ministerio de Facenda e Administracións Publicas
Solicitude de certificado de servizos
Certificado do Rexistro Central de Sancións en materia de violencia, racismo, xenofobia ou intolerancia no deporte
Departamento: Ministerio do Interior
EXPEDICIÓNS DE CERTIFICADOS DE INSCRICIÓN DE SANCIÓNS FIRMES NO REXISTRO CENTRAL DE SANCIÓNS EN MATERIA DE VIOLENCIA, RACISMO, XENOFOBIA Ou INTOLERANCIA NO DEPORTE
Certificado Sanitario de recoñecemento de abanderamiento
Departamento: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Certificado Sanitario expedido para o abanderamiento dun buque tras comprobar que as condicións hixiénico sanitarias son adecuadas.
Certificados. Expedición de certificados de débeda pendente.
Departamento: Ministerio de