Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Govern de l'Estat

El RD 415/2016, de 3 de novembre, pel qual es reestructura els departaments ministerials (BOE, 4 de novembre)(Obre en nova finestra) modifica les funcions i, per tant, les estructures orgàniques d'alguns d'ells. Mentre no es publiquin les noves estructures orgàniques bàsiques dels ministeris es mantindran visibles les anteriors(Obre en nova finestra).

Suggeriments